MRK JUUBELIRAAMAT
TULEVASED SÜNDMUSED
TEKKEL


LASTEVANEMATE KOOSOLEKUTE AJAD

Sel sügisel ei toimu üldkoosolekuid. Klassikoosolekute ajagraafiku leiate siit

18.09.2020


ÕPILASESINDUSE LIIKMED 

Ootame igast klassist kahte kuni nelja õpilast õpilasesinduse liikmeks. Registreeri ennast siin: https://forms.gle/46HuNpoS4b4nJeMBA

21.09.2020


OLULINE INFO LAPSEVANEMATELE

Olulise info koolialguse ja tegutsemisjuhiste kohta leiate siit

31.08.2020


KOOLIAASTA AKTUSED 1.SEPTEMBRIL
Staadionil   kl 11.00:  2., 3., 8., ja 9. klassid;

kl 12.00:  4., 5., 6. ja 7.klassid.

Koolimajja sisenemise juhised saavad õpilased aktusel. Aktusele järgneb klassijuhatajatund õpetaja kabinetis. Üleminekuklasside aktustele ei ole lapsevanemad oodatud.

Tugeva vihmasaju korral aktust ei toimu, õpilased tulevad koolimajja klassijuhatajatundi.

1.klasside aktused toimuvad Riia 25 aulas:

kl 13.00 1.b klass,

kl 14.00 1.c klass,

kl 15.00 1.d klass.

Koolimajja sisenetakse peauksest. Aktustele on oodatud vaid lapsevanemad (kuni kaks inimest).

27.08.2020


LASTEVANEMATE KOOSOLEK

Uute 1. klasside LASTEVANEMATE KOOSOLEKUD toimuvad neljapäeval, 27. augustil Vanemuise 48 (vanema kooliaste õppehoone) järgmiselt:

1B klass- kell 17.00, ruum 41 (IV korrus);

1C klass- kell 17.15, väike saal (II korrus);

1D klass- kell 17.30, ruum 42 (IV korrus).

Olete oodatud!


ÕPIKUTE VÄLJASTAMINE

Vanemuise 48 õppehoone
esmaspäev, 24. august   teisipäev, 25. august kolmapäev, 26. august neljapäev, 27. august
9.00 5 a 9.00 6 c 9.00 7 d 9.00 9 a
9.30 5 b 9.30 6 d 9.45 7 k 9.45 9 b
10.00 5 c 10.00 6 e 10.30 9 c
10.30 5 d 10.45 8 a 11.15 9 d
11.00 5 e 11.00 7 a 11.30 8 b 12.00 9 e
11.45 7 b 12.15 8 c
12.00 6 a 12.30 7 c 13.00 8 d
12.30 6 b
Riia 25 õppehoone
reede, 28. august
9.00 2 a
9.20 2 b
9.40 2 c
10.00 2 d
10.40 3 a
11.00 3 b
11.20 3 c
11.40 3 d
12.30 4 a
12.50 4 b
13.10 4 c
13.30 4 d
13.50 4 e

18.08.2020


LÕPUAKTUSE PILDID

9.a klass – ligipääsukood: TMRK-20471 piltide vaatamiseks ja tellimiseks aadressil:
http://www.pildikompanii.ee/et/tellimine/s2/TMRK-20471

9.b klass – ligipääsukood: TMRK-20318 piltide vaatamiseks ja tellimiseks aadressil:
http://www.pildikompanii.ee/et/tellimine/s2/TMRK-20318

9.c klass – ligipääsukood: TMRK-20798  piltide vaatamiseks ja tellimiseks aadressil:
http://www.pildikompanii.ee/et/tellimine/s2/TMRK-20798

9.d klass – ligipääsukood: TMRK-20511 piltide vaatamiseks ja tellimiseks aadressil:
http://www.pildikompanii.ee/et/tellimine/s2/TMRK-20511

18.06.2020


LÕPUAKTUSE OTSEÜLEKANNE

Tartu Mart Reiniku Kooli 9. lennu lõpuaktuse otseülekannet saab vaadata SIIT https://www.facebook.com/ReinikuKool/live/

Aktuste kellaajad:
10:00 – 9.d klass
12:00 – 9.c klass
14:00 – 9.a klass
16:00 – 9.b klass

12.06.2020


LÕPUAKTUS

Tartu Mart Reiniku Kooli 9. lennu lõpuaktus toimub 12. juunil 2020. Lõpuaktust saab vaadata kooli Facebooki lehel otseülekandena.

10.06.2020


ÜLEMINEKUAKTUS

Tartu Mart Reiniku Kooli 1. – 8. klasside üleminekuaktust saab vaadata siin:

 

09.06.2020


UURIMUSTÖÖDE VÕISTLUS

Meie kooli 8.b klassi õpilane Arabella Antons võitis üleriigilise ajalooalaste uurimistööde võistluse Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele. Auhinnatud uurimustöö kannab nime “Küllalt naiste rikkumisest võistlusspordiga” ehk Eesti naiste sport 1920-1940.

