Töötajad

Enn Ööpik direktor enn.oopikraad.tartu.ee
Anne Kaljur õppealajuhataja anne.kaljurreiniku.edu.ee
Pille Pärlin õppealajuhataja pille.parlinreiniku.edu.ee
Hele Riit huvijuht hele.riitreiniku.edu.ee
Liisa Aasmäe huvijuht (lapsehoolduspuhkusel) liisa.aasmaereiniku.edu.ee
Cätlin Tuuling psühholoog catlin.tuulingreiniku.edu.ee
Mari-Ann Saluste psühholoog
(lapsehoolduspuhkusel)
mariann.salustereiniku.edu.ee
Lagle Prei sotsiaalpedagoog
(lapsehoolduspuhkusel)
lagle.preireiniku.edu.ee
Triinu Kabel sotsiaalpedagoog triinu.kabelreiniku.edu.ee
Laura Kivilo sotsiaalpedagoog laura.kiviloreiniku.edu.ee
Ülle Rästas eripedagoog ulle.rastasreiniku.edu.ee
Aare Voore majandusjuhataja aare.voorereiniku.edu.ee
Kaidi Kilter sekretär-juhiabi kaidi.kilterreiniku.edu.ee
Merle Persidski raamatukogu juhataja
Vanemuise 48
merle.persidskireiniku.edu.ee
Silja Lokk raamatukogu juhataja
Riia 25
silja.lokkreiniku.edu.ee