Sõpruskoolid

Kooli sõbrad Euroopas

Kõige pikemaajalised sõprussuhted Reiniku koolil on Saksamaal Lüneburgis asuva Herderschulega, kellega ollakse õpilasvahetuses juba 1990. aastast.

Mart Reiniku kooli ja Lüneburgi Herderi-nimelise gümnaasiumi sõprussuhetele pandi  alus 1989. aastal, mil Tartut külastas Lüneburgi linna delegatsioon. Külalised tutvusid ka meie kooliga. Tollased koolijuhid  Toomas Samm ja Linus Hornig otsustasid jätkata koolide vahelisi sõprussuhteid ka õpilaste tasandil. 1990. aastal osalesid 4 õpetajat Herderikooli 40. juubeli pidustustel. 1991. aastal sõitis esimene õpilasgrupp 13 õpilasega Lüneburgi. Aastatel 1991 – 1998 toimusid vastastikused külaskäigud kaks korda aastas, gruppi kuulus 13 – 25 õpilast ja 2 – 4 õpetajat. Edaspidi toimusid kohtumised igal aastal septembris kord Tartus, kord Lüneburgis.

Õpilasvahetust organiseerisid õpetajad Klaus-Jürgen Greiser ja hiljem Kathrin Schaefer Lüneburgist ning meie saksa keele õpetajad Leili Lõuk, Milvi Malken, Katrin Keremäe, Taimi Oidjärv,  Sirje Viileberg ja huvijuht Saima Laos.

Aastal 2000 viibis meie õpilasgrupp Lüneburgis kolmenädalasel keelepraktikal, millest ühe nädala tutvusid  õpilased praktilise tööga Lüneburgi erinevates asutustes nagu lasteaed, hoiukassa, vanadekodu, spordiühingud, linnavalitsus.

2003.aastal esindasid 6 õpilast Eestit Lüneburgis toimunud rahvusvahelisel üritusel Europafest. Tutvustasime Eesti kultuuri ja traditsioone.

Ka  kooli orkester on külastanud sõpruskooli ja andnud kooli aulas kontserdi sealsetele õpilastele ja nende vanematele.

Meie tegemisi on kajastanud “Lüneburger Landzeitung“ ja kohalik raadio. Aastal 2004 ilmunud Karl Schirreni Ühingu aastaraamatus „Jahrbuch des baltischen Deutschtums“ avaldati kaks artiklit meie õpilasvahetuse ajaloost (K.-J.Greiser „Schüleraustausch. Von den Anfängen einer estnisch-deutschen Partnerschaft in Lüneburg“, S.Viileberg „Schulpartnerschaft“)

Õpilasvahetuse traditsioon jätkub. Endiselt kohtume igal aastal septembris. Programmis on tunnikülastused, ühised projektid ja töötoad erinevatel teemadel, ajaloo ja kultuuriväärtustega tutvumine.

Lisaks on koolil sõpru ka teistes Euroopa riikides: