Juhtkond

Direktor
Enn Ööpik
736 1961, 5393 5042
enn.oopikraad.tartu.ee

Õppealajuhataja (vanem kooliaste)
Pille Pärlin
736 1965, 510 3221
pille.parlinreiniku.edu.ee

Õppealajuhataja (noorem kooliaste)
Anne Kaljur
7361 535; 514 0663
anne.kaljurreiniku.edu.ee

Huvijuht
Tuuli Rindemaa
502 2524
tuuli.rindemaareiniku.edu.ee

HEVKO
Heli Arney
heli.arneyreiniku.edu.ee