VASTUVÕTT 2024/2025 õa MUUSIKAKLASSI

Tartu Mart Reiniku Kool avab sügisel koolitulevatele lastele muusikaklassi.

MUUSIKAKLASS moodustatakse koolis toimuva vestluse ja musitseerimise alusel.

Vestlused 2024/2025 õa 1. kl muusikaklassi soovijatele toimuvad 16. aprillil kell 14.30-18.00 ja 17. aprillil kell 14.30-18.00 Vanemuine 48 õppehoones.

Muusikaklassi soovijail palume broneerida eelnevalt sobiv vestluse aeg (igale lapsele planeeritud 15 minutit) telefonil 736 1960 või sekretäri juures (Vanemuise 48). Seda võib teha enne taotluse esitamist.

Lühivestlused toimuvad kahes osas:

  • Klassiõpetaja vestleb lapsega (soovi korral vanema juuresolekul);
  • Muusikaõpetaja vestleb ja musitseerib koos lapsega: laps laulab ette omal valikul eelnevalt õpitud laulu, koputab järele rütme, kuulab helikõrgusi ja laulab järele.

Muusikaõpetajad vestlevad vanema(te)ga.

Muusikaklassi klassijuhatajaks saab õpetaja Merike Kärner.

Muusikaõpetajad selguvad märtsikuu jooksul.

Tulemuste teavitamine toimub individuaalselt e-posti teel maikuu kolmanda nädala jooksul. Muusikaklassi õpilaste nimekirja kodulehel ei avaldata.

Esmased uute esimeste klasside nimekirjad saavad paika juunikuu teise nädala lõpuks.

Uute 2024/2025 õa 1. klasside tutvumisüritus toimub 6. juunil kell 18.00 algklasside õppehoones (Riia 25).


ÜLERIIKLIK ETLUSKONKURSS

Reedel, 16. veebruaril toimus Palamusel üleriiklik õpilasetlejate konkurss. Sel aastal anti kolmes vanuserühmas välja parima ilulugeja aunimetused ning eripreemiad. Meie kooli õpilased said kahes vanuserühmas parima ilulugeja tiitli:

4.–6. klass – Tuule Pruulmann 4.b (juhendaja  Merike Kärner)

7.–9. klass – Markus Kadaste 9.a (juhendaja  Silja Russak)

Ei saa märkimata jätta, et 10.–12. klassi parimaks ilulugejaks tunnistati Arabella Antons (Hugo Treffneri gümnaasium), kes on värske Mart Reiniku kooli vilistlane.

Palju, palju õnne ja suur aitäh suurepärase saavutuse eest!

Täname, õpetaja Merike Kärner ja Silja Russak!

19.02.2024


VABARIIKLIK NUPUTA VÕISTLUS

L, 17.02 toimus vabariiklik NUPUTA võistkondlik matemaatikaülesannete lahendamise võistlus 7. klassi kolmeliikmelistele võistkondadele.
Võistlusel osales 34 parimat nuputajate võistkonda.
Meie kooli 7.b klassi võistkond koosseisus Riho Adari, Karl Aleksander Olli ja Mattias Hendrik Teemus saavutas 6.-7. koha. Eelnevalt olid nad võitnud Tartu linna Nuputa võistluse.
Palju õnne!

Aitäh, õpetaja Maire Oja!

19.02.2024


ÕPILASETLEJATE RIIGIKONKURSS

R, 16.02 toimunud vabariiklikul etluskonkursil läks meie kooli õpilastel väga hästi. Sel aastal anti kolmes vanuserühmas välja parima ilulugeja aunimetused ning eripreemiad.

Parim ilulugeja on 4.–6. klasside arvestuses Tuule Pruulmann (4.b) ning 7.–9. klasside arvestuses Markus Kadaste (9.a).

Palju õnne!

Aitäh, õpetajad Merike Kärner ja Silja Russak!

18.02.2024


TEHNOLOOGIAKONKURSS 8.KLASSIDELE

E, 12.02 toimus Tartu linna 8.klasside õpilaste tehnoloogiaõpetuse konkurss. Teemaks oli „Karbi valmistamine“.

