Toitlustamine

Käesolevast õppeaastast on kõik koolitoiduga seotud arveldused ja info nähtav e-keskkonnas ARNO

Palun tutvuda juhendiga
https://www.tartu.ee/arno/juhend/Koolilouna_juhend_lapsevanematele_2017_08_21.pdf

Tasuta kooli toitlustuse avaldus

5.-9.klassi õpilastele toimub toitlustamine õpilaspileti alusel.

Lisainfo saamiseks  palun helistada 55663321 või kirjutada mreiniku.sooklagmail.com

2018/2019 õppeaasta toitlustustamine algab 04. septembrist 2018.

Söögivahetund
Vanemuise 48         Riia 25
09.40-09.55               09.45-10.00
10.40-11.00               10.45-11.00
11.45-12.05               11.45-12.00
12.50-13.05

Koolilõuna menüü