Õppeaasta 2019/2020

KOOLIAASTA AKTUSED 1.SEPTEMBRIL
Staadionil   kl 11.00:  2., 3., 8., ja 9. klassid;

kl 12.00:  4., 5., 6. ja 7.klassid.

Koolimajja sisenemise juhised saavad õpilased aktusel. Aktusele järgneb klassijuhatajatund õpetaja kabinetis. Üleminekuklasside aktustele ei ole lapsevanemad oodatud.

Tugeva vihmasaju korral aktust ei toimu, õpilased tulevad koolimajja klassijuhatajatundi.

1.klasside aktused toimuvad Riia 25 aulas:

kl 13.00 1.b klass,

kl 14.00 1.c klass,

kl 15.00 1.d klass.

Koolimajja sisenetakse peauksest. Aktustele on oodatud vaid lapsevanemad (kuni kaks inimest).

27.08.2020


LASTEVANEMATE KOOSOLEK

Uute 1. klasside LASTEVANEMATE KOOSOLEKUD toimuvad neljapäeval, 27. augustil Vanemuise 48 (vanema kooliaste õppehoone) järgmiselt:

1B klass- kell 17.00, ruum 41 (IV korrus);

1C klass- kell 17.15, väike saal (II korrus);

1D klass- kell 17.30, ruum 42 (IV korrus).

Olete oodatud!


ÕPIKUTE VÄLJASTAMINE

Vanemuise 48 õppehoone
esmaspäev, 24. august   teisipäev, 25. august kolmapäev, 26. august neljapäev, 27. august
9.00 5 a 9.00 6 c 9.00 7 d 9.00 9 a
9.30 5 b 9.30 6 d 9.45 7 k 9.45 9 b
10.00 5 c 10.00 6 e 10.30 9 c
10.30 5 d 10.45 8 a 11.15 9 d
11.00 5 e 11.00 7 a 11.30 8 b 12.00 9 e
11.45 7 b 12.15 8 c
12.00 6 a 12.30 7 c 13.00 8 d
12.30 6 b
Riia 25 õppehoone
reede, 28. august
9.00 2 a
9.20 2 b
9.40 2 c
10.00 2 d
10.40 3 a
11.00 3 b
11.20 3 c
11.40 3 d
12.30 4 a
12.50 4 b
13.10 4 c
13.30 4 d
13.50 4 e

18.08.2020


LÕPUAKTUSE PILDID

9.a klass – ligipääsukood: TMRK-20471 piltide vaatamiseks ja tellimiseks aadressil:
http://www.pildikompanii.ee/et/tellimine/s2/TMRK-20471

9.b klass – ligipääsukood: TMRK-20318 piltide vaatamiseks ja tellimiseks aadressil:
http://www.pildikompanii.ee/et/tellimine/s2/TMRK-20318

9.c klass – ligipääsukood: TMRK-20798  piltide vaatamiseks ja tellimiseks aadressil:
http://www.pildikompanii.ee/et/tellimine/s2/TMRK-20798

9.d klass – ligipääsukood: TMRK-20511 piltide vaatamiseks ja tellimiseks aadressil:
http://www.pildikompanii.ee/et/tellimine/s2/TMRK-20511

18.06.2020


LÕPUAKTUSE OTSEÜLEKANNE

Tartu Mart Reiniku Kooli 9. lennu lõpuaktuse otseülekannet saab vaadata SIIT https://www.facebook.com/ReinikuKool/live/

Aktuste kellaajad:
10:00 – 9.d klass
12:00 – 9.c klass
14:00 – 9.a klass
16:00 – 9.b klass

12.06.2020


LÕPUAKTUS

Tartu Mart Reiniku Kooli 9. lennu lõpuaktus toimub 12. juunil 2020. Lõpuaktust saab vaadata kooli Facebooki lehel otseülekandena.

10.06.2020


ÜLEMINEKUAKTUS

Tartu Mart Reiniku Kooli 1. – 8. klasside üleminekuaktust saab vaadata siin:

 

09.06.2020


UURIMUSTÖÖDE VÕISTLUS

Meie kooli 8.b klassi õpilane Arabella Antons võitis üleriigilise ajalooalaste uurimistööde võistluse Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele. Auhinnatud uurimustöö kannab nime “Küllalt naiste rikkumisest võistlusspordiga” ehk Eesti naiste sport 1920-1940.

Palju palju õnne!

03.06.2020


PRESIDENDI AUHIND 

Tartu Mart Reiniku kooli 8. klassi õpilased Gerda-Marleen ja Katarina Elise avaldasid tegevusraamatu “Parim ajaviide”, mis on pühendatud haigetele ja abivajavatele lastele. Raamat tõi neile presidendi auhinna “Lastega ja lastele”, millega tunnustatakse inimesi ning organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud just laste ja perede käekäiku.

02.06.2020


ÕPIKUTE TAGASTAMINE

Õpikute ja raamatute tagastamine toimub 27. maist- 9. juunini. Turvalisuse tagamise eesmärgil korraldatakse tagastamine erigraafiku alusel. Täpsema informatsiooni saamiseks palume pöörduda õpilase klassijuhataja poole.

