Õppeaasta 2020/2021


INGLISE KEELE KOOLISISENE VIKTORIIN 5. JA 8.KLASSI ÕPILASTELE

19.  ja 21. jaanuaril toimus meie kooli kõikidele 5. klassi õpilastele koolisisene inglise keele viktoriin, milles saavutas 1. koha Aleksander Seisler (5.c) 2. koha Sten Timmu Tigane (5.a) ja 3. koha Joonatan Sepp (5.b).

 1. jaanuaril toimus 8. klasside koolisisene inglise keele olümpiaad. 1. koha sai Jaan Artur Viirsalu (8.a), 2. ja 3. kohta jäid jagama Karl Leonhard Saar (8.a) ja Grete Elisabeth Laumets (8.c).

Kõik need õpilased esindavad meie kooli linna olümpiaadil.

Palju õnne!

Aitäh inglise keele õpetajatele!

26.01.2021


RIIGIKOHTU XVI KAASUSKONKURSS

Riigikohtu XVI kaasuskonkursil saavutas meie kooli 9.b klassi õpilane Kertu Virumäe põhikooli vanuseastmes III koha. Kokku esitati selleaastasele konkursile (põhikool ja gümnaasium) 109 tööd.

Palju õnne!

Aitäh, õpetaja Karolina Antons!

14.01.2021


Õppetöö korraldus alates 18. jaanuarist Mart Reiniku koolis

Jätkame õppetööd sügisel välja töötatud kodulehel olevate juhiste alusel.

Algklasside õpilased (1.-4. kl) ja kõik 9. klasside õpilased on koolis ja osalevad õppetöös kõikidel tööpäevadel.

Vanema kooliastme (5.-8. kl) õpilased on koolis ja osalevad õppetöös neli päeva nädalas ning on ühel päeval vastava graafiku alusel hajutamise eesmärgil kodus iseseisval õppel.

Koolimaja siseruumides on kõigil tungiv soovitus kanda maski.

Järgime hajutatust kooli üldkasutatavates ruumides. Õpilased käivad söömas klassile ette nähtud ajal.

Püsigem terved!

MRK juhtkond

14.01.2021


Õppetöö korraldus Tartu Mart Reiniku koolis

Vastavalt Tartu linnavalitsuse kriisikomisjoni otsusele 06.01.2021 toimub õppetöö Tartu koolides pärast vaheaega esimesel nädalal (11.01 – 15.01) osalise kontaktõppe vormis.

Mart Reiniku koolis:

 • Õppetöö toimub koolis kontaktõppena 1.-4. klassidel (Riia 25); 7.k klassil ja kõikidel 9. klassidel (Vanemuise 48).

*Kui kontaktõppes oleval õpilasel on haigustunnused, peab õpilane jääma koju. *Haigestumisest või eneseisolatsiooni jäämisest tuleb koheselt teavitada klassijuhatajat.

*Koolimaja siseruumides on kõigile tungiv soovitus kanda maski, v.a alla 12-aastased õpilased.

*Huviringid jätkuvad ainult klassipõhiselt.

 • Õppetöö toimub distantsõppe vormis 5. -8. klassidel (õpilased on kodus) iseseisva tööna või veebitunnina.

*Veebitunni kutse konkreetsesse tundi saavad õpilased õpetajalt.

*Tunniülesanded, õppematerjalid ja/või veebitunniga liitumise juhised paneb õpetaja eKooli üldjuhul eelmise päeva õhtuks.

*Kontaktõpe võib toimuda ka erivajadustega õpilastele kokkuleppel õpilase ja tema vanemaga.

 • Tunnid toimuvad tunniplaani alusel.
 • Tundide ajad:
 1. 8.00 – 8.45
 2. 9.00 – 9.45
 3. 10.00 – 10.45
 4. 11.05. – 11.50
 5. 12.10 – 12.55
 6. 13.10 – 13.55
 7. 14.05 – 14.50
 8. 15.00 – 15.45
 • Info edaspidise õppetöö korralduse kohta anname alates 14. jaanuarist.

MRK juhtkond

8.01.2021


Hea koolipere

Head uut aastat!

Hetkeseisuga saame teatada, et täpsem koolikorralduslik info esimese koolinädala (11.-15.01.) kohta selgub reedel, 8. jaanuari pärastlõunaks.

Sellekohase info paneme kooli kodulehele ja klassi listidesse.