Palju palju õnne!

03.06.2020


PRESIDENDI AUHIND 

Tartu Mart Reiniku kooli 8. klassi õpilased Gerda-Marleen ja Katarina Elise avaldasid tegevusraamatu “Parim ajaviide”, mis on pühendatud haigetele ja abivajavatele lastele. Raamat tõi neile presidendi auhinna “Lastega ja lastele”, millega tunnustatakse inimesi ning organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud just laste ja perede käekäiku.

02.06.2020


ÕPIKUTE TAGASTAMINE

Õpikute ja raamatute tagastamine toimub 27. maist- 9. juunini. Turvalisuse tagamise eesmärgil korraldatakse tagastamine erigraafiku alusel. Täpsema informatsiooni saamiseks palume pöörduda õpilase klassijuhataja poole.

22.05.2020


LOODUSE KILOMEETRID

MRK “Looduse kilomeetrite” võistlusel osales kokku 410 õpilast ja mõned
õpetajad, kes läbisid kokku 22699km.
Klassidevahelise “Loodusekilomeetrite” võistluse võitis 6c klass (1882.73km), koosseisus:
Katarina, Fiona, Carolin, Pia-Piret, Hedi Lii, Lisandra, Liine, Eva, Juuli Marie, Kertu, Kirke, Beatrice, Emma Marie, Rasmus, Oskar, Kevin, Kristofer, Markus, Joosep, Rasmus.
II koha saavutas 8b (1561.54km), koosseisus: Annete, Arabella, Martha, Kertu H, Anna, Miina, Hella, Kärt, Liisa, Kreeta, Liis, Gerda, Kertu V, Andre S.,Ronald,Andreas, Rasmus, Andre P. ja
III koha 5e (1162.24km),koosseisus: Emma M, Kristel, Miia, Anete, Annabel, Emma S, Elisabeth,
Anna, Johanna, Kusti, Rasmus, Mihkel, Hendrik, Markus ja Valter.

1.kl. võitja 1C
2.kl. võitja 2A
3.kl. võitja 3E
4.kl. võitja 4A
5.kl. võitja 5E
6.kl. võitja 6C
7.kl. võitja 7D
8.kl. võitja 8B
9.kl. võitja 9B

26.05.2020


Õppetöö korraldus 2019/2020 õa lõpuni Tartu Mart Reiniku Koolis

Õppetöö distantsõppel jätkub alates 18. maist õppeaasta lõpuni. Õppeaasta lõpeb 9. juunil. Individuaalsed juhendamised ja kokkusaamised õpilastega toimuvad koolimajas vastastikusel kokkuleppel õpetaja ja kodu vahel.

Õppeaasta lõpus õpilasele pabertunnistust ei väljastata. Pabertunnistuse saab õpilane kätte sügisel uue õppeaasta alguses.

Õpikute tagastamine õppeaasta lõpus toimub erigraafiku alusel, millest klassijuhataja teavitab vanemaid klassi listi kaudu.

9. klassi õpilastele väljastatakse tunnistused 12. juunil.

MRK juhtkond

04.05.2020


Hea koolipere

Vastavalt   Tartu Linnavalitsuse otsusele

Alates esmaspäevast 16.03. toimub Tartu Mart Reiniku Koolis õppetöö distantsõppena.

Õpilased õpivad kodus ja saavad juhised e-kooli kaudu. Õpilased saavad õpiülesanded läbi e-kooli ja esitavad tööd ja ülesanded õpetajalt saadavate juhiste kohaselt. Vajadusel vahendab klassijuhataja õpiülesandeid aineõpetaja ja õpilase vahel. Õpiülesanded ja hindelised
tegevused on nähtavad e-koolis tundide sissekannete all hiljemalt konkreetse päeva hommikul kella 9.00ks. Koolipäevaks mõeldud ülesanded peavad olema tehtud hiljemalt kella 16ks.

Koolipere nooremate õpilaste puhul, kes ei ole e-kooli kasutamises ise veel nii vilunud, palume vanematel hoolitseda selle eest, et iga päeva õpiülesanded saaksid lastele edastatud. Koolipäeva jooksul on võimalik kas õpiülesannete või muude küsimustega seoses õpetajatega suhelda õpetajaga kokku lepitud kanaleid kasutades.

Kui õpilane ei saa haiguse tõttu õppetöös osaleda, siis annab ta sellest klassijuhatajale teada ja õpilane märgitakse puudujaks.

Digitaalsete vahendite puudumisest annab lapsevanem teada klassijuhatajale ja lahendus leitakse koostööna.

Distantsõpe kestab seni kuni olukord stabiliseerub.

