Üldinfo

Koolivaheajad 2023/2024. õppeaastal

2023/2024. õppeaasta koolivaheajad:

I vaheaeg 23. oktoober – 29. oktoober 2023;
II vaheaeg 21. detsember 2023 – 7. jaanuar 2024;
III vaheaeg 26. veebruar – 3. märts 2024;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill – 28. aprill 2024;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni – 31. august 2024.

Trimestrid

I trimester– 1. september – 24. november 2023 (11 näd)
II trimester– 27. november 2023 – 23. veebruar 2024 (10,5 näd)
III trimester– 4. märts – 12. juuni 2024 (13,5 näd)

Poolaastad

I poolaasta- 1. september 2023 – 19. jaanuar 2024 (17 näd)
II poolaasta- 22. jaanuar – 12. juuni 2024 (18 näd)


Tundide ajad

 1.-3.kl + 5.-6.kl         4.kl + 5.e + 7.-8.kl          9.klass

 1. 8.30 – 9.15             8.30 –   9.15              8.30 –   9.15
 2. 9.30 – 10.15           9.30 –   10.15            9.30 –   10.15
 3. 10.30 – 11.15         10.30 – 11.15            10.30 – 11.15
 4. 11.35 12.20         11.25 – 12.10            11.25 – 12.10
 5. 12.30 13.15         12.30 – 13.15            12.2013.05
 6. 13.25 14.10         13.25 – 14.10            13.25 – 14.10
 7. 14.20 15.05         14.20 – 15.05            14.20 – 15.05
 8.                                                                  15.00- 16.00

11.15  Söögivahetundide algused, v.a esimene klass, kes sööb E, T, N, R 3. tunni ajal, K 4. tunni ajal.
12.10  

13.05


Tasemetööd 2023/2024. õppeaastal

4. klassi õpilastele

 • eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
 • A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.
 1. klassi õpilastele
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
 • A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5.–6. oktoober; 9.–11. oktoober 2023. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

III kooliastme A2-keeletasemel inglise keel (7. klassi A-võõrkeelena õppijad) (kirjalik)
31. oktoober 2023
III kooliastme A2-keeletasemel inglise keel (7. klassi A-võõrkeelena õppijad) (suuline)
31. oktoober, 3., 6. november 2023

I kooliastme sotsiaalvaldkonna katseline tasemetöö (3. klass) 7.–8. mai 2024
II kooliastme sotsiaalvaldkonna katseline tasemetöö (6. klass) 9.–10. mai 2024


Põhikooli lõpueksamite toimumisajad 2023/2024. õppeaastal

 • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024. a;
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. mai 2024. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
 • valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;
 • valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.