I kohad said meie kooli õpilased Richard Bunder (8.b) ja Rasmus Mitt (8.b).

Palju õnne!

Aitäh, õpetaja Aivar Sarapuu!

15.02.2024


LUULEKONKURSS

N, 8.02 toimus Forseliuse koolis Vello Saage luulekonkurss. Meie koolist osales lausa seitse õpilast: Rosanna Säälik, Sofia Lebedko, Helena Umbleja, Iti Mõts, Maria Lokk, Kirke Miina Tegova ja Markus Kadaste. Kõik olid väga tublid.

Markus Kadaste saavutas I koha, Rosanna Säälik ja Iti Mõts eripreemiad.

Palju õnne!

Aitäh, õpetaja Silja Russak!

9.02.2024


TEHNOLOOGIAÕPETUSE KONKURSS 7.KLASSIDELE

K, 7.02 toimus Tartu linna tehnoloogiaõpetuse konkurss 7.klassidele. Teemaks oli „Kiiktool“.

Meie kooli õpilased olid edukad. Gregor Tuur (7.b) ja Kristjan Lokotar (7.b) saavutasid II koha.

Palju õnne!

Aitäh, õpetaja Aivar Sarapuu!

8.02.2024


VÕISTULUGEMINE HANSENIST TAMMSAARENI

Reedel, 02.02.2024 toimus Albus XXI “Hansenist Tammsaareni” võistulugemine. Tartu linnast  osales 12 ja  maakonnast 2 õpilast.

Õpilasi hinnati kolmes vanuserühmas: 4.-6. klass, 7.-9. klass ja gümnaasium. Kolme vanuseastme peale anti välja 17 auhinda ning peapreemia.

Tartu õpilased esinesid väga edukalt, tuues koju 8 auhinda ja peapreemia. Meie kooli õpilased olid eriti tublid.

Noorem vanuseastmes saavutas I koha Rosanna Säälik (5.a). Keskmine vanuseastmes saavutas I koha Kirke Miina Tegova (8.a) ja II koha Markus Kadaste (9.a). Peapreemia pälvis Kirke Miina Tegova.

Palju õnne!

Suur tänu kõigi õpilaste juhendajale, õpetaja Silja Russakule!

5.02.2024


ARVUSTUSVÕISTLUS KAPSAS

Reedel, 26. jaanuaril kuulutati Eesti Lastekirjanduse Keskuses välja teist aastat toimunud arvustusvõistluse Kapsas võitjad. Konkurss oli suunatud 6.–9. klassi õpilastele üle Eesti ja võistlusele saadeti kokku 88 tööd.
Ära märgiti Markus Kadaste (9.a) raamatuarvustus KIWA teosele „Kummiliimiallikad“.

Palju õnne!

Aitäh, õpetaja Silja Russak!

1.02 2024


6.KLASSIDE INGLISE KEELE KOOLIOLÜMPIAAD

Eesmisel nädala toimunud 6. klasside inglise keele kooliolümpiaadi tulemused on selgunud.

1.koha sai Madleen Lindasalu (6.a).

2.koha saavutasid võrdsete punktidega 5 õpilast: Elle Marie Parveots (6.b), Lenna Haidak (6.a), Ville Virumäe (6.b), Romet Normet (6.b) ja Saskia Kuusemets (6.b).

3.koha sai Kevin Leinus (6.c).

Palju õnne!

Suur tänu, inglise keele õpetajad!

1.02.2024


JOONISTUSKONKURSS 

Tartu linna ja maakonna 1.-3. klassi õpilaste joonistuskonkursile “Talvine aialindude toidulaud” saabus 261 suurepärast tööd. Välja valiti iga vanuseklassi 3 parimat tööd, 6 eripreemia saajat ja näitusele minevad tööd.

Meie koolist said 1. kl arvestuses eripreemia Mirtel Raja (1.a) ja Rosetta Marita Müür (1.a), 2. klasside arvestuses sai kolme parima hulka Yeganeh Shourgashti (2.b).

