Töötajad

Enn Ööpik direktor enn.oopikraad.tartu.ee
Anne Kaljur õppealajuhataja anne.kaljurreiniku.edu.ee
Pille Pärlin õppealajuhataja pille.parlinreiniku.edu.ee
Hele Riit huvijuht hele.riitreiniku.edu.ee
Liisa Aasmäe huvijuht (lapsehoolduspuhkusel) liisa.aasmaereiniku.edu.ee
Cätlin Tuuling psühholoog catlin.tuulingreiniku.edu.ee
Sigrid Kivilo psühholoog sigrid.kiviloreiniku.edu.ee
Mari-Ann Saluste psühholoog
(lapsehoolduspuhkusel)
mariann.salustereiniku.edu.ee
Lagle Prei sotsiaalpedagoog
(lapsehoolduspuhkusel)
lagle.preireiniku.edu.ee
Triinu Kabel sotsiaalpedagoog triinu.kabelreiniku.edu.ee
Laura Kivilo sotsiaalpedagoog laura.kiviloreiniku.edu.ee
Ülle Rästas eripedagoog ulle.rastasreiniku.edu.ee
Aare Voore majandusjuhataja aare.voorereiniku.edu.ee
Kaidi Kilter sekretär-juhiabi kaidi.kilterreiniku.edu.ee
Merle Persidski raamatukogu juhataja
Vanemuise 48
merle.persidskireiniku.edu.ee
Silja Lokk raamatukogu juhataja
Riia 25
silja.lokkreiniku.edu.ee