Töötajad

Enn Ööpik direktor enn.oopikraad.tartu.ee
Anne Kaljur õppealajuhataja anne.kaljurreiniku.edu.ee
Talvi Adamson õppealajuhataja talvi.adamsonreiniku.edu.ee
Liisa Aasmäe huvijuht liisa.aasmaereiniku.edu.ee
Mari-Ann Kruus psühholoog mariann.kruusreiniku.edu.ee
Lagle Prei sotsiaalpedagoog lagle.preireiniku.edu.ee
Ülle Rästas eripedagoog ulle.rastasreiniku.edu.ee
Aare Voore majandusjuhataja aare.voorereiniku.edu.ee
Merle Persidski sekretär merle.persidskireiniku.edu.ee
Lea Krull raamatukogu juhataja
Vanemuise 48
lea.krullreiniku.edu.ee
Silja Lokk raamatukogu juhataja
Riia 25
silja.lokkreiniku.edu.ee
Tuuli Rindemaa huvijuht
lapsehoolduspuhkusel
tuuli.rindemaareiniku.edu.ee