Parimate soovidega

MRK juhtkond

6.01.2021


Hea koolipere

Vastavalt valitsuse otsusele on Mart Reiniku kooli 1.-9. klassid distantsõppel 14.-22. detsembrini.
Distantsõppe ajal antakse 1.-4. klasside õpilastele eKooli kaudu koduste ülesannete all teatavaid ülesandeid, millega õpilane peaks üldjuhul iseseisvalt hakkama saada.

Õpilaste juhendamise ja toetamise veebi vahendusel (Zoomitund vms) kooskõlastab iga klassiõpetaja vanematega.

5.-9.klasside õpilaste tunnid toimuvad tunniplaani alusel. Õppetöö toimub iseseisva tööna või veebitunnina. Veebitunni kutse konkreetsesse tundi saavad õpilased õpetajalt.

Tundide ajad:

 1. 9.00 9.45
 2. 10.00 10.45
 3. 11.00 11.45
 4. 12.00 12.45
 5. 13.00 13.45
 6. 14.00 14.45
 7. 15.00 15.45

Üksikute õpilaste õppetöö jätkub vanematega ja/või õpilastega kooskõlastatult kontaktõppe vormis koolimajas.

Talvine koolivaheaeg kestab 23. detsembrist 10. jaanuarini.
Loodame väga, et saame taas tavapärase õppetööga jätkata 11. jaanuaril 2021.

Seniks hoidkem distantsi ja olge terved!
Rahulikku jõuluaega ja aastalõppu soovides

MRK juhtkond


RAHVUSARHIIVI LOOVKONKURSS

Rahvusarhiivi 100. aastapäeva puhul toimus õpilaste loovkonkurss teemal “Mina ja arhiiv”, kus 1. koha pälvis 9.b klassi õpilane Arabella Antons.

Virtuaalnäitusega saab tutvuda SIIN.

Arabella video tegi konkursi tarvis klassivend Jaagup Vana. Videot saad vaadata SIIT.

Aitäh, õpetaja Karolina Antons!

12.12.2020


EESTI NOORTE PIANISTIDE KONKURSS

Meie kooli 6.a klassi õpilane Markus Kadaste, kes õpib H.Elleri nim Muusikakoolis klaverit saavutas Eesti Noorte pianistide konkursil “Eesti kõla IX” oma vanuserühmas esikoha ning kaks eripreemiat: klassikalise suurvormi ning Eesti helilooja teose esituse eest.

Palju õnne!

10.12.2020


LASTEVANEMATE KOOSOLEK

Hetkeolukorda arvestades toimub KOOSOLEK 4. klasside (4.b, 4.c, 4.d, 4.e) vanematele teisipäeval, 8. detsembril kell 18.00 veebi vahendusel zoomi keskkonnas.

Päevakord:

 • Reaalklassi moodustamine alates 5. klassist.

Koosolekuga ühinemise link koos vajalike andmetega on saadetud klassi listi kaudu vanematele.

Olete oodatud koosolekule zoomis!

MRK juhtkond

8.12.2020


TARTU AASTA NOOR TEGIJA

Tartu Linnavalitsus tunnustas meie kooli õpilasesinduse asepresidenti Martin Lilleveri tiitliga Tartu aasta noor tegija. Martin on aktiivne õpilasesinduse liige olnud mitmeid aastaid ja alati valmis tegutsema ning ei kohku ühegi ülesande eest.

Aitäh, Martin, et panustad meie kooli edendamisse!

7.12.2020


JUTUVÕISTLUS

Tartu linna ja maakonna jutuvõistlusel “Inimene ja masin” osalesid ka meie kooli õpilased.
7.klasside arvestuses saavutas  Lisette Leopard (7.a) 2.-3. koha  ja eripreemia sai Carolin Raukas.
8.klasside arvestuses saavutas 1. koha Magnus Puija (8.d) ja Eliise Siimon (8.d) 3. koha.

Palju õnne!

Aitäh, õpetaja Silja Russak!

3.12.2020


VÕISTUJOONISTAMINE ERMis

ERMis oli koos 57 kunstilembelist last üle Eesti, et võtta osa 24. võistujoonistamisest.
Seekord oli teemaks „Minu oma muinasjutt“ ja inspiratsiooniallikatena pakuti kolme muinasjutulist näitust.
Võistlejate ülesandeks oli joonistada pilt, millel on kujutatud üks ERMi näitustel leiduv ese, pilt vms. Kõik muu pildil kujutatu jäi võistlejate endi fantaasia hooleks.
Žürii ülesandeks oli välja selgitada võidutööd neljas vanuserühmas.

