Töötajad

Enn Ööpik direktor enn.oopikraad.tartu.ee
Anne Kaljur õppealajuhataja anne.kaljurreiniku.edu.ee
Pille Pärlin õppealajuhataja pille.parlinreiniku.edu.ee
Liisa Aasmäe huvijuht liisa.aasmaereiniku.edu.ee
Mari-Ann Saluste psühholoog
(lapsehoolduspuhkusel)
mariann.salustereiniku.edu.ee
Reesi Penu psühholoog reesi.penureiniku.edu.ee
Lagle Prei sotsiaalpedagoog lagle.preireiniku.edu.ee
Triinu Kabel sotsiaalpedagoog triinu.kabelreiniku.edu.ee
Laura Kivilo sotsiaalpedagoog laura.kiviloreiniku.edu.ee
Ülle Rästas eripedagoog ulle.rastasreiniku.edu.ee
Aare Voore majandusjuhataja aare.voorereiniku.edu.ee
Kaidi Kilter sekretär-juhiabi kaidi.kilterreiniku.edu.ee
Merle Persidski raamatukogu juhataja
Vanemuise 48
merle.persidskireiniku.edu.ee
Silja Lokk raamatukogu juhataja
Riia 25
silja.lokkreiniku.edu.ee