Tugisüsteem

Töö eesmärgiks on toetada ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemate õpioskuste ja -harjumustega õpilast vastavalt õppekavas esitatud nõuetele või õpilast, kellel on logopeedilised probleemid.