Üldinfo

Koolivaheajad 2019/2020. õppeaastal

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

 •  I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
 •  II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
 • III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
 • IV vaheaeg 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
 • V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

Trimestrid

 • I trimester 2. september 2019 kuni 22. november 2019 (11 nädalat)
 • II trimester 25. november 2019 kuni 21. veebruar 2020 ( 11 nädalat)
 • III trimester 2. märts 2020 kuni 9. juuni 2020 (13 nädalat)

Poolaastad

 • I poolaasta 2. september 2019 kuni 24. jaanuar 2020 (18 nädalat)
 • II poolaasta 27. jaanuar 2020 kuni 9. juuni (17 nädalat)

Tundide ajad

1. 8.00 – 8.45
2. 9.00 – 9.45
3. 10.00 – 10.45
4. 11.05. – 11.50
5. 12.10 – 12.55
6. 13.10 – 13.55
7. 14.05 – 14.50
8. 15.00 – 15.45

Tasemetööd

3. klassi tasemetöö:

 • eesti keel – 12. mai 2020

6. klassi tasemetööd:

 • eesti keel – 13. mai 2020

7. klassi tasemetöö:

 • loodusõpetus – 24.-25. september 2019

Põhikooli lõpueksamite ajad 2019/2020. õppeaastal:

 • eesti keel: 1. juunil 2020
 • eesti keel teise keelena (kirjalik): 27. mail 2020
 • eesti keel teise keelena (suuline): 27.-29. mail 2020
 • matemaatika: 4. juunil 2020
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 10. juunil 2020
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10.–11. juuni 2020.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.