Viiruse leviku piiramiseks palume kõigil õpilastel püsida antud perioodil kodus ja vältida väliskontakte. Inimesed, kel on põhjendatud kahtlus, et nad võivad olla nakatunud
koroonaviirusega, peaksid helistama oma perearstile või koroonaviiruse
infotelefonil 1247 või perearsti nõuandetelefonil 1220.

Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldus

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned. Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes tegevustes ja ülesannetes ning õpilased viia koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja -materjalid.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Paneme omavalitsustele ja koolipidajatele südamele, et teave tegevuse peatamisest tuleb edastada kõigile, kes tegelevad õpilaste koolivälise aja sisustamisega.

Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes. Ministeerium palub koolide pidajatel teavitada ministeeriumi oma haridusasutuste töö ümberkorraldamisest esimesel võimalusel HTMi kodulehel.

Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee või telefonitsi numbritel 56 900 340 või 56 900 353 (E-R 8-20)

Lisatud Tartu linnavalitsuse korraldus

Tartu viib koolid distantsõppele ja sulgeb allasutused

 Täna pärastlõunal kinnitas Terviseamet kahe uue COVID-19 viirusesse nakatanu lisandumise Tartus. Seoses viiruse kiire levikuga otsustas Tartu Linnavalitsus alates esmaspäevast, 16. märtsist viia Tartu linna üldhariduskoolid üle distantsõppele. Samuti suletakse laupäevast, 14. märtsist linna haldusalas olevad muuseumid, huvikoolid, raamatukogu, päevakeskused ja spordibaasid. Esialgsed piirangud kehtivad kuni 30. märtsini.

Tartu linna kriisimeeskonna juht, linnapea Urmas Klaasi sõnul on need otsused väga olulised, et uute juhtumite valguses kaitsta meie inimesi. “Viiruse levik on ettearvamatu ja peame tegema kõik selle tõkestamiseks,” lisas Klaas.

Nakkusohu vältimiseks viiakse linna üldhariduskoolid kaheks nädalaks distantsõppele. Koolide ruumid jäävad suletuks kolmandatele osapooltele. Esialgu jäävad tegutsema hariduslike erivajadustega laste koolid  (Tartu Herbert Masingu Kool, Tartu Maarja Kool, Tartu Kroonuaia Kool), mille osas linnavalitsus võtab vajadusel vastu eraldi otsuse. Linnavalitsus soovitab ka kõikidel Tartus tegutsevatel erakoolidel minna üle distantsõppele.

Lasteaiad jäävad esialgu tegutsema, kuid linnavalitsus soovitab peredel, kel vähegi võimalik, lapsi lasteaeda mitte tuua.

Tartu linna hallatavates huvikoolides ja noortekeskustes tegevust alates laupäevast, 14. märtsist ei toimu. Linnavalitsus soovitab tungivalt peatada huvitegevus ka eraõiguslikes huviharidust ja huvitegevust pakkuvates koolides ja mittetulundusühingutes.

Laupäevast, 14. märtsist suletakse külastajatele Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu koos harukogudega ning linna halduses olevad muuseumid (Tartu Linnamuuseum koos filiaalidega ja Tartu Mänguasjamuuseum).

Eakate päevakeskused on suletud esmaspäevast, hooldekodudes on juba rakendatud külastuspiirangud.

Täna andis linnavalitsuse kriisimeeskond ka ürituste korraldajatele tungiva soovituse kuni 30. aprillini jätta ära või lükata edasi kõik rahvusvahelised, üle 100 osalejaga või eakatele suunatud üritused.

Täpsemad info koroonaviiruse leviku kohta: www.terviseamet.ee/uuskoroonaviirus

Jälgige e-kooli ja kooli kodulehte.

Säilitage rahu ja võtke seda kui iseseisva töö parimat õppetundi.

Parimate soovidega

Enn Ööpik

MRK direktor


SOOVITUSED SEOSES COVID-19 LEVIKUGA

Kooli juhtkond soovitab meie kooli õpilastel ja töötajatel, kes koolivaheajal külastasid Hiina Rahvavabariiki, Põhja-Itaaliat (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmont regioonid), Iraani, Jaapanit, Singapuri või Lõuna-Koread, kaks nädalat pärast Eestisse saabumist kodus õppida ja töötada. Infot õppesisu ja tööülesannete kohta saab e-koolist. Õpilase puudumisest palume teavitada klassijuhatajat.

Üldine info kroonaviiruse kohta:

Alates 26.02 on EDCD (Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus) riskihinnangust lähtuvalt koroonaviiruse riskipiirkondadeks Hiina Rahvavabariik, Põhja-Itaalia (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmont regioonid), Iraan, Jaapan, Singapur ja Lõuna-Korea.

Vaata jooksvalt täienevat riskipiirkondade kaarti või USA John Hopkinsi Ülikooli teaduse- ja insenerikeskuse loodud virtuaalset kaarti.

