Õpetajad

Nimi Õppeaine Klassijuhatamine Kabinet E-post
Aasmäe, Hille käsitöö ja kodundus  7.B  63 hille.aasmaereiniku.edu.ee
Allik, Ulvi algõpetus  3.C  304 ulvi.allikreiniku.edu.ee
Antons, Karolina ajalugu, ühiskonnaõpetus  8.A  22 karolina.antonsreiniku.edu.ee
Arumäe, Kaisa (vanemapuhkusel) ajalugu, ühiskonnaõpetus  21 kaisa.arumaereiniku.edu.ee
Bernhardt, Krista algõpetus  4.C  309 krista.bernhardtreiniku.edu.ee
Hang, Tiina algõpetus  2.B  108 tiina.hangreiniku.edu.ee
Hein, Urmas kehaline kasvatus  5.A urmas.heinreiniku.edu.ee
Heinsalu, Tiiu eesti keel, kirjandus 6.D  33 tiiu.heinsalureiniku.edu.ee
Hellat, Liina vene keel  12 liina.hellatreiniku.edu.ee
Hunt, Merle inimeseõpetus merle.huntreiniku.edu.ee
Pärli, Siret algõpetus, inglise keel  3.A  305 siret.parlireiniku.edu.ee
Kalberg, Tiia vene keel, inglise keel  11 tiia.kalbergreiniku.edu.ee
Kalda, Lea klaveriõpetaja lea.kaldareiniku.edu.ee
Kasemaa, Marina klaveriõpetus marina.kasemaareiniku.edu.ee
Kikas, Anu matemaatika  6.C  34 anu.kikasreiniku.edu.ee
Kiudorf, Gea keemia, loodusõpetus  43 gea.kiudorfreiniku.edu.ee
Kivi, Lea algõpetus, eripedagoog  2.D  207 lea.kivireiniku.edu.ee
Klimušev, Georg ajalugu, ühiskonnaõpetus  5.D georg.klimushevreiniku.edu.ee
Kriipsalu, Kadri inglise keel  9.B  72 kadri.kriipsalureiniku.edu.ee
Kärner, Merike algõpetus, eripedagoog  4.B  107 merike.karnerreiniku.edu.ee
Käärik, Aive algõpetus  2.C  201 aive.kaarikreiniku.edu.ee
Käärik, Terje algõpetus  1.A  203 terje.kaarikreiniku.edu.ee
Kööbi, Margit kehaline kasvatus margit.koobireiniku.edu.ee
Laur, Marit algõpetus  1.C  209 marit.laurreiniku.edu.ee
Leemet, Mari algõpetus  1.D  303 mari.leemetreiniku.edu.ee
Loite, Tiiu muusikaõpetus  52 tiiu.loitereiniku.edu.ee
Lokk, Silja saksa keel  111 silja.lokkreiniku.edu.ee
Loot, Kersti algõpetus, inglise keel  71 kersti.lootreiniku.edu.ee
Läänemets, Meili algõpetus, inglise keel  7.K  206 meili.laanemetsreiniku.edu.ee
Martinson, Getter algõpetus  1.E  306 getter.martinsonreiniku.edu.ee
Morozova, Sirle füüsika, keemia, loodusained  5.B  42 sirle.morozovareiniku.edu.ee
Nigol, Margot ajalugu margot.nigolreiniku.edu.ee
Nõlvand, Janeli (vanemapuhkusel) vene keel janeli.nolvandreiniku.edu.ee
Oja, Maire matemaatika  24 maire.ojareiniku.edu.ee
Oja, Mart matemaatika  8.B  35 mart.ojareiniku.edu.ee
Paide, Aveli puhkpilliõpetus aveli.paidereiniku.edu.ee
Pallo, Sirje kehaline kasvatus  5.C sirje.palloreiniku.edu.ee
Parv, Merle algõpetus  2.A  202 merle.parvreiniku.edu.ee
Peterson, Tiiu kehaline kasvatus tiiu.petersonreiniku.edu.ee
Pikk, Kristi loodusained  4.D 101 kristi.pikkreiniku.edu.ee
Põldaru, Sandra eesti keel, kirjandus  8.C  54 sandra.poldarureiniku.edu.ee
Põldpaju, Kristi vene keel kristi.poldpajureiniku.edu.ee
Pärlin, Triin algõpetus-pikapäevarühmaõpetaja 204 triin.parlinreiniku.edu.ee
Pärtelpoeg, Imbi muusikaõpetus  52 imbi.partelpoegreiniku.edu.ee
Rae, Rahel loodusained  6.B rahel.raereiniku.edu.ee
Raudmägi, Tanika vene keel tanika.raudmagireiniku.edu.ee
Reimus, Rita (vanemapuhkusel) algõpetus  205 rita.reimusreiniku.edu.ee
Reinhold, Riina inglise keel  6.A  13 riina.reinholdreiniku.edu.ee
Russak, Silja eesti keel, kirjandus  9.A  61 silja.russakreiniku.edu.ee
Ruul, Kaire arvutiõpetus  25 kaire.ruulreiniku.edu.ee
Rüüson, Ave matemaatika  9.C  23 ave.ruusonreiniku.edu.ee
Saaren, Triinu (vanemapuhkusel) ajalugu triinu.saarenreiniku.edu.ee
Saariste, Triin muusikaõpetus 204 triin.saaristereiniku.edu.ee
Sarapuu, Aivar tehnoloogiaõpetus  7.C  34 aivar.sarapuureiniku.edu.ee
Sarapuu, Kristi inglise keel  73 kristi.sarapuureiniku.edu.ee
Saue, Helle kunstiõpetus  64 helle.sauereiniku.edu.ee
Savolainen, Rauno bioloogia  9.D  32 rauno.savolainenreiniku.edu.ee
Schasmin, Hiiele muusikaõpetus V48-53, R25-307 hiiele.schasminreiniku.edu.ee
Salmistu-Vaas, Esta eesti keel, kirjandus  8.D  62 esta.salmistu-vaasreiniku.edu.ee
Sepma, Piret (vanemapuhkusel) loodusõpetus piret.sepmareiniku.edu.ee
Seppa, Annika kehaline kasvatus  7.E annika.seppareiniku.edu.ee
Siidra, Geidi loodusõpetus  7.D  32 geidi.siidrareiniku.edu.ee
Soer, Kaire loodusõpetus  8.E  41 kaire.soerreiniku.edu.ee
Songi, Merili Inimeseõpetus  43 merili.songireiniku.edu.ee
Soone, Joonas loodusõpetus, geograafia  32 joonas.soonereiniku.edu.ee
Sula, Kaspar kehaline kasvatus kaspar.sulareiniku.edu.ee
Sula, Merike abiõpetaja merike.sulareiniku.edu.ee
Tein, Marika algõpetus  1.B  302 marika.teinreiniku.edu.ee
Tilgar, Jaan puhkpilliõpetus  36 jaan.tilgarreiniku.edu.ee
Tuuling, Cätlin  9.E catlin.tuulingreiniku.edu.ee
Tuhkur, Kaia algõpetus  3.B  301 kaia.tuhkurreiniku.edu.ee
Tuhkur, Tiina ringijuht tiina.tuhkurreiniku.edu.ee
Vahtrik, Heigo kehaline kasvatus heigo.vahtrikreiniku.edu.ee
Vaigla, Kaisa eesti keel, kirjandus  7.A  54 kaisa.vaiglareiniku.edu.ee
Viileberg, Sirje saksa keel  76 sirje.viilebergreiniku.edu.ee
Vähi, Evi algõpetus  3.D  104 evi.vahireiniku.edu.ee