Õpetajad

Nimi Õppeaine Klassijuhatamine Kabinet E-post
Aasmäe, Hille käsitöö ja kodundus  7.B  63 hille.aasmaereiniku.edu.ee
Allik, Ulvi algõpetus  3.C  304 ulvi.allikreiniku.edu.ee
Antons, Karolina ajalugu, ühiskonnaõpetus  8.A  22 karolina.antonsreiniku.edu.ee
Arumäe, Kaisa ajalugu, ühiskonnaõpetus  21 kaisa.arumaereiniku.edu.ee
Bernhardt, Krista algõpetus  4.C  309 krista.bernhardtreiniku.edu.ee
Reimus, Rita (vanemapuhkusel) algõpetus  205 rita.reimusreiniku.edu.ee
Hang, Tiina algõpetus  2.B  108 tiina.hangreiniku.edu.ee
Hein, Urmas kehaline kasvatus  5.A urmas.heinreiniku.edu.ee
Heinsalu, Tiiu eesti keel, kirjandus  33 tiiu.heinsalureiniku.edu.ee
Hellat, Liina vene keel  12 liina.hellatreiniku.edu.ee
Hunt, Merle inimeseõpetus  43 merle.huntreiniku.edu.ee
Pärli, Siret algõpetus, inglise keel  3.A  305 siret.parlireiniku.edu.ee
Kalberg, Tiia vene keel, inglise keel  11 tiia.kalbergreiniku.edu.ee
Kalda, Lea klaveriõpetaja lea.kaldareiniku.edu.ee
Kasemaa, Marina klaveriõpetus marina.kasemaareiniku.edu.ee
Kikas, Anu matemaatika  6.C  34 anu.kikasreiniku.edu.ee
Kiudorf, Gea keemia, loodusõpetus  41 gea.kiudorfreiniku.edu.ee
Kivi, Lea algõpetus  2.D  207 lea.kivireiniku.edu.ee
Klimušev, Georg ajalugu, ühiskonnaõpetus  5.D georg.klimushevreiniku.edu.ee
Kriipsalu, Kadri inglise keel  9.B  72 kadri.kriipsalureiniku.edu.ee
Kärner, Merike algõpetus  4.B  107 merike.karnerreiniku.edu.ee
Käärik, Aive algõpetus  2.C  201 aive.kaarikreiniku.edu.ee
Käärik, Terje algõpetus  1.A  203 terje.kaarikreiniku.edu.ee
Kööbi, Margit kehaline kasvatus margit.koobireiniku.edu.ee
Laur, Marit algõpetus  1.C  209 marit.laurreiniku.edu.ee
Leemet, Mari algõpetus  1.D  303 mari.leemetreiniku.edu.ee
Loite, Tiiu muusikaõpetus  52 tiiu.loitereiniku.edu.ee
Lokk, Silja käsitöö ja kunst  111 silja.lokkreiniku.edu.ee
Loot, Kersti algõpetus, inglise keel  71 kersti.lootreiniku.edu.ee
Läänemets, Meili algõpetus, inglise keel  7.K  206 meili.laanemetsreiniku.edu.ee
Morozova, Sirle füüsika, keemia, loodusained  5.B  42 sirle.morozovareiniku.edu.ee
Nõlvand, Janeli (vanemapuhkusel) vene keel janeli.nolvandreiniku.edu.ee
Oja, Maire matemaatika  24 maire.ojareiniku.edu.ee
Oja, Mart matemaatika  8.B  35 mart.ojareiniku.edu.ee
Paide, Aveli puhkpilliõpetus aveli.paidereiniku.edu.ee
Pallo, Sirje kehaline kasvatus  5.C sirje.palloreiniku.edu.ee
Parv, Merle algõpetus  2.A  202 merle.parvreiniku.edu.ee
Peterson, Tiiu kehaline kasvatus tiiu.petersonreiniku.edu.ee
Pikk, Kristi loodusained  4.D 101 kristi.pikkreiniku.edu.ee
Põldaru, Sandra eesti keel, kirjandus  8.C  54 sandra.poldarureiniku.edu.ee
Põldpaju, Kristi vene keel kristi.poldpajureiniku.edu.ee
Pärlin, Triin algõpetus-pikapäevarühmaõpetaja 204 triin.parlinreiniku.edu.ee
Pärtelpoeg, Imbi muusikaõpetus  52 imbi.partelpoegreiniku.edu.ee
Rae, Rahel loodusained  6.B rahel.raereiniku.edu.ee
Reinhold, Riina inglise keel  6.A  13 riina.reinholdreiniku.edu.ee
Russak, Silja eesti keel, kirjandus  9.A  61 silja.russakreiniku.edu.ee
Ruul, Kaire arvutiõpetus  25 kaire.ruulreiniku.edu.ee
Rüüson, Ave  matemaatika  9.C  23 ave.ruusonreiniku.edu.ee
Saaren, Triinu (vanemapuhkusel) ajalugu triinu.saarenreiniku.edu.ee
Saariste, Triin muusikaõpetus 204 triin.saaristereiniku.edu.ee
Sarapuu, Aivar tehnoloogiaõpetus  7.C  34 aivar.sarapuureiniku.edu.ee
Sarapuu, Kristi inglise keel  73 kristi.sarapuureiniku.edu.ee
Saue, Helle kunstiõpetus  64 helle.sauereiniku.edu.ee
Savolainen, Rauno bioloogia  9.D  32 rauno.savolainenreiniku.edu.ee
Schasmin, Hiiele muusikaõpetus  53 V48

307 R25

hiiele.schasminreiniku.edu.ee
Salmistu-Vaas, Esta eesti keel, kirjandus  8.D  62 esta.salmistu-vaasreiniku.edu.ee
Sepma, Piret loodusõpetus  6.D  41 piret.sepmareiniku.edu.ee
Seppa, Annika kehaline kasvatus  7.E annika.seppareiniku.edu.ee
Siidra, Geidi loodusõpetus  7.D  32 geidi.siidrareiniku.edu.ee
Soer, Kaire loodusõpetus  8.E  41 kaire.soerreiniku.edu.ee
Songi, Merili Inimeseõpetus  43 merili.songireiniku.edu.ee
Sula, Kaspar kehaline kasvatus kaspar.sulareiniku.edu.ee
Sula, Merike abiõpetaja merike.sulareiniku.edu.ee
Tein, Marika algõpetus  1.B  302 marika.teinreiniku.edu.ee
Tilgar, Jaan puhkpilliõpetus  36 jaan.tilgarreiniku.edu.ee
Tuuling, Cätlin  9.E catlin.tuulingreiniku.edu.ee
Tuhkur, Kaia algõpetus  3.B  301 kaia.tuhkurreiniku.edu.ee
Tuhkur, Tiina ringijuht tiina.tuhkurreiniku.edu.ee
Vahtrik, Heigo kehaline kasvatus heigo.vahtrikreiniku.edu.ee
Visnapuu, Koit vene keel koit.visnapuureiniku.edu.ee
Vaigla, Kaisa eesti keel, kirjandus  7.A  54 kaisa.vaiglareiniku.edu.ee
Viileberg, Sirje saksa keel  76 sirje.viilebergreiniku.edu.ee
Vähi, Evi algõpetus  3.D  104 evi.vahireiniku.edu.ee