Kui olete viibinud viiruse levikupiirkonnas ja 14 päeva jooksul pärast reisilt saabumist on tekkinud palavik, köha või hingamisraskused, siis:
· Kontakteeruge esmalt telefoni teel oma perearstiga või küsige nõu perearsti infoliinilt 1220 või kontakteeruge kiirabiga numbril 112.

· Viibige siseruumides ja vältige kontakte teiste inimestega.

· Aevastades või köhides katke suu ja nina ühekordse salvrätiga (mis tuleb kohe minema visata) või varrukaga, mitte palja käega.

Kui olete viibinud viiruse levikupiirkonnas, kuid sümptomeid ei ole, siis 14 päeva jooksul:

· Jälgige oma tervist ja palaviku, köha või hingamisraskuste tekkimise korral kontakteeruge telefoni teel koheselt arstiga.

· Kui võimalik, püsige kodus (kasutades kodus töötamise/õppimise võimalust), sama soovitus kehtib ka õpilastele.

· Võimalusel vältige ühistransporti ja rahvarohkeid kohti.

Koroonaviiruse vältimiseks:

· Peske või desinfitseerige tihti käsi.

· Aevastades või köhides katke suu ja nina ühekordse salvrätiga (mis tuleb kohe minema visata) või varrukaga, mitte palja käega.

· Vältige kontakti inimestega, kellel on välised haigustunnused – näiteks köha või aevastavad inimesed.

· Vältige silmade, nina ja suu katsumist, kuna käed puutuvad avalikes kohtades kokku mitmete esemete ja pindadega, mis võivad olla hiljuti viiruste poolt saastatud.

Rohkem ja jooksvalt täienevat infot leiab Terviseameti kodulehelt ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt

29.02.2020


MATEMAATIKAVÕISTLUS „KAVAL-ANTS“

Aprillikuus toimus TÜ teaduskooli viktoriinide keskkonnas veebipõhine matemaatikavõistlus: „Kaval-Ants“ 3.–5. klassile, mis toimus kolmes voorus. „Kaval-Antsu“ ülesandeid lahendas kokku 2555 õpilast. Meie koolist anti I järgu diplom Robert Pärn (4.d), Ronald Markus Müür (5.b), Stefan Robin Lepp (5.c) ja III järgu diplomi sai Markus Leppik (4.e).

Palju õnne osalejatele!

11.05.2020


MATEMAATIKAVÕISTLUS „JÄNKU-JUTA“

Aprillikuus toimus TÜ teaduskooli viktoriinide keskkonnas veebipõhine matemaatikavõistlus „Jänku-Juta“ 1.–3. klassile, mis toimus kolmes voorus. „Jänku-Juta“ võistlusel osales 3299 õpilast. Meie koolist osales 13 õpilast 1. klassidest ja 5 õpilast 2. klassidest.

I järgu diplomi said: Jarek Ausmaa (2.d), Kristofer Org (2.b), Karita Lumiste (1.a), Romar Moro (1.a), Sofia Lebedko (1.a).

II järgu diplomi said: Aleksander Morozov (1.c), Anett Lindepuu (1.a), Janeli Vana (1.b), Johannes Metslaid (1.d), Rihard Reimets (2.c), Sander Vassiljev (1.a), Ville Virumäe (2.b).

III järgu diplmi said: Aron Sten Sarv (1.c), Kenno Romann (1.c), Kirke Kallaste (1.d), Liisa Sibul (1.a), Maru Sebastian Piir (1.a), Taaniel Antons (2.c).

Palju õnne kõigile osavõtjatele!

11.05.2020


NUKKUDE JOONISTUSKONKURSS

Sel õppeaastal joonistasid 1.-3. klasside õpilased loomnukke. Igast klassist valis žürii välja viis lemmikut. Meie koolist on koht esiviisikus 2. klasside arvestuses Elle Parveots (2.d) ja Lenna Haidak (2.a) ning 3. klasside arvestuses Ehe Järv (3.c)

Kõigile võitjatele auhinnaks Kodu ja Kontori poe 20€ kinkekaart. Eriolukorra tõttu on üles pandud virtuaalnäitus. Kvartali keskuse taasavamisel jagatakse blogi kaudu infot ka reaalse näituse kohta.

Palju õnne võitjatele ning nende juhendajatele Silja Lokk, Mari Leemet, Siret Jõgisuu!

11.05.2020


TARTU LINNA MATEMAATIKAOLÜMPIAAD

6. märtsil toimus 4. kl matemaatika olümpiaadi piirkonnavoor. Meie koolist osalesid Dante Veldemann (4.c), Kärt Kallip (4.c), Robert Pärn (4.d), Rasmus Mitt (4.c) ja Markus Leppik (4.e). Parima tulemuse saavutas 4.c klassi õpilane Dante Veldemann.

