Huviringid

2018/2019 õppeaasta huviringid. Nimekiri võib jooksvalt muutuda.

Eelregistreerimist ei toimu, v.a. arvutiring, robootika ning kunsti- ja käsitööring, huvilised lähevad lihtsalt esimesse ringitundi kohale. Kõik siin pakutavad ringid on tasuta!

Riia 25 õppehoones on numbrid sadadega (nt. 101, 201, 401 jne)
Vanemuise 48 õppehoones on numbrid kümnetega (nt. 22, 41, 52)

Huviring Sihtgrupp Aeg Koht Juhendaja Kirjeldus
Rahvastepall 1.-4.klass K 8.00-8.45 Riia 25
võimla
Tiiu Peterson
Malering 1.-6.klass T 14.00-14.45 309 Urmas Hein Oodatud on kõik need, kes käisid eelmisel aastal, aga ka uued huvilised.
Rütmika 1.klass E 12.00-12.45 Riia 25 aula Sirje Pallo 1. klasside rütmika ring toimub esmaspäeviti 12.00 (5.tund) Riia 25 aulas. Ring on vabatahtlik ja mõeldud kõigile esimese klassi õpilastele. Kuid, kes otsustab käima hakata, see peaks ikka alati kohal käima. Väljundiks on MRK Liikumispidu kevadel.
Rütmika 2.klass K 8.00-8.45 Riia 25 aula Sirje Pallo 2. klassi rütmika ring toimub kolmapäeviti 8.00 (1.tund) Riia 25 aulas. Ring on vabatahtlik ja mõeldud kõigile teise klassi õpilastele. Kuid, kes
otsustab käima hakata, see peaks ikka alati kohal käima. Väljundiks on MRK
Liikumispidu kevadel.
Matemaatikaring 3.klass T 8.00-8.45 201 Aive Käärik Mittestandartsete ülesannete ja nuputamisülesannete lahendamine. Kui sulle meeldivad arvutamine, tekstülesanded, loogikaülesanded, nuputamine ja erinevad matemaatilised mängud – tule matemaatikaringi!

Arvutiring

NB! Grupp täis.

3.klass T 8.00-8.45 Riia 25 arvutiklass Rita Ehasalu Arvutiõpetuse huviringis lähtutakse igapäevase arvuti- ning internetikasutaja vajadustest. Õpetamise üldeesmärk on tagada info- ja kommunikatsioonivahendite rakendamise pädevused igapäevaelus ja õpikeskkonna kujundamiseks. Propageeritakse ohutuid käitumisviise võrgukeskkonnas. Näited, ülesanded jm seotakse õpilasele tuttava igapäevaeluga. Peamiselt õpitakse kasutama MS paketi rakendusi (Word, Excel, PowerPoint), kuid ka internetis turvaliselt ning asjakohaselt toimetama.
Tegevuste sisu on üles ehitatud lapsesõbralikult, mänguliselt ja huvipakkuvalt, samas harivalt. Rühmas valitseb heatahtlik ning sõbralik töömeeleolu.

Arvutiring

NB! Grupp täis.

4.klass
I rühm
K 14.00-14.45 Riia 25 arvutiklass Rita Ehasalu

Arvutiring

NB! Grupp täis.

4.klass
II rühm
R 8.00-8.45 Riia 25 arvutiklass Rita Ehasalu
Matemaatikaring 4.klass N 8.00-8.45 201 Aive Käärik Mittestandartsete ülesannete ja nuputamisülesannete lahendamine. Kui sulle meeldivad arvutamine, tekstülesanded, loogikaülesanded, nuputamine ja erinevad matemaatilised mängud – tule matemaatikaringi!
Liiklusring 4.d, 4.b
(II pa)
R 13.05-13.50 201 Aive Käärik Liiklusringi üheks eesmärgiks on anda teadmisi ohutu ja õige liiklemise kohta jalgrattaga teel. Liiklusringi edukalt läbinud õpilased sooritavad liiklustesti ja jalgratta sõidueksami ning saavad jalgratturi juhiloa.
Neljandate klasside õpilastel on võimalus koolis tasuta saada jalgratturi juhiload.
Liiklusring 4.c, 4.b
(II pa)
K 14.00-14.45 304 Ulvi Allik
Näitering 4.klass E 14.55-15.40 204 Terje Käärik,
Ave Rüüson
Näitering on komplekteeritud, suure soovi korral ühineda palun kirjutada juhendajatele.

Kunsti- ja käsitööring

NB! Grupp täis.

1.-4.klass
I rühm
T 8.00-8.45 306 Laura Järv Kunsti- ja näputööringi huvitundides joonistatakse, maalitakse ja meisterdatakse vastavalt lapsi köitvatel teemadel. Ringi töö eesmärk on arendada laste kunstialaseid teadmisi ja oskusi, rikastada fantaasiat ja loovust ning toetada noore loomingulist ellusuhtumist. 1. klassi lastel on võimalik ringist osa võtta ka pikapäevarühma ajal.

Kunsti- ja käsitööring

NB! Grupp täis.

1.-4. klass
II rühm
T 14.00-14.45 306 Laura Järv

Kunsti- ja käsitööring

NB! Grupp täis.

1.-4.klass
III rühm
N 14.00-14.45 306 Laura Järv

Kunsti- ja käsitööring

NB! Grupp täis.

1.-4.klass
IV rühm
R 14.00-14.45 306 Laura Järv
Robootika 5.-9.klass N 14.55-16.55 Vanemuise 48 arvutiklass Sirle Morozova VAJAB EELREGISTREERIMIST, kui soovid liituda Robootika ringiga kirjuta huvijuhile (liisa.aaasmaereiniku.edu.ee)
Ajalooring, filmiklubi 5.-9.klass Täpsem info juhendajatelt 21 või 22 Karolina Antons,
Kaisa Arumäe
Filmklubi ja Ajalooring tegutsevad käsikäes ning nende eesmärgiks on ajaloohuvi äratamine ja süvendamine. Osalema on oodatud kõik, ole Sa suur või väike.