Vanematekogu

Mis ja miks?
Vanematekogu (VK) on vabatahtlik aktiivsete lastevanemate kogu, grupp, kes on nõuandjaks ja koostööpartneriks nii kooli juhtkonnale kui ka õpetajatele õppetööd, koolielu ja keskkonda ning vanematega koostööd puudutavates teemades. Soovime tuvastada , tõstatada probleeme ja leida neile lahendused, aga reklaamida ka MRK tugevusi.  VK ei ole selleks, et koolilt nõuda, vaid selleks, et tõsta ja arutada neid küsimusi, kus me vanematena ka ise saame lahendusi leida ja midagi reaalselt ära teha.

Koosolekute kokkuvõtted
13.10.2016

Kuidas?
Me oleme vabatahtlik organisatsioon, kedagi ei sunnita siin osalema. Aga pakume ka sellel aastal välja skeemi, et igast klassist võiks olla üks esindaja ja tema asendusliige. Sellisel moel omab vanematekogu võimalikult laiapõhjalist lastevanemate mandaati.

Me oleme oma tegevuse jaganud kolmeks suuremaks teemaks – õppetöö, kooli ja kogukonna koostöö ja koolikeskkond.  Vajadusel suhtleme grupiti, aga enamasti kohtume kogu vanematekoguga.

Kiireid otsuseid ei saa me langetada, ehkki alati on lihtne ja kiire tee, kui otsuse teeb ära väike ring inimesi. VK mõte ongi, et need on MRK lastevanemate laiapõhjalise arutelu tulemusena sündinud otsused ja arvesse on võetud erinevaid argumente.

Seos kohe valitava hoolekoguga?
VK kogub lastevanematelt kokku arvamus erinevates kooli puudutavates küsimustes, mille viime hoolekoguni, kes ka oma otsustes saab ja ka peaks sellega arvestama. Siiski, nende kahe kogu suhtluse ja kokkupuutumise formaat vajabki veel läbimõtlemist ja arutamist.

Mida oleme ära teinud?
Igal aastal võtame eesmärgiks panustada vähemalt ühte suurde nö käegakatsutavasse projekti.  Eelmisel aastal oli selliseks ettevõtmiseks kooli olümpiamängud, millest küllap läbi kas vahetult ise kohal olles või laste või ka meedia vahendusle paljud osa said.

Väiksemad ettevõtmised on olnud õppetööga seonduvad: oleme korraldanud kujundava hindamise loengu, et parandada kõigi arusaama, mis see täpsemalt on ja kuidas seda ellu rakendada.  Oleme suunaklasside valikut vanemate jaoks selgemaks ja läbipaistvamaks proovinud teha.

Mida tahame teha sel aastal?
Selle aasta üks peamine väljakutse on seotud koolikeskkonna arendamisega. Teatud eeltöö ja algsed visioonid arhitektidelt on olemas, kuidas nii MRK õueala kui ka interiööri uuendada. Et head projektid ei jääks vaid visiooniks sahtlisse, katsume lastevanemate jõu ja nõuga midagi ära teha.

Head õpetajad ja lapsevanemad!
Palun võtke VK-d kui aitajat ja koostööpartnerit. Kui VK esindaja pöördub teie ja klassi vanemate poole arvamuse avaldamiseks, siis öelge oma arvamus välja, sest see loeb. Analüüsime kõiki arvamusi ja vahendame neid koolile. Pole valesid arvamusi, aga on väljaütlemata arvamused, mida ei saa kahjuks arvestada.

Millal ja kuidas kontakti võtta?
Koguneme üle paari kuu või vajadusel seoses mõne konkreetse üritusega ka tihemini.
NB! Kõigil, kes soovivad MRK vanematekoguga liituda, palun saata oma andmed (nimi, klass, kus laps(ed) käivad, e-post) Kristi Terepile kristi.terep@gmail.com ja Kristina Reinsalule kristina.reinsalu@ega.ee  Lisame teid VK listi.