Õpiabi

Õpiabi osutamise kord Tartu Mart Reiniku Koolis

1.-4. kl ERIPEDAGOOGILINE ÕPIABI

eripedagoog (1.-4. kl eripedagoog Merit Nukka)
ruum 308

Tunniplaan

II poolaasta 2023/2024

2023/2024. õa õpiabirühmade toimumise ajad

1AC kl eesti keel  – eripedagoogiline õpiabi, õpetaja Lea Kivi, kab 207
Tunnid: E 6. tund  ja N 6. tund

1BE kl eesti keel – eripedagoog  Merit Nukka
Tunnid: N 6. tund (kab 308) ja R 1. tund (kab 307)

2AD kl eesti keel – eripedagoogiline õpiabi, õpetaja Lea Kivi, kab 207
Tunnid: E 1. tund  ja K 7. tund

3D kl eesti keel – eripedagoogiline õpiabi, õpetaja Merike Kärner, kab 107
Tunnid: T 1. tund  ja N 6. tund

3BC kl eesti keel – eripedagoogiline õpiabi, õpetaja Merike Kärner
Tunnid: K 7. tund (kab 107)  ja R 3. tund (kab 205)

4B kl eesti keel – eripedagoogiline õpiabi, õpetaja Merike Kärner, kab 107
Tunnid: E 6. tund  ja T 6. tund

4D kl eesti keel – eripedagoogiline õpiabi, õpetaja Merike Kärner, kab 101
Tunnid: T 5. tund  ja R 6. tund

4CD kl matemaatika – õpetaja Ulvi Allik, kab 304
Tunnid: E 1. tund, T 3. tund, K 4. tund, N 3. tund,  R 1. tund

1.kl eesti keel UA lastele, õpetaja Riina Krünvald, kab 205
Tunnid: T 1. tund, N 5. tund

2.-4. kl eesti keel UA lastele, õpetaja Merle Hunt

Tunnid: K 2. tund, ruum 306; N 3. tund, ruum 205