Töötajad

Enn Ööpik direktor enn.oopikraad.tartu.ee
Anne Kaljur õppealajuhataja anne.kaljurreiniku.edu.ee
Pille Pärlin õppealajuhataja pille.parlinreiniku.edu.ee
Liisa Aasmäe huvijuht liisa.aasmaereiniku.edu.ee
Mari-Ann Saluste psühholoog
(lapsehoolduspuhkusel)
mariann.salustereiniku.edu.ee
Reesi Penu psühholoog reesi.penureiniku.edu.ee
Lagle Prei sotsiaalpedagoog lagle.preireiniku.edu.ee
Ülle Rästas eripedagoog ulle.rastasreiniku.edu.ee
Aare Voore majandusjuhataja aare.voorereiniku.edu.ee
Kaidi Kilter sekretär-juhiabi kaidi.kilterreiniku.edu.ee
Merle Persidski raamatukogu juhataja
Vanemuise 48
merle.persidskireiniku.edu.ee
Silja Lokk raamatukogu juhataja
Riia 25
silja.lokkreiniku.edu.ee