Aitäh joonistajatele ja juhendajatele Terje Käärik, Tiina Hang!

1. veebruaril kell 18.00 toimub Tartu Lõunakeskuse aatriumi laval näituse avamine ja parimate tööde autasustamine.

31.01.2024


BIOLOOGIAOLÜMPIAADI KOOLIVOOR

Bioloogiaolümpiaadi koolivooru tulemused:

6. klass
1. Taaniel Antons (6b)
2. Saskia Kuusemets (6b)
3. Morten Hindrik Muru (6b)
4. Merit Niidumaa (6a)

7. klass
1. Kaitlyn Victoria Kerr (7d)
2. Kaisa Karja (7b)
3. Hanna- Marie Russak (7d)
4. Ehe Järv (7b)
5. Loore-Lii Soomelt (7e)

8. klass
1. Reivo Kalle Toomik (8b)
2. Birgit Vilba (8b)
3. Kristjan Koort (8c)
4. Aleksander Ljubajev (8b)
5. Richard Bunder (8b)

9. klass
1. Lisanne Tasa (9b)
2. Carmen Ilvesmets (9b)
3. Piret Vaaderpall (9b)
4. Eliisabet Veere (9a)
5. Karl-Oskar Soomelt (9e)

Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor toimub 27.03.2024

29.01.2024


FÜÜSIKAOLÜMPIAADI KOOLIVOOR

Füüsikaolümpiaadi koolivooru tulemused:

8. kl
1. koht – Kärt Kallip 8.B
2. koht – Rasmus Mitt 8.B
3.-4. koht – Elsa Ehalill Jõgi ja Robert Pärn

9. kl
1. koht – Armin Ruul 9.A
2. koht – Rasmus Karro 9.E
3. koht – Karl Terep 9.A

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor toimub 09.02.2024.

29.01.2024


TARTU TUNNUSTAS 2023. AASTA TUBLIMAID NOORTEVALDKONNA TEGIJAID

Teist aastat järjest tuli Tartu linna aasta noore tegija tiitel meie kooli!
2023. aasta üks kahest noorest tegijast on meie 9.c klassi õpilane KERTTU VAU!

Palju õnne, Kerttu ja aitäh Tartu linnale selle erilise tunnustuse eest!

Täpsem info:
https://tartu.ee/et/uudised/tartu-tunnustas-2023-aasta-tublimaid-noortevaldkonna-tegijaid

25.01.2024


ÕPETAJATE STREIK

Tartu Mart Reiniku Koolis toimub 22.-24. jaanuaril haridustöötajate ametiühingute poolt korraldatud toetusstreik.
Palume lastevanemate ja õpilaste mõistvat suhtumist, kuna tavapärane õppetöö on streigi ajal tugevalt häiritud. Tartu Mart Reiniku Kool on küll avatud, kuid suurel osal õpilastel tavapärast õppetegevust streigi tõttu ei toimu. Võimaluse korral palume last neil päevil kooli mitte saata.

Kool korraldab õppetöö eritunniplaani alusel järgnevatele klassidele: 1d; 3c; 4b; 4c ja 4d. Klassijuhataja saadab täpsema info Stuudiumi. Toimub õpilaste toitlustamine.

Kõikidel ülejäänud klassidel korralist õppetööd ei toimu ja palume õpilastel kooli mitte tulla. Aineõpetajad annavad Stuudiumi kaudu õpilastele teada iseseisvalt omandatava(d) teema(d) vastavalt tunniplaanile kodutöö alla. Iseseisev töö pannakse Stuudiumisse kirja hiljemalt 19.01. õhtuks. Õpilased võtab toidult maha kool. Kui laps ikkagi tuleb kooli, siis palun sellest teada anda hiljemalt 19.01. kella 12.00-ks aadressil kool@reiniku.edu.ee, et saaksime korraldada ka nendele õpilastele eakohased tegevused ja toitlustuse.

Orkester teeb proovi kolmapäeval 24. jaanuaril kell 11.00-13.00.

16.01.2024


TARTU LINNA JA MAAKONNA ÕPILASTE ETLUSKONKURSS

Reede,19.jaanuaril toimus Laulupeomuuseumis Tartu linna ja maakonna õpilaste etluskonkurss. Konkursil osales 31 Tartu linna ning 12 Tartu maakonna õpilast. Õpilasi hindas žürii koosseisus Anne-Mai Tevahi, Anett Pillmann ja Erko Sild.

Meie kooli õpilased olid väga edukad. 4.-6.klassi õpilaste vanuserühmas saavutas Tuule Pruulmann (4.b) 3.koha ja Lenna Haidak (6.a) eripreemia.

7.-9.klassi õpilaste vanuserühmas pälvis 1.koha Markus Kadaste (9.a).

Õpilasetlejate riigikonkursil Palamusel esindavad meie kooli Tuule ja Markus.

Palju õnne!

Aitäh, õpetajad Merike Kärner, Esta Salmistu-Vaas ja Silja Russak!

22.01.2024


MRK JÕULUTERVITUS

21.12.2023


MRK JÕULUKONTSERT

Jõulukontserdi kava

14.12.2023


KEEMIAOLÜMPIAADI KOOLIVOOR

Keemiaolümpiaadi koolivooru tulemused:

8. klass
1. Richard Bunder (8b)
2. Joonatan Sepp (8b)
3. Kärt Kallip (8b)
4. Jakob Parveots (8b)
5.-6. Rasmus Mitt (8b) ja Mirtel Eilmann (8d)

9. klass
1. Taavet Siimon (9c)
2. Armin Ruul (9a)
3. Rasmus Karro (9e)
4. Eliisabet Veere (9a)
5. Lauri Laugmaa (9c)

Piirkonnavoor toimub 7. veebruaril.

13.12.2023


KUNSTIKONKURSS  “REINIKU KOOL TULEVIKUS” 

Kooli aastapäeva nädala raames toimunud kunstikonkursi “Reiniku kool
tulevikus” tulemused on selgunud.

1.-3.kl
I koht – Diana Makarova 2.d
II koht – Gerda Lokk 3.a
III koht – Isabel Saarma 2.b

4.-6. kl
I koht – Giselle Saaremõts 4.b
II -III koht – Delisa Erin 4.c ja Saskia Kuusemets 6.b

7.-9.kl
I koht – Aleksandra Klaos 7.e
II koht – Lotta Lea Arras 7.e
III koht – Andra Niidumaa 8.d

Źüriisse kuulusid Tartu Lastekunstikooli direktor Keret Altpere, meie
õpetajad Helle Saue, Marit Laur ja Silja Lokk ning õpilaste esindajatena
Isabel Gering ja Karita Lumiste.

Näitus on kõikidele vaatamiseks üleval Vanemuise 48
I korrusel kuni jõuluvaheajani!

Suur tänu õpetaja Helle Sauele konkursi korraldamise eest!
Suur tänu kõikidele osalenud õpilastele ja õpetajatele, kes õpilasi
innustasid!

13.12.2023


ÜHINE JÕULUHOMMIK

Täna toimus koolis 4. klasside õpilastele ühine inglisekeelne jõuluhommik. Lauldi jõululaule ja mängiti toredaid mänge.


13.12.2023


KOOLI ETLUSKONKURSS

Täna toimus meie kooli 4.-9.klassi õpilaste etluskonkurss, kus iga õpilane esitas ühe luuletuse ja katkendi proosatekstist. Oli äärmiselt liigutav ja huvitav kuulamine, sest tekstid olid eriilmelised ning meeleolukad.

4.-6.klassi õpilasi oli esinemas 12. 1.koha saavutas Tuule Pruulmann (4.b), 2.koha Lenna Haidak (6.a) ja 3.koha Rosanna Säälik (5.a).

7.-9.klassi õpilasi oli esinemas samuti 12. 1.koha saavutas Markus Kadaste (9.a), 2.koha Kirke Miina Tegova (8.a) ja 3.koha Maria Lokk (8.a). Markus ja Kirke Miina esindavad meie kooli Tartu linna ja maakonna 4.-12.klassi õpilaste etluskonkursil.

Palju õnne!