22.05.2020


LOODUSE KILOMEETRID

MRK “Looduse kilomeetrite” võistlusel osales kokku 410 õpilast ja mõned
õpetajad, kes läbisid kokku 22699km.
Klassidevahelise “Loodusekilomeetrite” võistluse võitis 6c klass (1882.73km), koosseisus:
Katarina, Fiona, Carolin, Pia-Piret, Hedi Lii, Lisandra, Liine, Eva, Juuli Marie, Kertu, Kirke, Beatrice, Emma Marie, Rasmus, Oskar, Kevin, Kristofer, Markus, Joosep, Rasmus.
II koha saavutas 8b (1561.54km), koosseisus: Annete, Arabella, Martha, Kertu H, Anna, Miina, Hella, Kärt, Liisa, Kreeta, Liis, Gerda, Kertu V, Andre S.,Ronald,Andreas, Rasmus, Andre P. ja
III koha 5e (1162.24km),koosseisus: Emma M, Kristel, Miia, Anete, Annabel, Emma S, Elisabeth,
Anna, Johanna, Kusti, Rasmus, Mihkel, Hendrik, Markus ja Valter.

1.kl. võitja 1C
2.kl. võitja 2A
3.kl. võitja 3E
4.kl. võitja 4A
5.kl. võitja 5E
6.kl. võitja 6C
7.kl. võitja 7D
8.kl. võitja 8B
9.kl. võitja 9B

26.05.2020


Õppetöö korraldus 2019/2020 õa lõpuni Tartu Mart Reiniku Koolis

Õppetöö distantsõppel jätkub alates 18. maist õppeaasta lõpuni. Õppeaasta lõpeb 9. juunil. Individuaalsed juhendamised ja kokkusaamised õpilastega toimuvad koolimajas vastastikusel kokkuleppel õpetaja ja kodu vahel.

Õppeaasta lõpus õpilasele pabertunnistust ei väljastata. Pabertunnistuse saab õpilane kätte sügisel uue õppeaasta alguses.

Õpikute tagastamine õppeaasta lõpus toimub erigraafiku alusel, millest klassijuhataja teavitab vanemaid klassi listi kaudu.

9. klassi õpilastele väljastatakse tunnistused 12. juunil.

MRK juhtkond

04.05.2020


Hea koolipere

Vastavalt   Tartu Linnavalitsuse otsusele

Alates esmaspäevast 16.03. toimub Tartu Mart Reiniku Koolis õppetöö distantsõppena.

Õpilased õpivad kodus ja saavad juhised e-kooli kaudu. Õpilased saavad õpiülesanded läbi e-kooli ja esitavad tööd ja ülesanded õpetajalt saadavate juhiste kohaselt. Vajadusel vahendab klassijuhataja õpiülesandeid aineõpetaja ja õpilase vahel. Õpiülesanded ja hindelised
tegevused on nähtavad e-koolis tundide sissekannete all hiljemalt konkreetse päeva hommikul kella 9.00ks. Koolipäevaks mõeldud ülesanded peavad olema tehtud hiljemalt kella 16ks.

Koolipere nooremate õpilaste puhul, kes ei ole e-kooli kasutamises ise veel nii vilunud, palume vanematel hoolitseda selle eest, et iga päeva õpiülesanded saaksid lastele edastatud. Koolipäeva jooksul on võimalik kas õpiülesannete või muude küsimustega seoses õpetajatega suhelda õpetajaga kokku lepitud kanaleid kasutades.

Kui õpilane ei saa haiguse tõttu õppetöös osaleda, siis annab ta sellest klassijuhatajale teada ja õpilane märgitakse puudujaks.

Digitaalsete vahendite puudumisest annab lapsevanem teada klassijuhatajale ja lahendus leitakse koostööna.

Distantsõpe kestab seni kuni olukord stabiliseerub.

Viiruse leviku piiramiseks palume kõigil õpilastel püsida antud perioodil kodus ja vältida väliskontakte. Inimesed, kel on põhjendatud kahtlus, et nad võivad olla nakatunud
koroonaviirusega, peaksid helistama oma perearstile või koroonaviiruse
infotelefonil 1247 või perearsti nõuandetelefonil 1220.

Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldus

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned. Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes tegevustes ja ülesannetes ning õpilased viia koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja -materjalid.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Paneme omavalitsustele ja koolipidajatele südamele, et teave tegevuse peatamisest tuleb edastada kõigile, kes tegelevad õpilaste koolivälise aja sisustamisega.

Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes. Ministeerium palub koolide pidajatel teavitada ministeeriumi oma haridusasutuste töö ümberkorraldamisest esimesel võimalusel HTMi kodulehel.

Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee või telefonitsi numbritel 56 900 340 või 56 900 353 (E-R 8-20)

Lisatud Tartu linnavalitsuse korraldus

Tartu viib koolid distantsõppele ja sulgeb allasutused

 Täna pärastlõunal kinnitas Terviseamet kahe uue COVID-19 viirusesse nakatanu lisandumise Tartus. Seoses viiruse kiire levikuga otsustas Tartu Linnavalitsus alates esmaspäevast, 16. märtsist viia Tartu linna üldhariduskoolid üle distantsõppele. Samuti suletakse laupäevast, 14. märtsist linna haldusalas olevad muuseumid, huvikoolid, raamatukogu, päevakeskused ja spordibaasid. Esialgsed piirangud kehtivad kuni 30. märtsini.

