Politsei

Piirkonnapolitseiniku kontaktid

Sirly Lige
piirkonnapolitseinik
Lõuna prefektuur
Tartu politseijaoskond
ennetus- ja menetlustalitus
Tartu piirkonnagrupp

tel 730 8735
e-post sirly.ligepolitsei.ee
Riia 132, Tartu