Suur tänu kõigile õpilaste juhendajatele-õpetajatele!

7.12.2023


9.KLASSI ÕPILASTE INGLISE KEELE OLÜMPIAAD

30.novembril toimus inglise keele olümpiaadi koolivoor 9.klassidele. Võitjaks osutus Eliisabet Veere (9.a). Romet Terasmaa (9.b) ja Gregor Türner (9.c)  jäid jagama 2.-3.kohta. Tublilt esinesid ka Taavet Siimon (9.c), Hanna Gloria Adson (9.c) ja Ronald Markus Müür (9.b), kes jagasid 4.-6. kohta.  Palju õnne!

Aitäh, õpetajad Kristi Sarapuu, Tiia Kalberg ja Kadri Kriipsalu!

7.12.2023


MRK male meistrivõistlused

Teisipäeval toimusid üle mitme aasta Mart Reiniku Kooli male meistrivõistlused. Võistluse korraldasid oma loovtöö raames 8.b klassi õpilased Kärt Kallip ja Arabel Pedoson. Osa võttis 20 noormaletajat.
Mängiti Šveitsi süsteemis 7 vooru. 6,5 punktiga jagasid esikohta vennad Riho ja Mattias Adari, kolmandat kohta jagasid Rasmus Mitt ja Kenno Romann. Tüdrukutest võitis Marta Gross Lenne Mia Arrase eest. Nooremate poiste seas saavutas esikoha Keijo Romann, Uku Kallastu ja Brennet Veldre ees. Loodame, et turniir saab nüüd jälle  toimuma iga-aastaselt.

06.12.2023


JÕULULAAT

Ootame teid kõiki jõululaadale juba sellel pühapäeval Riia 25 koolimajja!

06.12.2023


ÕPILASLEIUTAJATE RIIKLIK  KONKURSS

Õpilasleiutajate riiklikul konkursil võitis 5.c klassi õpilane Annabel Aru II kooliastmes suurepärase 3. koha. Hobustest inspireeritud leiutis pälvis žürii tähelepanu oma loogilisuse ja tulevikuperspektiiviga.
Noorte leiutajate inspireerimise ja juhendamise eest 2. vanuserühmas pälvis õpetaja Marit Laur Merkuur OÜ eripreemia.
Tartu Mart Reiniku Kool paistis žüriile silma rohke osavõtuga, kus kõik tööd olid väga head. Tunnustamaks head juhendamist ja koolipoolset toetust ning pakkudes ka edaspidiseks motivatsiooni, anti konkursi üks suurimaid auhindu “Parima kooli preemia” just meile.

Palju õnne, Annabel ja õpetaja Marit!

Austasustamisel tehtud pildid
https://drive.google.com/file/d/1SJ9SRGUTBdf4HxHOGxJdmHMt_XcE7RC9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lcn31ZXqtVA-ANG56Ein0rpFwx8q2LJw/view?usp=sharing

SUUR AITÄH kõigile osavõtnud õpilastele ja nende juhendajatele!

6.12.2023


MRK ORKESTER JUUBELI 50 KONTSERT

Kutsume teid kõiki meie orkestri juubelikontserdile!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.10.2023


MRK VALGUSPIDU

Muudame koos ühe jaheda novembriõhtu soojaks ja säravaks!
Tule kogu perega!

30.11.2023


PROJEKTIPÄEV “MRK ROHELISEMAKS”

Novembri lõpus toimus ülekooliline projektipäev “MRK” rohelisemaks. Peamisteks märksõnadeks olid taaskasutamine, säästev eluviis, rohepööre ning oluliseks teemaks, kuidas oma ökoloogilist jalajälge vähendada. Täpsemalt toimunu kohta saad lugeda Tartu Hariduse Hääle detsembrikuisest postitusest

29.11.2023


KOIDULAULIKU VALGEL

Etluskonkursi “Koidulauliku valgel” piirkondlikus voorus esindasid meie kooli Maria Lokk ja Kirke Miina Tegova (8.a) ning Markus Kadaste (9.a). Markus Kadaste saavutas oma vanuserühmas 1. koha ning Maria Lokk 3. koha. Samuti valiti Markus parimaks Koidula luule esitajaks ning ta esindab Tartu linna vabariiklikul konkursil Pärnus.

