Õpetajad

Nimi Õppeaine Klassijuhatamine Kabinet E-mail
Aasmäe, Hille käsitöö ja kodundus 5.b 63 hille.aasmaereiniku.edu.ee
Allik, Ulvi algõpetus 4.d 304 ulvi.allikreiniku.edu.ee
Antons, Karolina ajalugu, ühiskonnaõpetus 6.a 22 karolina.antonsreiniku.edu.ee
Arumäe, Kaisa ajalugu, ühiskonnaõpetus 6.c 21 kaisa.arumaereiniku.edu.ee
Bernhardt, Krista algõpetus 1.c 309 krista.bernhardtreiniku.edu.ee
Ehasalu, Rita algõpetus 2.e 205 rita.ehasalureiniku.edu.ee
Hang, Tiina algõpetus 3.b 108 tiina.hangreiniku.edu.ee
Hein, Merili inimeseõpetus 5.e 43 merili.heinreiniku.edu.ee
Hein, Urmas kehaline kasvatus 8.a urmas.heinreiniku.edu.ee
Heinsalu, Tiiu eesti keel, kirjandus, soome keel 33 tiiu.heinsalureiniku.edu.ee
Hellat, Liina vene keel 7.c 12 liina.hellatreiniku.edu.ee
Jõgisuu, Siret algõpetus, inglise keel
lapsehoolduspuhkusel
siret.jogisuureiniku.edu.ee
Kalberg, Tiia vene keel, inglise keel 9.c 11 tiia.kalbergreiniku.edu.ee
Kalda, Lea klaveriõpetaja lea.kaldareiniku.edu.ee
Kasesalu, Kaisa eesti keel, kirjandus 54 kaisa.kasesalureiniku.edu.ee
Kiudorf, Gea loodusõpetus 5.d 41 gea.kiudorfreiniku.edu.ee
Kollom, Merle muusikaõpetus merle.kollomreiniku.edu.ee
Kriipsalu, Kadri inglise keel 8.c 72 kadri.kriipsalureiniku.edu.ee
Kärner, Merike algõpetus 1.a 107 merike.karnerreiniku.edu.ee
Käärik, Aive algõpetus 3.d 201 aive.kaarikreiniku.edu.ee
Käärik, Terje algõpetus 2.b 203 terje.kaarikreiniku.edu.ee
Kööbi, Margit kehaline kasvatus margit.koobireiniku.edu.ee
Leemet, Mari algõpetus 4.b 303 mari.leemetreiniku.edu.ee
Loite, Tiiu muusikaõpetus tiiu.loitereiniku.edu.ee
Loot, Kersti algõpetus, inglise keel 3.a 207/71 kersti.lootreiniku.edu.ee
Läänemets, Meili algõpetus, inglise keel 1.d 206 meili.laanemetsreiniku.edu.ee
Mardi, Liis matemaatika liis.mardireiniku.edu.ee
Morozova, Sirle füüsika, loodusained 6.b 42 sirle.morozovareiniku.edu.ee
Oja, Maire matemaatika 8.d 24 maire.ojareiniku.edu.ee
Oja, Mart matemaatika 35 mart.ojareiniku.edu.ee
Otti, Esta algõpetus 4.c 305 esta.ottireiniku.edu.ee
Paide, Aveli puhkpilliõpetaja aveli.paidereiniku.edu.ee
Pallo, Sirje kehaline kasvatus sirje.palloreiniku.edu.ee
Parv, Merle algõpetus 3.c 202 merle.parvreiniku.edu.ee
Peterson, Tiiu kehaline kasvatus tiiu.petersonreiniku.edu.ee
Pikk, Kristi algõpetus 1.e 101 kristi.pikkreiniku.edu.ee
Pärlin, Pille eesti keel, kirjandus 6.d 62 pille.parlinreiniku.edu.ee
Pärlin, Triin algõpetus triin.parlinreiniku.edu.ee
Pärtelpoeg, Imbi muusikaõpetus imbi.partelpoegreiniku.edu.ee
Raissar, Rita algõpetus 1.b 209 rita.raissarreiniku.edu.ee
Reinhold, Riina inglise keel 9.a 13 riina.reinholdreiniku.edu.ee
Russak, Silja eesti keel, kirjandus 7.a 61 silja.russakreiniku.edu.ee
Ruul, Kaire arvutiõpetus kaire.ruulreiniku.edu.ee
Rüüson, Ave algõpetus, matemaatika 2.c 204 ave.ruusonreiniku.edu.ee
Sarapuu, Aivar tehnoloogiaõpetus 5.c 3 aivar.sarapuureiniku.edu.ee
Sarapuu, Kristi inglise keel 5.a 73 kristi.sarapuureiniku.edu.ee
Saue, Helle kunstiõpetus 8.b 64 helle.sauereiniku.edu.ee
Savolainen, Rauno bioloogia 7.b 32 rauno.savolainenreiniku.edu.ee
Schasmin, Hiiele muusikaõpetus hiiele.schasminreiniku.edu.ee
Tein, Marika algõpetus 2.a 302 marika.teinreiniku.edu.ee
Tilgar, Jaan puhkpilliõpetaja jaan.tilgarreiniku.edu.ee
Torim, Ese geograafia 7.d 31 ese.torimreiniku.edu.ee
Tuhkur, Kaia algõpetus 4.a 301 kaia.tuhkurreiniku.edu.ee
Vahtrik, Heigo kehaline kasvatus heigo.vahtrikreiniku.edu.ee
Veidemann, Sirle algõpetus 2.d 306 sirle.veidemannreiniku.edu.ee
Vengerfeldt,
Ülle-Mari
matemaatika 34 ulle.vengerfeldtreiniku.edu.ee
Viileberg, Sirje saksa keel 9.b 76 sirje.viilebergreiniku.edu.ee
Voltein, Vesta muusikaõpetus vesta.volteinreiniku.edu.ee