Tartu linna kriisimeeskonna juht, linnapea Urmas Klaasi sõnul on need otsused väga olulised, et uute juhtumite valguses kaitsta meie inimesi. “Viiruse levik on ettearvamatu ja peame tegema kõik selle tõkestamiseks,” lisas Klaas.

Nakkusohu vältimiseks viiakse linna üldhariduskoolid kaheks nädalaks distantsõppele. Koolide ruumid jäävad suletuks kolmandatele osapooltele. Esialgu jäävad tegutsema hariduslike erivajadustega laste koolid  (Tartu Herbert Masingu Kool, Tartu Maarja Kool, Tartu Kroonuaia Kool), mille osas linnavalitsus võtab vajadusel vastu eraldi otsuse. Linnavalitsus soovitab ka kõikidel Tartus tegutsevatel erakoolidel minna üle distantsõppele.

Lasteaiad jäävad esialgu tegutsema, kuid linnavalitsus soovitab peredel, kel vähegi võimalik, lapsi lasteaeda mitte tuua.

Tartu linna hallatavates huvikoolides ja noortekeskustes tegevust alates laupäevast, 14. märtsist ei toimu. Linnavalitsus soovitab tungivalt peatada huvitegevus ka eraõiguslikes huviharidust ja huvitegevust pakkuvates koolides ja mittetulundusühingutes.

Laupäevast, 14. märtsist suletakse külastajatele Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu koos harukogudega ning linna halduses olevad muuseumid (Tartu Linnamuuseum koos filiaalidega ja Tartu Mänguasjamuuseum).

Eakate päevakeskused on suletud esmaspäevast, hooldekodudes on juba rakendatud külastuspiirangud.

Täna andis linnavalitsuse kriisimeeskond ka ürituste korraldajatele tungiva soovituse kuni 30. aprillini jätta ära või lükata edasi kõik rahvusvahelised, üle 100 osalejaga või eakatele suunatud üritused.

Täpsemad info koroonaviiruse leviku kohta: www.terviseamet.ee/uuskoroonaviirus

Jälgige e-kooli ja kooli kodulehte.

Säilitage rahu ja võtke seda kui iseseisva töö parimat õppetundi.

Parimate soovidega

Enn Ööpik

MRK direktor


SOOVITUSED SEOSES COVID-19 LEVIKUGA

Kooli juhtkond soovitab meie kooli õpilastel ja töötajatel, kes koolivaheajal külastasid Hiina Rahvavabariiki, Põhja-Itaaliat (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmont regioonid), Iraani, Jaapanit, Singapuri või Lõuna-Koread, kaks nädalat pärast Eestisse saabumist kodus õppida ja töötada. Infot õppesisu ja tööülesannete kohta saab e-koolist. Õpilase puudumisest palume teavitada klassijuhatajat.

Üldine info kroonaviiruse kohta:

Alates 26.02 on EDCD (Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus) riskihinnangust lähtuvalt koroonaviiruse riskipiirkondadeks Hiina Rahvavabariik, Põhja-Itaalia (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmont regioonid), Iraan, Jaapan, Singapur ja Lõuna-Korea.

Vaata jooksvalt täienevat riskipiirkondade kaarti või USA John Hopkinsi Ülikooli teaduse- ja insenerikeskuse loodud virtuaalset kaarti.

Kui olete viibinud viiruse levikupiirkonnas ja 14 päeva jooksul pärast reisilt saabumist on tekkinud palavik, köha või hingamisraskused, siis:
· Kontakteeruge esmalt telefoni teel oma perearstiga või küsige nõu perearsti infoliinilt 1220 või kontakteeruge kiirabiga numbril 112.

· Viibige siseruumides ja vältige kontakte teiste inimestega.

· Aevastades või köhides katke suu ja nina ühekordse salvrätiga (mis tuleb kohe minema visata) või varrukaga, mitte palja käega.

Kui olete viibinud viiruse levikupiirkonnas, kuid sümptomeid ei ole, siis 14 päeva jooksul:

· Jälgige oma tervist ja palaviku, köha või hingamisraskuste tekkimise korral kontakteeruge telefoni teel koheselt arstiga.

· Kui võimalik, püsige kodus (kasutades kodus töötamise/õppimise võimalust), sama soovitus kehtib ka õpilastele.

· Võimalusel vältige ühistransporti ja rahvarohkeid kohti.

Koroonaviiruse vältimiseks:

· Peske või desinfitseerige tihti käsi.

· Aevastades või köhides katke suu ja nina ühekordse salvrätiga (mis tuleb kohe minema visata) või varrukaga, mitte palja käega.

· Vältige kontakti inimestega, kellel on välised haigustunnused – näiteks köha või aevastavad inimesed.

