eTwinning

eTwinning

eTwinning on Euroopa koolide virtuaalne kogukond, mis on töökeskkonnaks koolitöötajatele (õpetajatele, õppealajuhatajatele, raamatukogutöötajatele jne), kes töötavad Euroopa eri riikides. Koolid, kes on otsustanud osaleda Euroopa kõige põnevamas kogukonnas, saavad seal suhelda, koostööd teha ja projekte luua.

Lühidalt eTwinningu tekkeloost: 

eTwinningu lugu sai alguse 2005. aastal, kui Euroopa Komisjon otsustas toetada Euroopa koolide veebipõhist koostööd. Aastast 2014 kuulub eTwinning Erasmus+ programmi alla. Tänaseks on eTwinning kasvanud Euroopa suurimaks õpetajate kogukonnaks, kaasates üle 700 000 õpetaja 44st riigist.

eTwnningu kohta saab täpsemalt lugeda:

https://www.etwinning.net/et/pub/index.htm

https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/rahvusvaheline-koostoo/etwinning

Ka meie kooli õpetajad ja õpilased osalevad eTwinningu projektitöös.
eTwinning tunnustab ja hindab lisaks projektitöös osalejatele ka koolimeeskondade ja koolijuhtide panust ning pühendumust projektitöös. eTwinningus aktiivselt osalenud ja silma paistnud õppeasutustele antakse välja eTwinningu Kooli märk. Meie koolile on antud eTwinningu kooli märk aastateks 2020-2021.
Tunnustus anti esmakordselt välja 2018. Aastal. Kooli märgis viitab sellele, et õppeasutuses pööratakse laiemalt tähelepanu rahvusvahelisele koostööle, turvalisele internetikasutusele ning projektõppele.

Meie kooli õpilased ja õpetajad osalevad 2020./21. õppeaastal

järgmistes eTwinningu projektides:

  1. eTwinningu multiprojekt: “Keeled suhu lusti ja lõbuga”

See multiprojekt on oktoobrist kuni aprillini kestev projekt, kuhu on oodatud osalema ükskõik millise Eesti kooli võõrkeele õpetajaid koos oma õpilastega olenemata õpilaste vanusest.

Meie koolist osalevad projektis 5.b ja 6.a klassi inglise keele grupid.

Projekti info on leitav eTwinningu portaalist: https://twinspace.etwinning.net/122888

  1. Rahvusvaheline projekt: “The Young Scientists”

Millest koosneb elusloodus? Sellele küsimusele proovivad õpilased oma projektitöös vastest leida erinevaid õppemeetodeid kasutades.

Antud projektis osalevad lisaks meie kooli 5.d klassi õpilastele ka õpilased Leedust, Poolast, Tšehhist, Kanadast ja Horvaatiast.

Projekti info on leitav eTwinningu portaalist: https://twinspace.etwinning.net/124935/home

Eelmisel (2019.-2020.) õppeaastal osalesid õpilased järgmistes programmides:

1. Keeleõppele suunatud: Multiprojekt 2019/20 – Tvinnime keeletunnid põnevamaks!

2. Tehnoloogiateemaline: Multiprojekt 2019/20 – Tehn-twin projektiportsud koolitundidesse!

3. Rahvusvaheline projekt: My Discovered Country and Travelling the World.
Selles osalevad lisaks meie koolile ka õpilased Leedust, Tšehhist, Poolast ja Islandist.

4. Rahvusvaheline projekt: My Surrounding, my Heritage.
Selle projekti partnerid on pärit Eesti, Leedu, Slovakkia ja Aserbaidžaani koolidest.