Vanematekogu

Mis ja miks?
Vanematekogu (VK) on vabatahtlik aktiivsete lastevanemate kogu, grupp, kes on nõuandjaks ja koostööpartneriks nii kooli juhtkonnale kui ka õpetajatele õppetööd, koolielu ja keskkonda ning vanematega koostööd puudutavates teemades. Soovime tuvastada , tõstatada probleeme ja leida neile lahendused, aga reklaamida ka MRK tugevusi.  VK ei ole selleks, et koolilt nõuda, vaid selleks, et tõsta ja arutada neid küsimusi, kus me vanematena ka ise saame lahendusi leida ja midagi reaalselt ära teha.

Koosolekute kokkuvõtted
04.02.2020
05.11.2019
01.10.2019
14.05.2019
15.03.2019
Kuidas?
Me oleme vabatahtlik organisatsioon, kedagi ei sunnita siin osalema. Aga pakume ka sellel aastal välja skeemi, et igast klassist võiks olla üks esindaja ja tema asendusliige. Sellisel moel omab vanematekogu võimalikult laiapõhjalist lastevanemate mandaati.

Kiireid otsuseid ei saa me langetada, ise kõige eest ei otsusta, ehkki alati on lihtsam ja kiirem tee, kui otsuse teeb ära väike ring inimesi. VK mõte ongi, et need on MRK lastevanemate laiapõhjalise arutelu tulemusena sündinud otsused ja arvesse on võetud erinevaid argumente.

Seos hoolekoguga?
VK kogub lastevanematelt kokku arvamus erinevates kooli puudutavates küsimustes, mille viime hoolekoguni, kes ka oma otsustes saab ja ka peaks sellega arvestama.

Mida oleme ära teinud?
Me oleme oma tegevuse jaganud kolmeks suuremaks teemaks- õppetöö, kooli ja kogukonna koostöö ja keskkond. Tuleb tunnistada, et edukamad oleme olnud kooli ja kogukonna koostöö ja koolikeskkonna kujundamise kaasarääkimisel. Näiteks sai vanematekogust alguse idee esitada Tartu kaasava eelarve ideena MRK liikuma kutsuv koolihoov. Nii VK kui kogu koolipere ühtse tubli töö tulemusena saigi idee võidu ja hoov on valmis! Igal aastal aitame korraldada jõululaata ja veame heateo projekti, mõned aastad tagasi aitasime koolil korraldada ägedad olümpiamängud.

Väiksemaid edusamme on olnud ka seoses õppetööga. Oleme korraldanud kujundava hindamise loengu, et parandada kõigi arusaama, mis see täpsemalt on ja kuidas seda ellu rakendada. Oleme suunaklasside valikut vanemate jaoks selgemaks ja läbipaistvamaks teinud, ning algatanud gümnaasiumide tutvustuse 9. klassi õpilastele ja nende vanematele iga aasta jaanuaris.

Mida tahame teha sel aastal?
Tahame edasi liikuda juba alustatud koolivormi projektiga – teklid on olemas, nüüd valime ka muid vormiesemeid. Soovime panustada ka kooli vilistlasnädala tegevustesse ja klaveriprojekti. Ka meie kooli füüsiline sisekeskkond vajaks hädasti uuendamist, rõõmsamaks muutmist.

Head õpetajad ja lapsevanemad!
Palun võtke VK-d kui aitajat ja koostööpartnerit. Kui VK esindaja pöördub teie ja klassi vanemate poole arvamuse avaldamiseks, siis öelge oma arvamus välja, sest see loeb. Analüüsime kõiki arvamusi ja vahendame neid koolile. Pole valesid arvamusi, aga on väljaütlemata arvamused, mida ei saa kahjuks arvestada.

Millal ja kuidas kontakti võtta?
Koguneme üle paari kuu või vajadusel seoses mõne konkreetse üritusega ka tihemini.
NB! Kõigil, kes soovivad MRK vanematekoguga liituda, palun saata oma andmed (nimi, klass, kus laps(ed) käivad, e-post) Kristi Terepile kristi.terep@gmail.com ja Kristina Reinsalule kristina.reinsalu@ega.ee  Lisame teid VK listi.