· Vältige silmade, nina ja suu katsumist, kuna käed puutuvad avalikes kohtades kokku mitmete esemete ja pindadega, mis võivad olla hiljuti viiruste poolt saastatud.

Rohkem ja jooksvalt täienevat infot leiab Terviseameti kodulehelt ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt

29.02.2020


MATEMAATIKAVÕISTLUS „KAVAL-ANTS“

Aprillikuus toimus TÜ teaduskooli viktoriinide keskkonnas veebipõhine matemaatikavõistlus: „Kaval-Ants“ 3.–5. klassile, mis toimus kolmes voorus. „Kaval-Antsu“ ülesandeid lahendas kokku 2555 õpilast. Meie koolist anti I järgu diplom Robert Pärn (4.d), Ronald Markus Müür (5.b), Stefan Robin Lepp (5.c) ja III järgu diplomi sai Markus Leppik (4.e).

Palju õnne osalejatele!

11.05.2020


MATEMAATIKAVÕISTLUS „JÄNKU-JUTA“

Aprillikuus toimus TÜ teaduskooli viktoriinide keskkonnas veebipõhine matemaatikavõistlus „Jänku-Juta“ 1.–3. klassile, mis toimus kolmes voorus. „Jänku-Juta“ võistlusel osales 3299 õpilast. Meie koolist osales 13 õpilast 1. klassidest ja 5 õpilast 2. klassidest.

I järgu diplomi said: Jarek Ausmaa (2.d), Kristofer Org (2.b), Karita Lumiste (1.a), Romar Moro (1.a), Sofia Lebedko (1.a).

II järgu diplomi said: Aleksander Morozov (1.c), Anett Lindepuu (1.a), Janeli Vana (1.b), Johannes Metslaid (1.d), Rihard Reimets (2.c), Sander Vassiljev (1.a), Ville Virumäe (2.b).

III järgu diplmi said: Aron Sten Sarv (1.c), Kenno Romann (1.c), Kirke Kallaste (1.d), Liisa Sibul (1.a), Maru Sebastian Piir (1.a), Taaniel Antons (2.c).

Palju õnne kõigile osavõtjatele!

11.05.2020


NUKKUDE JOONISTUSKONKURSS

Sel õppeaastal joonistasid 1.-3. klasside õpilased loomnukke. Igast klassist valis žürii välja viis lemmikut. Meie koolist on koht esiviisikus 2. klasside arvestuses Elle Parveots (2.d) ja Lenna Haidak (2.a) ning 3. klasside arvestuses Ehe Järv (3.c)

Kõigile võitjatele auhinnaks Kodu ja Kontori poe 20€ kinkekaart. Eriolukorra tõttu on üles pandud virtuaalnäitus. Kvartali keskuse taasavamisel jagatakse blogi kaudu infot ka reaalse näituse kohta.

Palju õnne võitjatele ning nende juhendajatele Silja Lokk, Mari Leemet, Siret Jõgisuu!

11.05.2020


TARTU LINNA MATEMAATIKAOLÜMPIAAD

6. märtsil toimus 4. kl matemaatika olümpiaadi piirkonnavoor. Meie koolist osalesid Dante Veldemann (4.c), Kärt Kallip (4.c), Robert Pärn (4.d), Rasmus Mitt (4.c) ja Markus Leppik (4.e). Parima tulemuse saavutas 4.c klassi õpilane Dante Veldemann.

Palju õnne!

Aitäh kõigile osalejatele ja nende õpetajatele!

11.03.2020


ÄRIIDEEDE KONKURSS

Markus Mitt ja Rasmus Mitt koos Devin Andresega saavutasid Tartumaa koolinoorte äriideede konkursil Välk  2. koha. Nende äriidee kandis nime: arvutimängukohvik Le Nerd.

Lennukaid mõtteid ja ideede teostumist poistele!

09.03.2020


TULEMUSI GEOGRAAFIAOLÜMPIAADILT

11. veebruaril toimunud Tartu linna geograafia olümpiaadil saavutas Joosep Rand (8.a) neljanda kohta, Anette Annok (8.b) oli seitsmes ja  Jesper Alapert (7.d) kümnes.

03.03.2020


KOOLISISENE ÕIGEKIRJAOLÜMPIAAD

11. veebruaril toimus koolisisene 4. klasside õigekirjaolümpiaad. Tublimad olid: 1. koht Maren Tiidrus (4.b), 2. koht Kirke Miina Tegova (4.a), 3. koht Sten Timmu Tigane (4.a), 4. koht Birgit Vilba (4.d), 5. koht Rasmus Mitt (4.c) ja 6. koht Marie Raudmets (4.c). Need õpilased osalevad Tartu linna õigekirjaolümpiaadil 27. märtsil Veeriku Koolis.

Palju õnne ja edu!

26.02.2020


EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA AKTUSED

Reedel, 21.02.2020 toimuvad kooli aulas, Riia 25 Eesti Vabariigi aastapäeva aktused.  Riietus pidulik.

