Õpetajad

Nimi Õppeaine Klassijuhatamine Kabinet E-post
Aasmäe, Hille käsitöö ja kodundus  7.B  63 hille.aasmaereiniku.edu.ee
Adamson, Mari muusikaõpetus  53 mari.adamsonreiniku.edu.ee
Allik, Ulvi algõpetus  2.D  304 ulvi.allikreiniku.edu.ee
Antons, Karolina ajalugu, ühiskonnaõpetus  8.A  22 karolina.antonsreiniku.edu.ee
Arumäe, Kaisa ajalugu, ühiskonnaõpetus  8.C  21 kaisa.arumaereiniku.edu.ee
Arras, Sirje klaveriõpetaja sirje.arrasgmail.com
Bernhardt, Krista algõpetus  3.C  309 krista.bernhardtreiniku.edu.ee
Ehasalu, Rita algõpetus  4.E  205 rita.ehasalureiniku.edu.ee
Hang, Tiina algõpetus  1.B  108 tiina.hangreiniku.edu.ee
Hein, Urmas kehaline kasvatus  5.C urmas.heinreiniku.edu.ee
Heinsalu, Tiiu eesti keel, kirjandus, soome keel  6. C  33 tiiu.heinsalureiniku.edu.ee
Hellat, Liina vene keel  9.C  12 liina.hellatreiniku.edu.ee
Jõgisuu, Siret algõpetus, inglise keel  2.C  305 siret.jogisuureiniku.edu.ee
Järv, Laura algõpetus  4.D  306 laura.jarvreiniku.edu.ee
Kalberg, Tiia vene keel, inglise keel  5.D  11 tiia.kalbergreiniku.edu.ee
Kalda, Lea klaveriõpetaja lea.kaldareiniku.edu.ee
Kiudorf, Gea keemia, loodusõpetus  7.D  41 gea.kiudorfreiniku.edu.ee
Kivi, Lea algõpetus  1.D  207 lea.kivireiniku.edu.ee
Kriipsalu, Kadri inglise keel  72 kadri.kriipsalureiniku.edu.ee
Krull, Lea vene keel lea.krullreiniku.edu.ee
Kukk, Eliise algõpetus  3.B  209 eliise.kukkreiniku.edu.ee
Kägu, Birgit puhkpilliõpetaja birgit.kagureiniku.edu.ee
Kärner, Merike algõpetus  3.A  107 merike.karnerreiniku.edu.ee
Käärik, Aive algõpetus  1.A  201 aive.kaarikreiniku.edu.ee
Käärik, Terje algõpetus  4.B  203 terje.kaarikreiniku.edu.ee
Kööbi, Margit kehaline kasvatus margit.koobireiniku.edu.ee
Leemet, Mari algõpetus  2.B  303 mari.leemetreiniku.edu.ee
Loite, Tiiu muusikaõpetus 52 tiiu.loitereiniku.edu.ee
Loot, Kersti algõpetus, inglise keel  5.A  71 kersti.lootreiniku.edu.ee
Läänemets, Meili algõpetus, inglise keel  3.D  206 meili.laanemetsreiniku.edu.ee
Mardi, Liis matemaatika  5.B 34 liis.mardireiniku.edu.ee
Mettis, Juhan kehaline kasvatus juhan.mettisreiniku.edu.ee
Morozova, Sirle füüsika, keemia, loodusained  8.B  42 sirle.morozovareiniku.edu.ee
Nõlvand, Janeli vene keel janeli.nolvandreiniku.edu.ee
Oja, Maire matemaatika  24 maire.ojareiniku.edu.ee
Oja, Mart matemaatika  35 mart.ojareiniku.edu.ee
Paide, Aveli puhkpilliõpetaja aveli.paidereiniku.edu.ee
Pallo, Sirje kehaline kasvatus sirje.palloreiniku.edu.ee
Parv, Merle algõpetus  1.C  202 merle.parvreiniku.edu.ee
Peterson, Tiiu kehaline kasvatus tiiu.petersonreiniku.edu.ee
Pikk, Kristi algõpetus  3.E  101 kristi.pikkreiniku.edu.ee
Põldaru, Sandra eesti keel, kirjandus 54 sandra.poldarureiniku.edu.ee
Pärlin, Triin algõpetus triin.parlinreiniku.edu.ee
Pärtelpoeg, Imbi muusikaõpetus 52 imbi.partelpoegreiniku.edu.ee
Reinhold, Riina inglise keel  6.D  13 riina.reinholdreiniku.edu.ee
Russak, Silja eesti keel, kirjandus  9.A  61 silja.russakreiniku.edu.ee
Ruul, Kaire arvutiõpetus  6.B  25 kaire.ruulreiniku.edu.ee
Rüüson, Ave algõpetus, matemaatika  4.C  204 ave.ruusonreiniku.edu.ee
Saaren, Triinu ajalugu triinu.saarenreiniku.edu.ee
Sarapuu, Aivar tehnoloogiaõpetus  7.C  34 aivar.sarapuureiniku.edu.ee
Sarapuu, Kristi inglise keel  7.A  73 kristi.sarapuureiniku.edu.ee
Saue, Helle kunstiõpetus  5.K  64 helle.sauereiniku.edu.ee
Savolainen, Rauno bioloogia  9.B  32 rauno.savolainenreiniku.edu.ee
Schasmin, Hiiele muusikaõpetus 53 hiiele.schasminreiniku.edu.ee
Salmistu-Vaas, Esta eesti keel, kirjandus 8.D  62 esta.salmistu-vaasreiniku.edu.ee
Sepma, Piret loodusõpetus  32 piret.sepmareiniku.edu.ee
Songi, Merili inimeseõpetus  7.E  43 merili.songireiniku.edu.ee
Tannberg, Marju inglise keel marju.tannbergreiniku.edu.ee
Tein, Marika algõpetus  4.A  302 marika.teinreiniku.edu.ee
Tilgar, Jaan puhkpilliõpetaja jaan.tilgarreiniku.edu.ee
Torim, Ese geograafia  9.D  31 ese.torimreiniku.edu.ee
Tuhkur, Kaia algõpetus  2.A  301 kaia.tuhkurreiniku.edu.ee
Vahtrik, Heigo kehaline kasvatus heigo.vahtrikreiniku.edu.ee
Vaigla, Kaisa (lapsehoolduspuhkusel) eesti keel, kirjandus  54 kaisa.vaiglareiniku.edu.ee
Viileberg, Sirje saksa keel  6.A  76 sirje.viilebergreiniku.edu.ee
Vähi, Evi algõpetus  2.E  104 evi.vahireiniku.edu.ee