Huviringid

2017/2018 õppeaastal avatavad huviringid. Nimekiri võib jooksvalt muutuda.

Eelregistreerimist ei toimu, huvilised lähevad ringitundi lihtsalt kohale. Kõik siin pakutavad ringid on tasuta!

TÄHELEPANU! Osadel ringidel on grupid koos ja enam liituda ei saa, palun jälgida märget. Küsimuste korral kirjutada huvijuhile (e-post: liisa.aasmaereiniku.edu.ee) või ringijuhendajale.

Riia 25 majas on numbrid sadadega (nt. 101, 201, 401 jne)
Vanemuise 48 majas on numbrid kümnetega (nt 22, 41, 52)

HUVIRING Sihtgrupp Aeg Koht Juhendaja Lühitutvustus
Kunsti- ja näputööring 1.kl
Grupid täis!

T 12.00-12.45 (I rühm)

K 13.55-14.40 (II rühm)

306

306

Laura Järv Huvitundides joonistatakse, maalitakse ja meisterdatakse vastavalt lapsi köitvatel teemadel. Ringi töö eesmärk on arendada laste kunstialaseid teadmisi ja oskusi, rikastada fantaasiat ja
loovust ning toetada noore loomingulist ellusuhtumist.
Osalemisoovist palun kirjutada ringijuhile:
laura.jarvreiniku.edu.ee
Kunsti- ja näputööring 2.-4. kl
Grupid täis!

K 13.00-13.45 (I rühm)

N 13.55-14.40 (II rühm)

306

306

Laura Järv
Näitering 2.-4. kl K 13.00-13.45 204 Ave Rüüson, Terje Käärik Näiteringi eesmärgiks on huvi äratamine teatritegemise vastu ning enda isiksuse ja võimete tundma õppimine läbi mängu ja erinevate rollide. Näiteringid on komplekteeritud, aga tõsise huvi korral võtame prooviajaga vastu ka uusi liikmeid.
Rahvastepall 3.-5. kl K 8.00-8.45  Võimla
(riia 25)
Tiiu Peterson
Malering 3. kl K 8.00-8.45 207 Urmas Hein Maleringis saab õpilane algteadmised malemängust, õpib tundma malendeid ja käike.
Arvutiõpetus 3.kl
Grupp täis!

E 8.00-8.45 (I rühm)

N 8.00-8.45 (II rühm)

Riia 25
arvutiklass
Rita Ehasalu Arvutiõpetuse huviringis lähtutakse igapäevase arvuti- ning internetikasutaja vajadustest. Õpetamise üldeesmärk on tagada info- ja kommunikatsioonivahendite rakendamise pädevused igapäevaelus ja õpikeskkonna kujundamiseks. Propageeritakse ohutuid käitumisviise võrgukeskkonnas. Näited, ülesanded jm seotakse õpilasele tuttava igapäevaeluga. Peamiselt õpitakse kasutama MS paketi rakendusi (Word,Excel, PowerPoint), kuid ka internetis turvaliselt ning asjakohaselt toimetama. Tegevuste sisu on üles ehitatud lapsesõbralikult, mänguliselt ja huvipakkuvalt, samas harivalt. Rühmas valitseb heatahtlik ning sõbralik töömeeleolu.
Matemaatikaring

3.kl

4.kl

T 8.00-8.45

R 8.00-8.45

201 Aive Käärik Mittestandartsete ülesannete ja nuputamisülesannete lahendamine. Kui sulle meeldivad arvutamine, tekstülesanded, loogikaülesanded, nuputamine ja erinevad matemaatilised mängud – tule matemaatikaringi!
Liiklusring

4.a (II pa)

4.c (II pa)

T 8.00-8.45

N 8.00-8.45

304

201

Ulvi Allik

Aive Käärik

Liiklusringi üheks eesmärgiks on anda teadmisi ohutu ja õige liiklemise kohta jalgrattaga teel. Liiklusringi edukalt läbinud õpilased sooritavad liiklustesti ja jalgratta sõidueksami ning saavad jalgratturi juhiloa.
Neljandate klasside õpilastel on võimalus koolis tasuta saada jalgratturi juhiload. Teisel poolaastal on liiklusring 4.a ja 4.c klassile.
Filmiklubi/ajalooring 5.-9. kl Kokkuleppel,
täpsemat infot saab juhendajatelt
21 või 22 Karolina Antons,
Kaisa
Arumäe
Filmklubi ja Ajalooring tegutsevad käsikäes ning nende eesmärgiks on
ajaloohuvi äratamine ja süvendamine. Osalema on oodatud kõik, ole Sa suur
või väike 🙂
Teadusring 5.-9. kl Kokkuleppel,
täpsemat infot saab juhendajatelt
41 või 42 Gea Kiudorf, Sirle Morozova Loodusainete ringis teeme toredaid ja huvitavaid katseid, mis on seotud keemia, füüsika ja bioloogiaga. Rõhku paneme praktilisele poolele. Tahame tekitada huvi loodusainete vastu ja murda müüte, et keemia ja füüsika on igavad!
Meediaring 5.-9. kl R 13.55 arvuriklass
(vanemuise 48)
Sandra Saar Kui sul on ideid, millest videosid teha või sooviksid proovida stsenaariumi kirjutamist – oled oodatud meediaringi! Kui sa tahaksid proovida kaameraoperaatori tööd või huvitab sind videote töötlemine, siis meediaring pakub sulle põnevaid väljakutseid. Meediaringi ülesandeks on kajastada erinevaid kooli üritusi ja teha meeleolukaid klippe erinevateks teemapäevadeks.
Näitering 7.-9. kl T 14.40-15.35 väike saal
(vanemuise 48)
Ave Rüüson, Terje Käärik Näiteringi eesmärgiks on huvi äratamine teatritegemise vastu ning enda isiksuse ja võimete tundma õppimine läbi mängu ja erinevate rollide. Näiteringid on komplekteeritud, aga tõsise huvi korral võtame prooviajaga vastu ka uusi liikmeid.
Mudilaskoor
(ettevalmistuskoor)
2.a R 8.00-8.45 401 Tiiu Loite
Mudilaskoor 3.a ja 4.a

T 13.55-14.40

N 8.00-8.45

401 Tiiu Loite
Mudilaskoor Siisike 2.-4. kl (tavaklassid)

E 8.00-8.45

T 8.00-8.45

307 Hiiele Schasmin
Lastekoor 5.a-8.a kl
(tüdrukud)

N 8.00-8.45

 

R 13.55-14.40

väike saal
(Vanemuise 48)53
Hiiele Schasmin
Puhkpilliorkester 4.-9. kl

K 8.00-8.45

1 kord kuus laupäeviti

Väike saal
(Vanemuise 48)
Aveli Paide
Jaan Tilgar
Poistekoor (noorem) 3.-6. kl E 8.00-8.45
T 13.55-14.40
52 Imbi Pärtelpoeg
Poistekoor
(vanem)
7.-9. kl

N 8.00-8.45

R 13.55-14.40

 52

väike saal
(vanemuise 48)

Imbi Pärtelpoeg