 

KOOLI ÕIGEKIRJAOLÜMPIAAD

13.02 toimus 5.-9.klasside õpilastele kooli õigekirjaolümpiaad. Tublimad olid:
5. klass: 1. Kristel Taal (5.e),  2. Stefan Robin Lepp (5.c), 3.-4. Lauri Laugmaa (5.c),  3.-4. Marie Gordeeva (5.c), 5. Karl-Erik Leppik (5.c),  6. Siimon Reintam (5.a);
6. klass: 1.Eva Piirsoo (6.c), 2. Lisandra Punnar (6.c), 3. Carolin Raukas (6.c), 4. Markus Mitt (6.c), 5. Kristiina Grünberg (6.d), 6. Grete Liine Klauks (6.b);
7.klass: 1. Jaan Artur Viirsalu (7.a), 2. Markus Kaur (7.a), 3. Marie Kiivit (7.a), 4. Jesper Alapert (7.d), 5. Magnus Puija (7.d);
8.klass: 1.-2. Kreeta Roose (8.b), 1.-2. Kris Kaspar Kalda (8.a), 3.-4. Kertu Virumäe (8.b), 3.-4. Miina Lensment (8.b), 5. Roland Põld (8.e);
9.klass: 1. Heleriin Peterson (9.a), 2. Jessica Uibo (9.b), 3. Kristin Tõnisson (9.a), 4. Laure Kiivit (9.a), 5. Loviisa Lätt (9.b).

Nemad esindavad kooli linna õigekirjaolümpiaadil.

17.02.2020


LUULEPRÕMM 2020

13. veebruaril toimus haridusmessil Intellektika Noorte Luuleprõmm 2020 vabariiklik võistlus, kus Anette Ama (9.a) sai 16-20aastaste vanusegrupis 3. koha.

Anette esitas 3 minuti pikkuse omaloomingulise luuletuse.

Palju õnne!

17.02.2020


TULEMUSI AJALOO OLÜMPIAADILT

Tartu linna ajaloo olümpiaad on nüüd omadega ajaloos ning tulemused olid järgmised:

6. klassi parim meie koolist oli Albert Saks, kes jagas 6.-7. kohta
ning Carolin Raukas, kes saavutas 8. koha.

8. klasside arvestuses saavutas Arabella Antons 2. koha!

9. klasside edukaim oli Loviisa Lätt, kes jagas  4.-5. kohta.

Vabariiklikule olümpiaadile pääsesid Arabella ja Loviisa! Edu neile märtsis!!!

Lisaks eelmainitutele olid väga tublid ka Helena Laur, Lauri Sibul, Pia Piret Pilving, Grete Laumets, Laura Külanurm, Lukas Müürsepp, Jessica Uibo, Martin Vendt, Kärt Verkmann, Stefi Marie Talver, Ott Allik, Georg Villem Kärner, Toomas-Erik Vahtra, Klaus Jõela ja Anna Kasemaa.

10.02.2020


HEAD TULEMUSED KUNSTIOLÜMPIAADILT

8. veebruaril toimus Tartu Variku Koolis Tartu linna ja maakonna üldhariduskoolide kunstiolümpiaadi piirkonnavoor. Õpilaste töid hindasid žürii koosseisus: Piret Viirpalu (Tartu Lastekunstikool), Kristel Sibul (Tartu Kunstimuuseum) ja Anne Rudanovski (Tartu Kunstikool Pallas).
Meie kooli õpilane Annette Annok (8.b), saavutas I koha Tartu linna arvestuses ja seega ka pääsu vabariiklikule olümpiaadile, mis toimub 2.mail Tallinnas.
Tema kodutöö plakat “Eesti Kunstimuuseum 100” tunnistati ka parimaks (plakat suuruses A1)

Palju õnne võitjale!

10.02.2020


TULEMUSI MATEMAATIKAOLÜMPIAADILT

Möödunud nädala kolmapäeval toimus linna matemaatikaolümpiaad. Meie
kooli õpilased olid tublid ülesannete lahendajad.

7. klassi arvestuses sai Samuel Tätte II koha ja Lukas Müürsepp III koha, Jaan Artur Viirsalu saavutas 6. koha, Marten Leosk 10. koha ja Andreas
Soosaar 12. koha. Tublid olid ka Laurelin Palumägi ja Jesper Alapert.

8. klasside arvestuses oli meie kooli parimad Kristjan Kukk (6. koht) ja
Annette Annok, kes saavutas 10. koha. Tublilt esinesid ka Annabel Valge, Liisa
Viktooria Puurand ja Joosep Rand.

9. klasside arvestuses oli kooli parim Lauri Haidak (14. koht). Tublid olid
Kristiine Kaldmaa, Robin Otter, Markus Tamm, Miree Püttsepp, Hanna
Haljasorg ja Martin Vendt.

10.02.2020


ÕPILASETLEJATE KONKURSS

Reedel toimunud 29. õpilasetlejate riigikonkursil sai oma vanuserühma grand prix auhinna Arabella Antons (8.b). Lisaks valiti Arabella ka publiku lemmikuks!

Palju, palju õnne tublile etlejale!