Palju õnne!

Aitäh kõigile osalejatele ja nende õpetajatele!

11.03.2020


ÄRIIDEEDE KONKURSS

Markus Mitt ja Rasmus Mitt koos Devin Andresega saavutasid Tartumaa koolinoorte äriideede konkursil Välk  2. koha. Nende äriidee kandis nime: arvutimängukohvik Le Nerd.

Lennukaid mõtteid ja ideede teostumist poistele!

09.03.2020


TULEMUSI GEOGRAAFIAOLÜMPIAADILT

11. veebruaril toimunud Tartu linna geograafia olümpiaadil saavutas Joosep Rand (8.a) neljanda kohta, Anette Annok (8.b) oli seitsmes ja  Jesper Alapert (7.d) kümnes.

03.03.2020


KOOLISISENE ÕIGEKIRJAOLÜMPIAAD

11. veebruaril toimus koolisisene 4. klasside õigekirjaolümpiaad. Tublimad olid: 1. koht Maren Tiidrus (4.b), 2. koht Kirke Miina Tegova (4.a), 3. koht Sten Timmu Tigane (4.a), 4. koht Birgit Vilba (4.d), 5. koht Rasmus Mitt (4.c) ja 6. koht Marie Raudmets (4.c). Need õpilased osalevad Tartu linna õigekirjaolümpiaadil 27. märtsil Veeriku Koolis.

Palju õnne ja edu!

26.02.2020


EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA AKTUSED

Reedel, 21.02.2020 toimuvad kooli aulas, Riia 25 Eesti Vabariigi aastapäeva aktused.  Riietus pidulik.

 

KOOLI ÕIGEKIRJAOLÜMPIAAD

13.02 toimus 5.-9.klasside õpilastele kooli õigekirjaolümpiaad. Tublimad olid:
5. klass: 1. Kristel Taal (5.e),  2. Stefan Robin Lepp (5.c), 3.-4. Lauri Laugmaa (5.c),  3.-4. Marie Gordeeva (5.c), 5. Karl-Erik Leppik (5.c),  6. Siimon Reintam (5.a);
6. klass: 1.Eva Piirsoo (6.c), 2. Lisandra Punnar (6.c), 3. Carolin Raukas (6.c), 4. Markus Mitt (6.c), 5. Kristiina Grünberg (6.d), 6. Grete Liine Klauks (6.b);
7.klass: 1. Jaan Artur Viirsalu (7.a), 2. Markus Kaur (7.a), 3. Marie Kiivit (7.a), 4. Jesper Alapert (7.d), 5. Magnus Puija (7.d);
8.klass: 1.-2. Kreeta Roose (8.b), 1.-2. Kris Kaspar Kalda (8.a), 3.-4. Kertu Virumäe (8.b), 3.-4. Miina Lensment (8.b), 5. Roland Põld (8.e);
9.klass: 1. Heleriin Peterson (9.a), 2. Jessica Uibo (9.b), 3. Kristin Tõnisson (9.a), 4. Laure Kiivit (9.a), 5. Loviisa Lätt (9.b).

Nemad esindavad kooli linna õigekirjaolümpiaadil.

17.02.2020


LUULEPRÕMM 2020

13. veebruaril toimus haridusmessil Intellektika Noorte Luuleprõmm 2020 vabariiklik võistlus, kus Anette Ama (9.a) sai 16-20aastaste vanusegrupis 3. koha.

Anette esitas 3 minuti pikkuse omaloomingulise luuletuse.

Palju õnne!

17.02.2020


TULEMUSI AJALOO OLÜMPIAADILT

Tartu linna ajaloo olümpiaad on nüüd omadega ajaloos ning tulemused olid järgmised:

6. klassi parim meie koolist oli Albert Saks, kes jagas 6.-7. kohta
ning Carolin Raukas, kes saavutas 8. koha.

8. klasside arvestuses saavutas Arabella Antons 2. koha!

9. klasside edukaim oli Loviisa Lätt, kes jagas  4.-5. kohta.

Vabariiklikule olümpiaadile pääsesid Arabella ja Loviisa! Edu neile märtsis!!!

Lisaks eelmainitutele olid väga tublid ka Helena Laur, Lauri Sibul, Pia Piret Pilving, Grete Laumets, Laura Külanurm, Lukas Müürsepp, Jessica Uibo, Martin Vendt, Kärt Verkmann, Stefi Marie Talver, Ott Allik, Georg Villem Kärner, Toomas-Erik Vahtra, Klaus Jõela ja Anna Kasemaa.

10.02.2020


HEAD TULEMUSED KUNSTIOLÜMPIAADILT

8. veebruaril toimus Tartu Variku Koolis Tartu linna ja maakonna üldhariduskoolide kunstiolümpiaadi piirkonnavoor. Õpilaste töid hindasid žürii koosseisus: Piret Viirpalu (Tartu Lastekunstikool), Kristel Sibul (Tartu Kunstimuuseum) ja Anne Rudanovski (Tartu Kunstikool Pallas).
Meie kooli õpilane Annette Annok (8.b), saavutas I koha Tartu linna arvestuses ja seega ka pääsu vabariiklikule olümpiaadile, mis toimub 2.mail Tallinnas.
Tema kodutöö plakat “Eesti Kunstimuuseum 100” tunnistati ka parimaks (plakat suuruses A1)

Palju õnne võitjale!

10.02.2020


TULEMUSI MATEMAATIKAOLÜMPIAADILT

Möödunud nädala kolmapäeval toimus linna matemaatikaolümpiaad. Meie
kooli õpilased olid tublid ülesannete lahendajad.

7. klassi arvestuses sai Samuel Tätte II koha ja Lukas Müürsepp III koha, Jaan Artur Viirsalu saavutas 6. koha, Marten Leosk 10. koha ja Andreas
Soosaar 12. koha. Tublid olid ka Laurelin Palumägi ja Jesper Alapert.

8. klasside arvestuses oli meie kooli parimad Kristjan Kukk (6. koht) ja
Annette Annok, kes saavutas 10. koha. Tublilt esinesid ka Annabel Valge, Liisa
Viktooria Puurand ja Joosep Rand.

9. klasside arvestuses oli kooli parim Lauri Haidak (14. koht). Tublid olid
Kristiine Kaldmaa, Robin Otter, Markus Tamm, Miree Püttsepp, Hanna
Haljasorg ja Martin Vendt.

10.02.2020


ÕPILASETLEJATE KONKURSS

Reedel toimunud 29. õpilasetlejate riigikonkursil sai oma vanuserühma grand prix auhinna Arabella Antons (8.b). Lisaks valiti Arabella ka publiku lemmikuks!

Palju, palju õnne tublile etlejale!

10.02.2020


MRK 8.A KLASSI KONTSERT

MRK 8.a klassi heategevuslik Sõbrapäeva kontsert kooli aula klaveri toetuseks toimub 12. veebruaril kell 18.00 Riia 25 aulas. Tule ja saa osa renoveeritud klaveri kaunist kõlast ja 8.a klassi muusikalisest sõbrapäevatervitusest.

06.02.2020


TULEMUSI VÕRKPALLIVÕISTLUSTELT

Esmaspäevast kolmapäevani toimusid meie kooli võimlates Tartu koolide Miniliiga (4.-6.klass) võistlused.
Meie kooli tüdrukute, poiste ja tütarlaste esindusvõistkonnad tulid võitjaks!

Võidukates võistkondades mängisid:
Maria Saar, Liisa Kivioja, Grete Liine Klauks, Kertu Kiisholts, Fiona Valkenklau, Elo-Mai Vilt, Iris Tambets. Robin Rohula, Joosep Olle, Rasmus Piir, Rasmus Sõna, Robin Roots.

Reiniku kooli II võistkond saavutas nii poiste kui tüdrukute seas 5. koha.

Võrkpalli kooliliigas (6.-9. klass) saavutasid meie poisid 1. koha. Võidukas võistkonnas mängisid: Taavi Kõrgeperv, Conrad Kobi, Anti Karm, Ronald Puhk, Robin Rohula, Robin Roots, Oskar Roots, Marten Leosk ja Rasmus Piir.

Palju õnne võitjatele!

06.02.2020


BIOLOOGIAOLÜMPIAADI PIIRKONNAVOORU TULEMUSED

1.02 toimusid üle Eesti bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorud. Tartus jagas Arabella Antons (8.b) 8. klasside arvestuses 2.-3. kohta ja Kris-Kaspar Kalda (8.a) 10.-11. kohta.

9. klasside arvestuses tuli Loviisa Lätt (9.b) 4. kohale ja Jessica Uibo (9.b) jagas 9.-12. kohta.

Palju õnne väga heade tulemuste eest! Lisaks olid tublid olid ka teised olümpiaadil osalejad!

03.02.2020


TARTU LINNA NUPUTA VÕISTLUS

30.01.2020 toimus Tartu linna NUPUTA võistkondlik võistlus. Meie kooli võistkonnad esinesid väga hästi.
5. ja 6. klasside arvestuses said meie võistkonnad 5. koha (II võistkond koosseisus Karl Jakob Tohvre, Stefan Robin Lepp, Emma Maria Lepmets, Liine Schults) ja 8. koha (I võistkond koosseisus Armin Ruul, Karl Terep. Lauri Sibul, Jan-Eerik Ehrlich).

7. klasside arvestuses tuli II kohale meie kooli II võistkond koosseisus: Jesper Alapert, Eliise Siimon, Laurelin Palumägi. Nemad lähevad linna esindama vabariiklikule võistlusele!