4.-6. klasside arvestuses saavutas Thor Kaaren Kübarsepp (6.c) 2.koha ja
7.-9. klasside arvestuse jagas Annette Annok (9.b) 1.  ja  2.kohta.

Meie koolist osalesid veel järgmised tublid õpilased: Elle Marie Parveots (3.d), Otto Klaos (2.d) ja Berit Vaino (7.b)

Palju õnne!

Aitäh, õpetajad Helle Saue ja Silja Lokk!

30.11.2020


MRK KRINGLIJOOKS

Kooli sünnipäeva kringlijooksu võistlus oli väga tasavägine ja kohtade vahe oli vaid sajandikes sekundites.
Palju õnne kõigile! Kringlijooksu tulemused on siin:

Esimesed klassid:
I koht 1.b, II koht 1.d, III koht 1.c

Teised klassid:
I koht 2.b, II koht 2.a, III koht 2.d

Kolmandad klassid:
I koht 3.a, II koht 3.c, III koht 3.b

Neljandad klassid:
I koht 4.a, II koht 4.c, III koht 4.d

Viiendad klassid:
I koht 5.a, II koht 5.b, III koht 5.c

Kuuendad klassid:
I koht 6.a, II koht 6.d, III koht 6.c

Seitsmendad klassid:
I koht 7.c, II koht 7.a, III koht 7.d

Kaheksandad klassid:
I koht 8.b, II koht 8.a, III koht 8.d

Üheksandad klassid:
I koht 9.a, II koht 9.b, III koht 9.d

25.11.2020


SAKSA  KEELE OLÜMPIAAD

8. ja 20. novembril toimus Tartu  koolide 8.-9.klasside õpilastele saksa keele maiskonnalooline olümpiaad, milles osalesid meie õpilased Kreeta Roose (9.b) ja Heliisa Theadora Sunts (9.c).
52 võistleja seas saavutas Heliisa Theadora tubli 12. koha ja Kreeta, kes pääses edasi teise vooru, saavutas ülipingelises võistluses 2. koha kaotades kummaski voorus esikohale vaid 0,5 punktiga.

Palju õnne!

Aitäh, õpetaja Sirje Viileberg!

25.11.2020


TUNNE KODULINNA PUID

Tartu linna võistlusel “Tunne kodulinna puid” saavutasid   2.koha 9.e klassi noormehed  Roland Põld, Maarius Merilo ja Kristjan Endrekson-Hendriksman jäädes gümnaasiumi õpilastest maha vaid ühe punktiga.

Palju õnne!

25.11.2020


MRK SÜNNIPÄEV

23.-27.novembril tähistame kooliperega kooli sünnipäeva.
Valguskiire tegemine helkuritest – ajavahemikul 23. – 27.november ootame õpilaste, õpetajate, vilistlaste helkureid staadioni aiale etteantud joonele.
Mart Reiniku haua korrastamine – 23. novembril kell 15.00 ootab õpetaja Karolina Antons õpilasi kooli ees.
Kringlijooks – kringlijooksud toimuvad kehalise kasvatuse tundide ajal õues. Võitjatele antakse kringlid üle klassijuhatajatunnis.
Klassijuhatajatund – 27. novembril kell 10.00 5.-9. klassidel, kell 11.00 1.-4. klassidel.

Vilistlasturniiri sel aastal ei toimu!

18.11.2020


KOOLI ETLUSKONKURSS

17.nov toimus kooli etluskonkurss 4.-9. klasside õpilastele. Esinejaid oli palju ja kõik olid väga tublid. Oleme täitsa etluskallakuga kool!

4.-6. klasside arvestuses olid tulemused järgmised:

1.koht Kirke Miina Tegova (5.a), 2.koht  Maria Lokk (5.a), 3.koht Ehe Järv (4.c)

Õpilasžürii (Arabella Antons, Klaara Erepuu, Keiti Olgo, Mehis Mikelsaar) valis peapreemia vääriliseks Markus Kadaste (6.a).