10.02.2020


MRK 8.A KLASSI KONTSERT

MRK 8.a klassi heategevuslik Sõbrapäeva kontsert kooli aula klaveri toetuseks toimub 12. veebruaril kell 18.00 Riia 25 aulas. Tule ja saa osa renoveeritud klaveri kaunist kõlast ja 8.a klassi muusikalisest sõbrapäevatervitusest.

06.02.2020


TULEMUSI VÕRKPALLIVÕISTLUSTELT

Esmaspäevast kolmapäevani toimusid meie kooli võimlates Tartu koolide Miniliiga (4.-6.klass) võistlused.
Meie kooli tüdrukute, poiste ja tütarlaste esindusvõistkonnad tulid võitjaks!

Võidukates võistkondades mängisid:
Maria Saar, Liisa Kivioja, Grete Liine Klauks, Kertu Kiisholts, Fiona Valkenklau, Elo-Mai Vilt, Iris Tambets. Robin Rohula, Joosep Olle, Rasmus Piir, Rasmus Sõna, Robin Roots.

Reiniku kooli II võistkond saavutas nii poiste kui tüdrukute seas 5. koha.

Võrkpalli kooliliigas (6.-9. klass) saavutasid meie poisid 1. koha. Võidukas võistkonnas mängisid: Taavi Kõrgeperv, Conrad Kobi, Anti Karm, Ronald Puhk, Robin Rohula, Robin Roots, Oskar Roots, Marten Leosk ja Rasmus Piir.

Palju õnne võitjatele!

06.02.2020


BIOLOOGIAOLÜMPIAADI PIIRKONNAVOORU TULEMUSED

1.02 toimusid üle Eesti bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorud. Tartus jagas Arabella Antons (8.b) 8. klasside arvestuses 2.-3. kohta ja Kris-Kaspar Kalda (8.a) 10.-11. kohta.

9. klasside arvestuses tuli Loviisa Lätt (9.b) 4. kohale ja Jessica Uibo (9.b) jagas 9.-12. kohta.

Palju õnne väga heade tulemuste eest! Lisaks olid tublid olid ka teised olümpiaadil osalejad!

03.02.2020


TARTU LINNA NUPUTA VÕISTLUS

30.01.2020 toimus Tartu linna NUPUTA võistkondlik võistlus. Meie kooli võistkonnad esinesid väga hästi.
5. ja 6. klasside arvestuses said meie võistkonnad 5. koha (II võistkond koosseisus Karl Jakob Tohvre, Stefan Robin Lepp, Emma Maria Lepmets, Liine Schults) ja 8. koha (I võistkond koosseisus Armin Ruul, Karl Terep. Lauri Sibul, Jan-Eerik Ehrlich).

7. klasside arvestuses tuli II kohale meie kooli II võistkond koosseisus: Jesper Alapert, Eliise Siimon, Laurelin Palumägi. Nemad lähevad linna esindama vabariiklikule võistlusele!

III koha sai meie kooli I võistkond koosseisus: Jaan Artur Viirsalu, Robin Mathias Müür,  Andreas Soosaar.

Palju õnne õpilastele ja aitäh, matemaatikaõpetajad!

31.01.2020


MRK ERAKORRALINE KAHEKSAS HEA TEGU

Mart Reiniku Kooli erakorraline KAHEKSAS HEA TEGU on õnnelikult finišis! Direktor Enn Ööpik andis eile, 29.01.2020 meie kooli panuse Austraalia loomadele üle otse Tallinna Loomaaia direktorile Tiit Maranile. Me kogusime kokku ulmelise summa ehk 2755.- eurot!
Aitäh kõigile õpilastele, lapsevanematele, õpetajatele ja klassijuhatajatele!

30.01.2020


TARTU RAHU 100

2. veebruaril möödub Tartu rahu sõlmimisest 100 aastat. Lõppes Vabadussõda ja selle auhinnaks oli meie vabadus! Kõik on oodatud R, 31. jaanuaril kell 15.00 kabinetti 22 vaatama etendust “Tartu rahu sünd”. Etendus on u poolteist tundi pikk. Pakutakse teed ja kringlit, kõik on oodatud! Isutekitajana ka väike treiler vaatamiseks! https://www.youtube.com/watch?v=-Py6GDeMloM

Kellel huvi: esmaspäeval kell 15.00 külastab ajalooring Tartu rahu tuba. Kui on soovi, siis ühinege!

27.01.2020


SOTSIAALSETE OSKUSTE PÄEV

28. jaanuaril toimus Sotsiaalsete oskuste päev “Mina hoolin”.
Meie kooli esindasid 4. klassidest Hanna Uuemaa (4.e), Grete Liis Õun (4.e), Maria Lokk (4.a) ja Helena Umbleja (4.a). Lapsed said end proovile panna küberkiusu, emotsioonide, koostöö, koerateraapia ja vägivallaennetuse töötoas. Lisaks said osaleda vahvas liikumisvahetunnis.
Õpilased olid väga tublid, oskasid üksteist kuulata, arutleda  ja arvestada teise arvamusega. Jagati kiitust oskuse eest töötada ühtse meeskonnana. Tunti rõõmu koostegutsemisest.

Aitäh õpilastele ja sotsiaalpedagoog Triinu Kabelile!

