Juhtkond

Direktor
Enn Ööpik
Tel: 736 1961, 5393 5042
E-post: enn.oopikraad.tartu.ee

Õppealajuhataja (vanem kooliaste)
Pille Pärlin
Tel: 736 1965
E-post: pille.parlinreiniku.edu.ee

Õppealajuhataja (noorem kooliaste)
Anne Kaljur
Tel: 7361 535; 5140663
E-post: anne.kaljurreiniku.edu.ee

Huvijuht
Hele Riit
Tel: 502 2524
E-post: hele.riitreiniku.edu.ee

Huvijuht (lapsehoolduspuhkusel)
Liisa Aasmäe
E-post: liisa.aasmaereiniku.edu.ee

Majandusjuhataja
Aare Voore
Tel: 736 1960, 505 3441
E-post: aare.voorereiniku.edu.ee