Õpilasžürii eripreemia – Kirke Miina Tegova (5.a) ja Laurete Langi (6.c)

7.-9. klasside arvestuse olid tulemused järgmised:

1.koht Arabella Antons (9.b), 2.koht Klaara Erepuu (9.e), 3.koht Keiti Olgo (9.e)

Eripreemia –  Albert Saks (7.a)

Õpilasžürii (Kirke Miina Tegova, Annaliisa Kivi, Stefan Robin Lepp) peapreemia  – Arabella Antons (9.b)

Õpilasžürii eripreemia –  Keiti Olgo (9.e)
Etluskonkursil osalesid veel Annaliisa Kivi, Laurette Langi, Mirtel Virk, Uku Ruudi Ränisoo, Hanna Gloria Adson, Ida Marie Mölder, Rahel Pihla Juhan Hõlpus, Stefan Robin Lepp, Riho Adari, Katri Kade, Aurelia Urm, Kusti Allik, Kristella Põlluste,  Anna Raassalu, Rainer Meier, Marta Tiru, Kertu Virumäe, Martin Lillevere, Kristi Vendt, Laurelin Palumägi, Marii-Merell Ross, Heleriin Haljaste, Oskar Roots,  Mehis Mikelsaar, Aurelia Tomson, Andreas Soosaar, Lisandra Punnar, Kevin Keskküla, Carolin Raukas.

Palju õnne kõigile võitjatele!

19.11.2020


TEHNOLOOGIAÕPETUSE KONKURSS

16. novembril toimus Tartu linna tehnoloogiaõpetuse konkurss 9. klassidele.
Võistlustöö teemaks oli „Töövahendite kast“. Meie kooli õpilane Kristjan Kukk (9.c) saavutas 1. koha.
Palju õnne!

Aitäh, õpetaja Aivar Sarapuu!

18.11.2020


MRK INGLISE KEELE OLÜMPIAAD

Koolis toimunud 9. klasside inglise keele olümpiaadil saavutas 1.koha Aleksander Roots (9.e), 2.koha Markos Mõttus-Asson (9.a) ja 3.kohale tuli Kreeta Roose (9.b)

Palju õnne!

18.11.2020


MRK HEATEGU

Juba järgmisel kuul saab MRK koolipere teha head! Täpsem info lähiajal!

06.11.2020


LUULEVÕISTLUS

Tartu laste- ja noortekirjanduse festivali luulevõistlusest võtsid osa ka meie kooli õpilased. Carolin Raukas (7.c) saavutas keskmises vanuseastmes 1. koha ja Kirke Miina Tegova (5.a) klassist pälvis žürii eripreemia.

Palju õnne!

Aitäh, õpetajad Sandra Põldaru ja Silja Russak!

16.10.2020


ORIENTEERUMISMÄNGU TULEMUSED

Palju õnne, Roland Põld (9.e), esimene üksik orienteerumiskuningas!
(Kuninganna on olemas juba aastate tagant: Kadi Sepp!)
Õpetajate ja vilistlaste karika võitsid taas Silja Russak ja Sirle Morozova!
Orienteerumismängul osalenud aktiivseim klass oli 5.b.

Kõik tulemused on leitavad siit

16.10.2020


ÕPETAJATE PÄEV

Õpilasesinduse 2019/20 õppeaasta eesmärk oli järgnev: suurendada koolis sõbralikkust läbi sõnade ja tegude. Soovime, et ka sina märkaksid sõbralikke tegusid, sõnu, õpilasi, õpetajaid. Õpetajate päeval, 5.oktoobril, õpetajate päeva sündmusel, mis algab 15.00 Riia 25 aulas, soovime üle anda MRK kõige sõbralikum õpetaja 2020 tiitli. Vajame selleks sinu abi.

Kirjuta oma arvamus siia: https://forms.gle/6YYTiwYvi5FpJ4vn8

02.10.2020


ORIENTEERUMISMÄNG

Alanud on järjekordne orienteerumismäng! Küsimused on leitavad siit!

28.09.2020


LASTEVANEMATE KOOSOLEKUTE AJAD

Sel sügisel ei toimu üldkoosolekuid. Klassikoosolekute ajagraafiku leiate siit

18.09.2020


ÕPILASESINDUSE LIIKMED 

Ootame igast klassist kahte kuni nelja õpilast õpilasesinduse liikmeks. Registreeri ennast siin: https://forms.gle/46HuNpoS4b4nJeMBA

21.09.2020


OLULINE INFO LAPSEVANEMATELE

Olulise info kooli alguse ja tegutsemisjuhiste kohta leiate siit

31.08.2020