28.01.2020


EMAKEELEOLÜMPIAAD

24.jaanuaril toimus piirkondlik emakeeleolümpiaad.
9.klasside arvestuses sai I koha Jessica Uibo (9.b). Tublid olid ka Laure Kiivit, Loviisa Lätt, Kristin Tõnisson.
8.klasside arvestuses sai II koha Kreeta Roose (8.b).
7. klasside arvestuses olid meie kooli õpilastest parimad Eliise Siimon, Jesper Alapert, Jaan Artur Viirsalu, Lukas Müürsepp.

Palju õnne kõigile!

27.01.2020


TEHNOLOOGIAÕPETUSE KONKURSS

22. novembril toimus meie koolis Tartu linna tehnoloogiaõpetuse konkurss 8. klassidele. Võistlustöö teemaks oli sel korral „Töövahendite kast “.

Konkurssi võitis Kristjan Kukk (8.c), Olaf Olev Alakivi (8.d) saavutas II koha. Õpilasi juhendas õp Aivar Sarapuu.

Palju õnne õpilastele ja aitäh, õpetaja Avar Sarapuu!

23.01.2020


GEOGRAAFIA KOOLIOLÜMPIAAD

15.01. toimus geograafiaolümpiaadi koolivoor. Selgusid parimad, kes lähevad kooli esindama 11.veebruaril 2020 Tartu linna geograafiaolümpiaadile.

7.klasside parimad: I koht Laura Külanurm ja Lukas Müürsepp, II koht Jesper Alapert, III koht  Mattias Mäestu.
8. klasside parimad: I koht Arabella Antons, II koht Anette Annok, III koht Klaus Jõela.
9.klasside parimad:  I koht Ott Allik, Stefi Marie Talver, II koht Karl Lumiste, III koht Kärt Verkmann.

23.01.2020


MRK ERAKORRALINE HEATEGU

Kuigi tavapärane aeg teha MRK häid tegusid on möödas, siis elu ise on keerutanud meie ette võimaluse teha veelkord head. Nimelt Austraalias möllavates maastikupõlengutes on hukkunud ja kannatada saanud nii inimesed kui loomad.

Tallinna loomaaed kuulutas välja kampaania, mille raames kogutakse Eesti poolt annetusi eluga pääsenud loomade aitamiseks. Oma panuse on andnud Tallinna linn, loomaaia külastajad, loomaaia sõprade selts ja viimase panusena on kutsutud veel Eesti inimesi üles oma väikest toetust andma.

Oma väikese panuse saad anda ka sina! Loe MRK kaheksanda heateo kohta täpsemalt siit!

21.01.2020


TARTU LINNA ETLUSKONKURSS

16.jaanuaril toimus Tartu linna etluskonkurss, kus osales neli meie kooli õpilast.
4.-6. klassi arvestuses said eripreemia Kirke Miina Tegova (4.a) ja  Mehis Mikelsaar (6.a).
7.-9. klassi arvestuses sai I koha Arabella Antons (8.b) ja eripreemia Laure Kiivit (9.a).

Palju õnne!

Aitäh, juhendajad-õpetajad Tiiu Heinsalu, Merike Kärner ja Silja Russak!

17.01.2020


5.KLASSIDE INGLISE KEELE KOOLIOLÜMPIAAD

Eelmisel nädalal toimus koolis 5.klasside inglise keele kooliolümpiaad.
Kolm parimat tulemust saavutasid Thor Kaaren Kübarsepp (5.c), Lauri Laugmaa (5.c) ja Laura Põldmaa (5.c), kes esindavad kooli Tartu linnaolümpiaadil.

16.01.2020


KARIKAVÕISTLUS SISESÕUDMISES

15.jaanuaril toimus Tartu koolide karikavõistlus sisesõudmises. Tartu Mart Reiniku Kool saavutas üldkokkuvõttes 1. koha.
Põhivõistlusel saavutasid 6.-7.klasside tüdrukud Juuli Marie Mikker, Hedi Lii Riives, Mirtel Pruulmann ja Liisa Kivioja 2. koha ja 8.-9.klasside tüdrukud Kärt Olt, Martha Holst, Hanna Haljasorg ja Laura Liis Valdmaa 2. koha. Parima ajaga lõpetasid 8.-9.klasside poisid Villem Laks, Aleksander Tassa, Mihkel Kruusmann ja Kristjan Mäestu.

6.-7. klasside poiste seas olid viiendad  Rasmus Klaaser, Oskar Põder, Madis Liias ja Mattias Mäestu. Oma panuse üldvõidu taganud punktisaaki andsid ka  Max Hristjuk, Markus Aedviir, Samuel Samarüütel, Rico Päkk, Liisa Viktoria Puurand, Liis Sulg, Miree Madleen Püttsepp, Liisa Tilgar, Jaagup Vana, Tambet Palgi, Oliver Sillaste ja Olaf Olev Alakivi.

Individuaalselt saavutasid nii Villem Laks kui ka Kärt Olt 2. koha.

