Õpetajad

Nimi Õppeaine Klassijuhatamine Kabinet E-post
Aasmäe, Hille käsitöö ja kodundus  6.B  63 hille.aasmaereiniku.edu.ee
Allik, Ulvi algõpetus  1.D  304 ulvi.allikreiniku.edu.ee
Antons, Karolina ajalugu, ühiskonnaõpetus  7.A  22 karolina.antonsreiniku.edu.ee
Arumäe, Kaisa ajalugu, ühiskonnaõpetus  7.C  21 kaisa.arumaereiniku.edu.ee
Arras, Sirje klaveriõpetaja sirje.arrasgmail.com
Bernhardt, Krista algõpetus  2.C  309 krista.bernhardtreiniku.edu.ee
Ehasalu, Rita algõpetus  3.E  205 rita.ehasalureiniku.edu.ee
Hang, Tiina algõpetus  4.B  108 tiina.hangreiniku.edu.ee
Hein, Merili inimeseõpetus  6.E  43 merili.heinreiniku.edu.ee
Hein, Urmas kehaline kasvatus  9.A urmas.heinreiniku.edu.ee
Heinsalu, Tiiu eesti keel, kirjandus, soome keel  33 tiiu.heinsalureiniku.edu.ee
Hellat, Liina vene keel  8.C  12 liina.hellatreiniku.edu.ee
Jõgisuu, Siret algõpetus, inglise keel  1.C  305 siret.jogisuureiniku.edu.ee
Järv, Laura algõpetus  3.D  306 laura.jarvreiniku.edu.ee
Kalberg, Tiia vene keel, inglise keel  11 tiia.kalbergreiniku.edu.ee
Kalda, Lea klaveriõpetaja lea.kaldareiniku.edu.ee
Kiudorf, Gea keemia, loodusõpetus  6.D  41 gea.kiudorfreiniku.edu.ee
Kollom, Merle muusikaõpetus merle.kollomreiniku.edu.ee
Kriipsalu, Kadri inglise keel  9.C  72 kadri.kriipsalureiniku.edu.ee
Krull, Lea vene keel lea.krullreiniku.edu.ee
Kukk, Eliise algõpetus  2.B  209 eliise.kukkreiniku.edu.ee
Kägu, Birgit Puhkpilliõpetaja birgit.kagu@reiniku.edu.ee
Kärner, Merike algõpetus  2.A  107 merike.karnerreiniku.edu.ee
Käärik, Aive algõpetus  4.D  201 aive.kaarikreiniku.edu.ee
Käärik, Terje algõpetus  3.B  203 terje.kaarikreiniku.edu.ee
Kööbi, Margit kehaline kasvatus margit.koobireiniku.edu.ee
Leemet, Mari algõpetus  1.B  303 mari.leemetreiniku.edu.ee
Loite, Tiiu muusikaõpetus tiiu.loitereiniku.edu.ee
Loot, Kersti algõpetus, inglise keel  4.A  207 kersti.lootreiniku.edu.ee
Läänemets, Meili algõpetus, inglise keel  2.D  206 meili.laanemetsreiniku.edu.ee
Mardi, Liis matemaatika liis.mardireiniku.edu.ee
Morozova, Sirle füüsika, keemia, loodusained  7.B  42 sirle.morozovareiniku.edu.ee
Oja, Maire matemaatika  9.D  24 maire.ojareiniku.edu.ee
Oja, Mart matemaatika  35 mart.ojareiniku.edu.ee
Paide, Aveli puhkpilliõpetaja aveli.paidereiniku.edu.ee
Pallo, Sirje kehaline kasvatus sirje.palloreiniku.edu.ee
Parv, Merle algõpetus  4.C  202 merle.parvreiniku.edu.ee
Peterson, Tiiu kehaline kasvatus tiiu.petersonreiniku.edu.ee
Pikk, Kristi algõpetus  2.E  101 kristi.pikkreiniku.edu.ee
Pärlin, Triin algõpetus triin.parlinreiniku.edu.ee
Pärtelpoeg, Imbi muusikaõpetus imbi.partelpoegreiniku.edu.ee
Reinhold, Riina inglise keel  5.D  13 riina.reinholdreiniku.edu.ee
Russak, Silja eesti keel, kirjandus  8.A  61 silja.russakreiniku.edu.ee
Ruul, Kaire arvutiõpetus  5.B  25 kaire.ruulreiniku.edu.ee
Rüüson, Ave algõpetus, matemaatika  3.C  204 ave.ruusonreiniku.edu.ee
Sarapuu, Aivar tehnoloogiaõpetus  6.C  34 aivar.sarapuureiniku.edu.ee
Sarapuu, Kristi inglise keel  6.A  73 kristi.sarapuureiniku.edu.ee
Saue, Helle kunstiõpetus  9.B  64 helle.sauereiniku.edu.ee
Savolainen, Rauno bioloogia  8.B  32 rauno.savolainenreiniku.edu.ee
Schasmin, Hiiele muusikaõpetus hiiele.schasminreiniku.edu.ee
Salmistu-Vaas, Esta eesti keel, kirjandus 7.D  62 esta.salmistu-vaasreiniku.edu.ee
Sepma, Piret loodusõpetus piret.sepmareiniku.edu.ee
Tannberg, Marju inglise keel marju.tannbergreiniku.edu.ee
Tein, Marika algõpetus  3.A  302 marika.teinreiniku.edu.ee
Tilgar, Jaan puhkpilliõpetaja jaan.tilgarreiniku.edu.ee
Torim, Ese geograafia  8.D  31 ese.torimreiniku.edu.ee
Tuhkur, Kaia algõpetus  1.A  301 kaia.tuhkurreiniku.edu.ee
Vahtrik, Heigo kehaline kasvatus heigo.vahtrikreiniku.edu.ee
Vaigla, Kaisa eesti keel, kirjandus  5.C  54 kaisa.vaiglareiniku.edu.ee
Viileberg, Sirje saksa keel  5.A  76 sirje.viilebergreiniku.edu.ee
Vähi, Evi algõpetus  1.E  104 evi.vahireiniku.edu.ee