KiVa

Tartu Mart Reiniku koolis rakendatakse alates 2017 aastast KiVa programmi.

Käesoleval 2022/2023. õppeaastal liitus KiVa programmiga terve kool.

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma. KiVa programmi eesmärk on kiusamise ennetamine ja kiusujuhtumite tõhus lahendamine. Programmis osalemisest võidavad kõik õpilased, sest KiVa metoodika toetab laste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengut.

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

 • viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid roosasid KiVa salle;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut).

Kui KiVa tiim asub lahendama kiusamisjuhtumit, siis teavitame lapsevanemaid pärast vestlust lastega.

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile.

KiVa meeskonna e-post: kiva@mart.reiniku.edu.ee

KiVa meeskonna liikmed:

 • Heli Arney- KiVa tiimi koordinaator (sotsiaalpedagoog)
 • Aive Käärik- klassiõpetaja
 • Siret Pärli- klassiõpetaja
 • Krista Bernhardt- klassiõpetaja
 • Marit Luik- psühholoog
 • Cätlin Tuuling- psühholoog
 • Lagle Prei- sotsiaalpedagoog
 • Merle Hunt- inimeseõpetuse õpetaja
 • Ilje Laurikainen- meditsiiniõde

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda: