Liikuma Kutsuv Kool

Liikuma Kutsuv Kool on programm, milles alates 2016. aastast otsitakse Tartu Ülikooli liikumislabori eestvedamisel koostöös koolidega toimivaid lahendusi, kuidas muuta koolipäevad liikuvamaks ja tuua rohkem liikumisrõõmu iga õpilaseni. Koolidel on erinevad tingimused, vajadused ja võimalused. Seetõttu on oluline, et iga kool leiaks endale kõige paremini sobivad lahendused. Liikuma Kutsuv Kool tähendab koolipere, lapsevanemate, omavalitsuse head läbikäimist ja koostööd õpilaste liikumise toetamisel.

Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtted

  • liikumine on koolipäeva loomulik osa, mis toetab õppimist, suhteid ja tervislikku arengut,
  • liikuma kutsuv kool toetab koolipere liikumist aktiivsete ainetundide, vahetundide, koolitee ja kehalise kasvatuse kaudu
  • see on osa koolikultuurist
  • liikumist toetavad ka kooliruumid ja kooliõu
  • liikumine koolipäeva eri osades toob juurde koolirõõmu ning pakub õpilastele võimalust ka ise osaleda ja panustada oma koolipäeva liikuvamaks kujundamisel
  • liikumine on rohkem kui ainult sport

Liikumist soodustavaid ideid saab näha siit: www.liikumakutsuvkool.ee/ideepank/
Täpsemalt saab lugeda programmist siit: www.liikumakutsuvkool.ee