Palju õnne!

Aitäh, õpetaja Silja Russak!

20.11.2023


VILISTLASTE KORVPALLITURNIIR 25.11.2023

Ootame kõiki vilistlasi osalema kooli aastapäeva nädala raames toimuvale korvpalliturniirile!
Turniir toimub laupäeval, 25. novembril kell 10.00 Vanemuise 48 võimlas.
Registreerimine: tiiu.peterson@reiniku.edu.ee

16.10.2023


DAILY KOOLITOITLUSTUSE RAHULOLU UURING

Daily koolitoitlustus viib läbi rahulolu uuringu perioodil 13.-25.11.2023.

Eesmärgiks saada adekvaatset tagasisidet oma igapäevatööle ning vastavust ootustele.
Uuringu tulemusi jagatakse ka kooli juhtkonnaga.
Küsitlus viiakse läbi veebipõhiselt, millele saavad vastata õpilased ja koolitöötajad.

Link küsitlusele: https://forms.office.com/e/WWe3iGxNv8

 

 

 

 

 

09.11.2023


LÕBUS OTSIMISMÄNG 

Meie kooli 4.b klassi õpilased Lilit Rääk, Mia Mariette Riis, Jakob Mölder ja Tuule Pruulmann
osalesid Tartu Descartes’i koolis Tartu linna koolide võistlusmängus “Rene´d otsides”.
Mäng kujutas endast õhtuhämaruses taskulampide valguses pimedas koolimajas
ülesannete otsimist ja salakirjade lahendamist.
Meie kooli võistlejad olid väga tublid!
Nad leidsid üles kõik ülesanded ja lahendasid salakirjad õigesti.
Kokkuvõttes saavutati suurepärane II koht!

Palju õnne!

Aitäh, õpetaja Merike Kärner!

17.11.2023


RAHVASTEPALLI KARIKAVÕISTLUS

Tartu koolide rahvastepalli karikavõistlustel saavutasid meie  3.klassi tütarlapsed 2. koha.

Võistkonnas mängisid: Stella Kuldmäe, Grete Pääro, Emma Ojamaa 3.d klassist, Adele Arumetsa
3.b klassist, Kristella LeiusMarleen SulpFlorentine OidramMarian Tätte  3.a klassist.
Palju õnne!
Aitäh, õpetajad!

15.11.2023

 


MRK VILISTLASÕHTUPOOLIK

Tule kuula, mida meie vilistlased räägivad!

06.11.2023


 

KIRJANDUSFESTIVAL LUUP

16.-21. oktoobril toimus laste ja noorte kirjandusfestival Luup, millest võtsid osa ka meie kooli õpilased. 7.-8. klasside kirjanduslikus veebiviktoriinis saavutas 7.b klassi võistkond koosseisus Ehe Järv, Artur Kuperjanov ja Charlotte Marie Suits 2.koha. Tubli viienda tulemuse tegid Taaniel Antons, Sofi Marie Puusepp ja Elle Marie Parveots 6.b klassist ja tublid olid ka Iti Mõts ning Helena Umbleja 8.a klassist. Osales 21 võistkonda üle vabariigi.

Luulevõistlusele saadeti Eestimaa erinevatest paikadest kokku 278 luuletust. Põhikooli noorema astme (4. -6. kl) töid oli 116. Elle Parveots 6.b klassist sai 2. koha ning Karl Kasekamp sai hea loometöö preemia. Vanema (7. – 9. kl) vanuserühma töid oli 133. Iti Mõts 8.a klassist sai 1. koha ning hea loometöö preemiad said Markus Kadaste ning Ida Marie Mölder 9.a klassist.

Luuleprõmmile (see on omaluule võistuesitamine) läksid Iti Mõts ja Helena Umbleja. Helena saavutas oma vanuserühmas esikoha.

4.klasside ettelugemise võistluse “Padakonna vada” Tartu linna eelvoorus sai 4.c klassi õpilane Sona Sahakyan eriauhinna publikuga töötamise eest.