III koha sai meie kooli I võistkond koosseisus: Jaan Artur Viirsalu, Robin Mathias Müür,  Andreas Soosaar.

Palju õnne õpilastele ja aitäh, matemaatikaõpetajad!

31.01.2020


MRK ERAKORRALINE KAHEKSAS HEA TEGU

Mart Reiniku Kooli erakorraline KAHEKSAS HEA TEGU on õnnelikult finišis! Direktor Enn Ööpik andis eile, 29.01.2020 meie kooli panuse Austraalia loomadele üle otse Tallinna Loomaaia direktorile Tiit Maranile. Me kogusime kokku ulmelise summa ehk 2755.- eurot!
Aitäh kõigile õpilastele, lapsevanematele, õpetajatele ja klassijuhatajatele!

30.01.2020


TARTU RAHU 100

2. veebruaril möödub Tartu rahu sõlmimisest 100 aastat. Lõppes Vabadussõda ja selle auhinnaks oli meie vabadus! Kõik on oodatud R, 31. jaanuaril kell 15.00 kabinetti 22 vaatama etendust “Tartu rahu sünd”. Etendus on u poolteist tundi pikk. Pakutakse teed ja kringlit, kõik on oodatud! Isutekitajana ka väike treiler vaatamiseks! https://www.youtube.com/watch?v=-Py6GDeMloM

Kellel huvi: esmaspäeval kell 15.00 külastab ajalooring Tartu rahu tuba. Kui on soovi, siis ühinege!

27.01.2020


SOTSIAALSETE OSKUSTE PÄEV

28. jaanuaril toimus Sotsiaalsete oskuste päev “Mina hoolin”.
Meie kooli esindasid 4. klassidest Hanna Uuemaa (4.e), Grete Liis Õun (4.e), Maria Lokk (4.a) ja Helena Umbleja (4.a). Lapsed said end proovile panna küberkiusu, emotsioonide, koostöö, koerateraapia ja vägivallaennetuse töötoas. Lisaks said osaleda vahvas liikumisvahetunnis.
Õpilased olid väga tublid, oskasid üksteist kuulata, arutleda  ja arvestada teise arvamusega. Jagati kiitust oskuse eest töötada ühtse meeskonnana. Tunti rõõmu koostegutsemisest.

Aitäh õpilastele ja sotsiaalpedagoog Triinu Kabelile!

28.01.2020


EMAKEELEOLÜMPIAAD

24.jaanuaril toimus piirkondlik emakeeleolümpiaad.
9.klasside arvestuses sai I koha Jessica Uibo (9.b). Tublid olid ka Laure Kiivit, Loviisa Lätt, Kristin Tõnisson.
8.klasside arvestuses sai II koha Kreeta Roose (8.b).
7. klasside arvestuses olid meie kooli õpilastest parimad Eliise Siimon, Jesper Alapert, Jaan Artur Viirsalu, Lukas Müürsepp.

Palju õnne kõigile!

27.01.2020


TEHNOLOOGIAÕPETUSE KONKURSS

22. novembril toimus meie koolis Tartu linna tehnoloogiaõpetuse konkurss 8. klassidele. Võistlustöö teemaks oli sel korral „Töövahendite kast “.

Konkurssi võitis Kristjan Kukk (8.c), Olaf Olev Alakivi (8.d) saavutas II koha. Õpilasi juhendas õp Aivar Sarapuu.

Palju õnne õpilastele ja aitäh, õpetaja Avar Sarapuu!

23.01.2020


GEOGRAAFIA KOOLIOLÜMPIAAD

15.01. toimus geograafiaolümpiaadi koolivoor. Selgusid parimad, kes lähevad kooli esindama 11.veebruaril 2020 Tartu linna geograafiaolümpiaadile.

7.klasside parimad: I koht Laura Külanurm ja Lukas Müürsepp, II koht Jesper Alapert, III koht  Mattias Mäestu.
8. klasside parimad: I koht Arabella Antons, II koht Anette Annok, III koht Klaus Jõela.
9.klasside parimad:  I koht Ott Allik, Stefi Marie Talver, II koht Karl Lumiste, III koht Kärt Verkmann.

23.01.2020


MRK ERAKORRALINE HEATEGU

Kuigi tavapärane aeg teha MRK häid tegusid on möödas, siis elu ise on keerutanud meie ette võimaluse teha veelkord head. Nimelt Austraalias möllavates maastikupõlengutes on hukkunud ja kannatada saanud nii inimesed kui loomad.

Tallinna loomaaed kuulutas välja kampaania, mille raames kogutakse Eesti poolt annetusi eluga pääsenud loomade aitamiseks. Oma panuse on andnud Tallinna linn, loomaaia külastajad, loomaaia sõprade selts ja viimase panusena on kutsutud veel Eesti inimesi üles oma väikest toetust andma.

