Õpetajad

Nimi Õppeaine Klassijuhatamine Kabinet E-post
Aasmäe, Hille käsitöö ja kodundus  7.B  63 hille.aasmaereiniku.edu.ee
Allik, Ulvi algõpetus  2.D  304 ulvi.allikreiniku.edu.ee
Antons, Karolina ajalugu, ühiskonnaõpetus  8.A  22 karolina.antonsreiniku.edu.ee
Arumäe, Kaisa ajalugu, ühiskonnaõpetus  8.C  21 kaisa.arumaereiniku.edu.ee
Bernhardt, Krista algõpetus  3.C  309 krista.bernhardtreiniku.edu.ee
Ehasalu, Rita algõpetus  4.E  205 rita.ehasalureiniku.edu.ee
Hang, Tiina algõpetus  1.B  108 tiina.hangreiniku.edu.ee
Hein, Urmas kehaline kasvatus  5.C urmas.heinreiniku.edu.ee
Heinsalu, Tiiu eesti keel, kirjandus  6. C  33 tiiu.heinsalureiniku.edu.ee
Hellat, Liina vene keel  9.C  12 liina.hellatreiniku.edu.ee
Jõgisuu, Siret algõpetus, inglise keel  2.C  305 siret.jogisuureiniku.edu.ee
Järv, Laura algõpetus  4.D  306 laura.jarvreiniku.edu.ee
Kalberg, Tiia vene keel, inglise keel  5.D  11 tiia.kalbergreiniku.edu.ee
Kalda, Lea klaveriõpetaja lea.kaldareiniku.edu.ee
Kiudorf, Gea keemia, loodusõpetus  7.D  41 gea.kiudorfreiniku.edu.ee
Kivi, Lea algõpetus  1.D  207 lea.kivireiniku.edu.ee
Kriipsalu, Kadri inglise keel  72 kadri.kriipsalureiniku.edu.ee
Kukk, Eliise algõpetus  3.B  209 eliise.kukkreiniku.edu.ee
Kägu, Birgit puhkpilliõpetaja birgit.kagureiniku.edu.ee
Kärner, Merike algõpetus  3.A  107 merike.karnerreiniku.edu.ee
Käärik, Aive algõpetus  1.A  201 aive.kaarikreiniku.edu.ee
Käärik, Terje algõpetus  4.B  203 terje.kaarikreiniku.edu.ee
Kööbi, Margit kehaline kasvatus margit.koobireiniku.edu.ee
Leemet, Mari algõpetus  2.B  303 mari.leemetreiniku.edu.ee
Loite, Tiiu muusikaõpetus  52 tiiu.loitereiniku.edu.ee
Loot, Kersti algõpetus, inglise keel  5.A  71 kersti.lootreiniku.edu.ee
Läänemets, Meili algõpetus, inglise keel  3.D  206 meili.laanemetsreiniku.edu.ee
Mardi, Liis matemaatika  5.B  34 liis.mardireiniku.edu.ee
Mettis, Juhan kehaline kasvatus juhan.mettisreiniku.edu.ee
Morozova, Sirle füüsika, keemia, loodusained  8.B  42 sirle.morozovareiniku.edu.ee
Nõlvand, Janeli vene keel janeli.nolvandreiniku.edu.ee
Oja, Maire matemaatika  24 maire.ojareiniku.edu.ee
Oja, Mart matemaatika  35 mart.ojareiniku.edu.ee
Paide, Aveli puhkpilliõpetaja aveli.paidereiniku.edu.ee
Pallo, Sirje kehaline kasvatus sirje.palloreiniku.edu.ee
Parv, Merle algõpetus  1.C  202 merle.parvreiniku.edu.ee
Peterson, Tiiu kehaline kasvatus tiiu.petersonreiniku.edu.ee
Pikk, Kristi algõpetus  3.E  101 kristi.pikkreiniku.edu.ee
Põldaru, Sandra eesti keel, kirjandus  54 sandra.poldarureiniku.edu.ee
Pärlin, Triin algõpetus triin.parlinreiniku.edu.ee
Pärtelpoeg, Imbi muusikaõpetus  52 imbi.partelpoegreiniku.edu.ee
Reinhold, Riina inglise keel  6.D  13 riina.reinholdreiniku.edu.ee
Russak, Silja eesti keel, kirjandus  9.A  61 silja.russakreiniku.edu.ee
Ruul, Kaire arvutiõpetus  6.B  25 kaire.ruulreiniku.edu.ee
Rüüson, Ave algõpetus, matemaatika  4.C  204 ave.ruusonreiniku.edu.ee
Saaren, Triinu ajalugu triinu.saarenreiniku.edu.ee
Sarapuu, Aivar tehnoloogiaõpetus  7.C  34 aivar.sarapuureiniku.edu.ee
Sarapuu, Kristi inglise keel  7.A  73 kristi.sarapuureiniku.edu.ee
Saue, Helle kunstiõpetus  5.K  64 helle.sauereiniku.edu.ee
Savolainen, Rauno bioloogia  9.B  32 rauno.savolainenreiniku.edu.ee
Schasmin, Hiiele muusikaõpetus  53 hiiele.schasminreiniku.edu.ee
Salmistu-Vaas, Esta eesti keel, kirjandus 8.D  62 esta.salmistu-vaasreiniku.edu.ee
Sepma, Piret loodusõpetus  32 piret.sepmareiniku.edu.ee
Songi, Merili inimeseõpetus  7.E  43 merili.songireiniku.edu.ee
Tein, Marika algõpetus  4.A  302 marika.teinreiniku.edu.ee
Tilgar, Jaan puhkpilliõpetaja jaan.tilgarreiniku.edu.ee
Torim, Ese geograafia  9.D  31 ese.torimreiniku.edu.ee
Tuhkur, Kaia algõpetus  2.A  301 kaia.tuhkurreiniku.edu.ee
Vahtrik, Heigo kehaline kasvatus heigo.vahtrikreiniku.edu.ee
Vaigla, Kaisa (lapsehoolduspuhkusel) eesti keel, kirjandus  54 kaisa.vaiglareiniku.edu.ee
Viileberg, Sirje saksa keel  6.A  76 sirje.viilebergreiniku.edu.ee
Vähi, Evi algõpetus  2.E  104 evi.vahireiniku.edu.ee