Palju õnne!

Aitäh, õpetajad Silja Russak ja Krista Bernhardt!

25.10.2023


28.ORIENTEERUMISMÄNGU TULEMUSED

Orienteerumismäng on selleks korraks lõppenud! Palju õnne võitjatele!

Kõik orienteerumismängu tulemused

19.10.2023


MRK HEA TEGU 12 ON LÕPPENUD!

18.11.2023


MRK ORKESTER 50!

Kampaania kestab 09.10-17.10! Osale juba täna!

09.10.2023


RAHVUSVAHELINE eTwinningu PROJEKT 

Eelmisel õppeaastal osales  3. klasside õpilaste inglise keele grupp rahvusvahelises projektis “Baltic
Sky”. Lisaks meie kooli õpilastele osalesid projektis ka õpilased Leedust, Saksamaalt, Poolast
Soomest.

Projekti eesmärk oli tundma õppida Läänemere ümbruse piirkondi ja taevast selle kohal ning ümber. Projekti tegevused viidi läbi inglise keele tundides kogu õppeaasta jooksul, mis sisaldasid rohkelt mitmesuguseid digitaalseid ja praktilisi ülesandeid.

Projekt sai tunnustuse osaliseks ja sellele omistati KVALITEEDIMÄRK.

Projekti kohta saab põhjalikumalt lugeda Haridus- ja Noorteameti blogist.
https://blogi.harno.ee/tartu-mart-reiniku-kooli-3-klassi-opilased-heitsid-pilgud-taevasse/

 

Palju õnne!

Aitäh õpilastele ja nende õpetaja Meili Läänemetsale!

16.10.2023


AVATUD KOOLISÖÖKLATE NÄDAL

Lapsevanemad ja külalised on oodatud Vanemuise 48 sööklasse lõunasööki sööma.

Toimumise aeg: 02.- 06.10.2023 kell 13.15-14.30

Hind 2.22 €

Lõuna eest saab tasuda kohapeal.

Koolitoitlustaja sooviks on Avatud koolisööklate nädala raames anda lastevanematele võimalus näha ja maitsta toiduvalikut,
mida igapäevaselt lastele pakutakse ning kuidas on üleüldiselt korraldatud koolilõuna pakkumine.
Lisaks koolitoiduga tutvumisele on see hea võimalus keset tööpäeva soodsalt täisväärtuslikku lõunasööki nautida.

Avatud koolisööklate nädala raames pakutakse lastevanematele täpselt samasugust toitu nagu igapäevaselt õpilastele.

 

 

 

 

 

25.09.2023


LAULUPEOMUUSEUMI JOONISTUSVÕISTLUS

28. septembril toimus Laulupeomuuseumis üritus sarjast „Liikumisaasta 2023“, 14. Laulupeomuuseumi joonistusvõistlus „Liigume koos“.

Joonistusvõistlusel osalesid lapsed vanuses 7-12 aastat, viiest Tartu linna ja viiest Tartumaa koolist.

I koha saavutas meie kooli õpilane  Anna Soe (3.d).

Meie koolist osales veel Adele Arumetsa (3.b), kes küll seekord auhinda ei saanud,
aga oli ikkagi tubli.

Palju õnne joonistajatele!

Aitäh, õpetaja Evi Vähi!

5.10.2023


MRK 12. HEA TEGU

Algamas on järjekorras 12. MRK Hea Tegu

Jaanus Pilleri video Ukrainas nähtust

18.09.2023


28. AJALOORINGI ORIENTEERUMISMÄNG

Alanud on järjekorras juba 28. orienteerumismäng

28. orienteerumismängu küsimused

Orienteerumismängu vastusteleht

18.09.2023


AASTA PÕHIKOOLI AINEÕPETAJA JA KLASSIJUHATAJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleme uhked ja rõõmsad!

Aasta põhikooli aineõpetaja laureaat – SILJA RUSSAK
Aasta klassijuhataja laureaat – URMAS HEIN

Palju õnne!
6.09.2023