Oma väikese panuse saad anda ka sina! Loe MRK kaheksanda heateo kohta täpsemalt siit!

21.01.2020


TARTU LINNA ETLUSKONKURSS

16.jaanuaril toimus Tartu linna etluskonkurss, kus osales neli meie kooli õpilast.
4.-6. klassi arvestuses said eripreemia Kirke Miina Tegova (4.a) ja  Mehis Mikelsaar (6.a).
7.-9. klassi arvestuses sai I koha Arabella Antons (8.b) ja eripreemia Laure Kiivit (9.a).

Palju õnne!

Aitäh, juhendajad-õpetajad Tiiu Heinsalu, Merike Kärner ja Silja Russak!

17.01.2020


5.KLASSIDE INGLISE KEELE KOOLIOLÜMPIAAD

Eelmisel nädalal toimus koolis 5.klasside inglise keele kooliolümpiaad.
Kolm parimat tulemust saavutasid Thor Kaaren Kübarsepp (5.c), Lauri Laugmaa (5.c) ja Laura Põldmaa (5.c), kes esindavad kooli Tartu linnaolümpiaadil.

16.01.2020


KARIKAVÕISTLUS SISESÕUDMISES

15.jaanuaril toimus Tartu koolide karikavõistlus sisesõudmises. Tartu Mart Reiniku Kool saavutas üldkokkuvõttes 1. koha.
Põhivõistlusel saavutasid 6.-7.klasside tüdrukud Juuli Marie Mikker, Hedi Lii Riives, Mirtel Pruulmann ja Liisa Kivioja 2. koha ja 8.-9.klasside tüdrukud Kärt Olt, Martha Holst, Hanna Haljasorg ja Laura Liis Valdmaa 2. koha. Parima ajaga lõpetasid 8.-9.klasside poisid Villem Laks, Aleksander Tassa, Mihkel Kruusmann ja Kristjan Mäestu.

6.-7. klasside poiste seas olid viiendad  Rasmus Klaaser, Oskar Põder, Madis Liias ja Mattias Mäestu. Oma panuse üldvõidu taganud punktisaaki andsid ka  Max Hristjuk, Markus Aedviir, Samuel Samarüütel, Rico Päkk, Liisa Viktoria Puurand, Liis Sulg, Miree Madleen Püttsepp, Liisa Tilgar, Jaagup Vana, Tambet Palgi, Oliver Sillaste ja Olaf Olev Alakivi.

Individuaalselt saavutasid nii Villem Laks kui ka Kärt Olt 2. koha.

17.02.2020


MART  REINIKU KOOLI ORKESTRI KONTSERT

Tartu Mart Reiniku Kooli orkester on ette valmistanud ja harjutanud uut repertuaari ja tulevad sellega nüüd rahva ette.  Kontsert toimub 13.02.2020 kell 18.00 Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis. Lisaks esinevad erinevad puhkpilliansamblid ning kontserdil kõlab ühislugu, kus mängivad meie kooli orkester ja orkester Popsid.

Orkestrit juhatavad dirigendid Aveli Paide ja Jaan Tilgar.
Kontsert on kõigile tasuta!

14.02.2020


KAASUSKONKURSS

Riigikohtu 100. aastapäevale pühendatud kaasuskonkursil 9. klasside kategoorias  sai Robin Otter (9.b) väärika III koha.
Osavõtt oli sellel aastal eriti rohkearvuline, kokku esitati 118 tööd ja põhikoolis oli konkurentsis 31 tööd (sealjuures loovas vormis tööd, mille koguarv oli 26).

Palju õnne ka juhendajale Karolina Antonsile!

9.01.2020


ERGOMEETRIVÕISTLUS 

Esmaspäeval, 6.jaanuaril toimus koolis 7. ergomeetrivõistlus kõigile 6.-9.klasside õpilastele.

Selle õppeaasta parimad  sees sõudjad poiste arvestuses on: Samuel Samarüütel (6.d), Rasmus Klaaser (7.a), Henrik Kreinin (8.a), Villem Laks (9.d).

Tüdrukute arvestuses on parimad: Liisa Kivioja (6.b), Mirtel Pruulmann (7.a), Kärt Olt (8.b), Laura Liis Valdmaa (9.b).

Palju õnne kõigile!

8.01.2020


HEAD UUT AASTAT!

Uue aasta esimese koolituse õpetajatele viis läbi Tiina Naarits-Linn.
Rõõmsaid ja harivaid hetki uude aastasse!

 

3.01.2020


MRK JÕULUKONTSERT

16.12.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

16.12.2019

TEATED

Kooliaasta alguse kohta käiva olulise info leiate siit

5.-9. klassi koduõppe päevade kohta käiva info leiate siit