eTwinning

eTwinning

eTwinning on Euroopa koolide virtuaalne kogukond, mis on töökeskkonnaks koolitöötajatele (õpetajatele, õppealajuhatajatele, raamatukogutöötajatele jne), kes töötavad Euroopa eri riikides. Koolid, kes on otsustanud osaleda Euroopa kõige põnevamas kogukonnas, saavad seal suhelda, koostööd teha ja projekte luua.

Lühidalt eTwinningu tekkeloost: 

eTwinningu lugu sai alguse 2005. aastal, kui Euroopa Komisjon otsustas toetada Euroopa koolide veebipõhist koostööd. Aastast 2014 kuulub eTwinning Erasmus+ programmi alla. Tänaseks on eTwinning kasvanud Euroopa suurimaks õpetajate kogukonnaks, kaasates üle 700 000 õpetaja 44st riigist.

eTwnningu kohta saab täpsemalt lugeda:

https://www.etwinning.net/et/pub/index.htm

https://harno.ee/etwinning

Ka meie kooli õpetajad ja õpilased osalevad eTwinningu projektitöös.
eTwinning tunnustab ja hindab lisaks projektitöös osalejatele ka koolimeeskondade ja koolijuhtide panust ning pühendumust projektitöös. eTwinningus aktiivselt osalenud ja silma paistnud õppeasutustele antakse välja eTwinningu Kooli märk. Meie koolile on antud eTwinningu kooli märk aastateks 2020-2021.
Tunnustus anti esmakordselt välja 2018. Aastal. Kooli märgis viitab sellele, et õppeasutuses pööratakse laiemalt tähelepanu rahvusvahelisele koostööle, turvalisele internetikasutusele ning projektõppele.

Meie kooli õpilased ja õpetajad osalevad 2022/23. õppeaastal järgmistes eTwinningu projektides:

– Rahvusvaheline projekt “Baltic Sky”
Projektis osalevad õpilased Eestist, Leedust, Saksamaalt, Poolast ja
Soomest.
Meie koolist osalevad projektis 3. klassi õpilased õp Meili Läänemetsa
inglise keele grupist.

Projekti eesmärk on, et lapsed õpiksid tundma Läänemere piirkondi, mis
on meie loodusvara ja on seotud eTwinningu iga-aastase teemaga, et olla
koos ilusad, jätkusuutlikud oma tuleviku nimel. Läänemeri on koht, kus
me puhkame, lõbutseme ja puhkame, kuid see on ka suurepärane koht
looduse, kultuuri, kunsti, muusika ja traditsioonide tundmaõppimiseks.
Soovime näidata Baltikumi ilu, selle looduskeskkonda ja ka sellega
seotud kultuuri. Selle projektiga soovime tõstatada ka väga olulise
Läänemere taeva kaitse teema, arendada lastes ökoloogilist teadlikkust
ja keskkonnakaitse vajadust.

– Rahvusvaheline projekt “Magic of the Seasons”
Projektis osaleva õpilased Eestist, Leedist ja Tžehhist.
Meie koolist osalevad projektis õp Meili Läänemetsa inglise keele grupi
õpilased 5.b klassist.

See projekt on mõeldud õpilastele selleks, et uurida nelja aastaaega ja
seal toimuvaid muutusi. Lapsed pildistavad ja uurivad puud neljal
aastaajal, uurivad ja märkavad looduses toimuvaid muutusi aasta jooksul.
Projekt arendab laste keeleoskust, keskkonnateadlikkust,
suhtlemisoskust, sallivust ja digipädevust.

Meie kooli õpilased osalesid õppeaastal 2021/2022 järgmistes
eTwinningu projektides:

– Eestisisene multiprojekt “The Estonian Stars of Nature”.
Projektitöös osalesid 7.a klassi inglise keele õpilased.

– Rahvusvaheline projekt “The Way We Live and Learn”
Projektis osalesid õpilased Eestist, Leedust, Tšehhist ja Lätist. Meie
koolist osalesid õp Meili Läänemetsa inglise keele õpilased 5.e
klassist.