TEEME+

HUVIKOOLI TARTU
LOODUSMAJA LTT SUUNA
HUVIRINGID (TEEME+)

Projekt täisnimi: Tartu loodusmaja huvikooli astmepõhised huviringid LTT suunale

Projekti toetavad: SA Archimedes Teeme Pluss programm – Euroopa Liit ja Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekti kogumaksumus 85 532,38 EUR (72 702,52 EUR Euroopa Liidu toetud ja 12 829,86 EUR omaosalus).

Projekti kestus: 01.02.2017 -31.12.2022

Projektijuht: Tartu loodusmaja, Gedy Siimenson, (+372) 736 6103, E-post: gedy.siimenson@teec.ee
Projekti partnerid:

Tartu Mart Reiniku Kool (põhikool)

Tartu Jaan Poska Gümnaasium

SA Vaata Maailma

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Eesti Maaülikool

Tartu linnavalitsus

Projekti eesmärk: Projekti läbiv idee on kooliastmete põhised uued huviringid LTT valdkonna tutvustamiseks, õpilaste võtmepädevuste arendamiseks ja valdkonna vastu huvi äratamiseks.  Projekti juhib huvikool, kes spetsiifilisemate huviringide tööga saab äratada ja hoida õpilaste huvi nii LTT valdkonna kui teadustöö vastu koostöös teadusasutustega ning suunata õpilaste edasiõppimisvalikuid ja karjääriplaneerimist.Projekti toel käivitatakse 4 uut LTT valdkonna huviringi, mille eesmärgiks on luua süsteemne lähenemine ja arenguline järjepidevus. Ringide rõhuasetus on praktilistel tegevustel ja katsetamistel ning teadlas- ja insenerikarjääri tutvustavatel koostöötundidel projektipartnerite laborites.Projekti tulemusena:* on koostatud õppekavad nelja huviringi tegevuste läbiviimiseks;

* koostatud õppekavade alusel tegutseb neli uut huviringi (gümnaasiumiastme huviring avatakse kahes grupis, seega sisuliselt tegutseb vähemalt 4 uut huviringi), milles saavad osaleda kõigi Tartu koolide õpilased;

* koolitatakse välja LTT huviringi juhendajad, kes on valmis väljatöötatud õppekavasid rakendama;

* koostatakse väljatöötatud õppekavadega seostuvad õppematerjalid ja metoodilised juhendid LTT huviringide läbiviimiseks;

* loodud õppematerjalide ja metoodiliste juhendite põhjal pannakse kokku ühe gümnaasiumi LTT suunalise valikkuruse õppe- ja metoodilised materjalid, mida huvilised õpilased ja õpetajad saavad peale projekti kasutada ka põhikursuste sisu mitmekesistamiseks;

* on loodud toimivad praktikabaasid kaasatud partnerite laborites.

Projekti üritused: 

  • 06.06.2017 – Raspberry Pi koolitus tulevastele ringijuhendajatele, 15 osalejat. Koolitajaks on TÜ arvutiteaduse instituut & Robotimeister OÜ-st Alo Peets.
  • 21.-22.06.2017 –  “Arduino andurid ja ilmakasti ehitamine”. Koolitajaks on TÜ arvutiteaduse instituut & Robotimeister OÜ-st Alo Peets.
  • Järgmine koolitus toimub 2019.a sügisel

Projekti raames avatud huviringid:

1) Väikesed loodusteadlased (1.- 3. klass)

2) Veemaailm (4.- 6. klass)

3) Keskkonnaseire ja digilahendused (7.- 9. klass ja 10.- 12. klass)