Töötajad

 

Enn Ööpik direktor enn.oopikraad.tartu.ee
Anne Kaljur õppealajuhataja anne.kaljurreiniku.edu.ee
Pille Pärlin õppealajuhataja pille.parlinreiniku.edu.ee
Tuuli Rindemaa huvijuht tuuli.rindemaareiniku.edu.ee
Lisanne Tamsalu sekretär-juhiabi lisanne.tamsalureiniku.edu.ee
Cätlin Tuuling psühholoog
Vanemuise 48
catlin.tuulingreiniku.edu.ee
Irmeli Kokmann psühholoog
Riia 25
irmeli.kokmannreiniku.edu.ee
Lagle Prei sotsiaalpedagoog
Vanemuise 48
lagle.preireiniku.edu.ee
Heli Arney HEV koordinaator
Vanemuise 48
heli.arneyreiniku.edu.ee
Triinu Säälik sotsiaalpedagoog
Riia 25
triinu.saalikreiniku.edu.ee
Laura Kivilo HEV koordinaator
(vanemapuhkusel)
laura.kiviloreiniku.edu.ee
Eliise Kalda eripedagoog
(vanemapuhkusel)
eliise.kaldareiniku.edu.ee
Kaidi Kilter sekretär-juhiabi (vanemapuhkusel) kaidi.kilterreiniku.edu.ee
Merle Persidski raamatukogu juhataja
Vanemuise 48
merle.persidskireiniku.edu.ee
Silja Lokk raamatukogu juhataja
Riia 25
silja.lokkreiniku.edu.ee
Merit Nukka eripedagoog
Vanemuise 48
merit.nukkareiniku.edu.ee