17.02.2020


MART  REINIKU KOOLI ORKESTRI KONTSERT

Tartu Mart Reiniku Kooli orkester on ette valmistanud ja harjutanud uut repertuaari ja tulevad sellega nüüd rahva ette.  Kontsert toimub 13.02.2020 kell 18.00 Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis. Lisaks esinevad erinevad puhkpilliansamblid ning kontserdil kõlab ühislugu, kus mängivad meie kooli orkester ja orkester Popsid.

Orkestrit juhatavad dirigendid Aveli Paide ja Jaan Tilgar.
Kontsert on kõigile tasuta!

14.02.2020


KAASUSKONKURSS

Riigikohtu 100. aastapäevale pühendatud kaasuskonkursil 9. klasside kategoorias  sai Robin Otter (9.b) väärika III koha.
Osavõtt oli sellel aastal eriti rohkearvuline, kokku esitati 118 tööd ja põhikoolis oli konkurentsis 31 tööd (sealjuures loovas vormis tööd, mille koguarv oli 26).

Palju õnne ka juhendajale Karolina Antonsile!

9.01.2020


ERGOMEETRIVÕISTLUS 

Esmaspäeval, 6.jaanuaril toimus koolis 7. ergomeetrivõistlus kõigile 6.-9.klasside õpilastele.

Selle õppeaasta parimad  sees sõudjad poiste arvestuses on: Samuel Samarüütel (6.d), Rasmus Klaaser (7.a), Henrik Kreinin (8.a), Villem Laks (9.d).

Tüdrukute arvestuses on parimad: Liisa Kivioja (6.b), Mirtel Pruulmann (7.a), Kärt Olt (8.b), Laura Liis Valdmaa (9.b).

Palju õnne kõigile!

8.01.2020


HEAD UUT AASTAT!

Uue aasta esimese koolituse õpetajatele viis läbi Tiina Naarits-Linn.
Rõõmsaid ja harivaid hetki uude aastasse!

 

3.01.2020


MRK JÕULUKONTSERT

16.12.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

16.12.2019


KOOLI ETLUSKONKURSS
Meie kooli etluskonkurss oli väga kõrgetasemeline. Proosatekstide jutustamisoskusega võistlesid omavahel 4.-6. ja 7.-9. kl õpilased. Kokku osales 26 õpilast.

Teise kooliastme tulemused: 1.-2.kohta jagasid Kirke Miina Tegova (4.a) ja Mehis Mikelsaar (6.a), 3.koha saavutas Uku-Ruudi Ränisoo (5.d).

Kolmas kooliaste: 1.koht Arabella Antons (8.b), 2.koht Laure Kiivit (9.a) ja 3.koht Marie Kiivit (7.a).
Eripreemia pälvisid Marleen Karelson (7.c), Klaara Erepuu (8.e) ja Keiti Olgo (8.e).

Palju õnne!

Suur tänu juhendajatele-õpetajatele!

13.12.2019


ETLUSKONKURSS KOIDULAULIKU VALGEL

XXIII üleriigilisel noorte etluskonkursil “Koidulauliku valgel”, mis toimus Pärnus, sai Laure Kiivit oma vanuseklassis (5.-9.kl.) 3. koha.
Palju õnne!

Aitäh, õpetaja Tiiu Heinsalu!

13.12.2019


LÜHIJUTUVÕISTLUS

Tartu linna ja maakonna lühijutuvõistlusel saavutas 6.-7. klasside vanuserühmas Alexandra Kerr (6.a) 2.koha ja Eliise Siimon (7.d) 3.koha.
8.-9. klasside vanuserühmas saavutas Danel Bondarenko (8.e) 2.koha.
Palju õnne!

Aitäh, õpetaja Silja Russak!

13.12.2019


KORVPALLI MEISTRIVÕISTLUSED

11.detsembril toimusid Tartumaaa koolide 3×3 korvpalli meistrivõistlused “Sportlandi” karikatele. 8.-9. klasside arvestuses saavutasid vabariigi meistrid Aleksander Tassa, Espen Mägi, Andre Paidre ja Andri Kutsar 1.koha. Poolfinaalis oldi Tamme kooli ja finaalis Kesklinna Kooli vastu.

6.-7. klassi Siim Loot, Talis Torn, Samuel Samarüütel ja Kendal Tanin saavutasid samuti tubli 3.koha.

Palju õnne!

12.12.2019


MRK KLAVERIÕPILASTE JÕULUKONTSERT

Sel neljapäeval, 12. detsembril kell 15.00 toimub Riia 25 aulas meie kooli klaveriõpilaste jõulukontsert. Kontsert on kõigile tasuta. Tulge kuulama!

Klaveriõpetajad Lea Kalda, Marina Kasemaa, Koit Visnapuu.

9.12.2019


MRK HEATEGEVUSLIK JÕULULAAT

Täname kõiki laadal osalejaid!
Kokku annetati 574,54 eurot.

Aitäh, head lapsevanemad!

9.12.2019


MRK HEATEGEVUSLIK JÕULULAAT

Jõululaadale on registreerumine selleks aastaks lõppenud!
Laat toimub 8.detsembril kell 11.00 – 14.00 Riia 25 aulas.
Ostes laadalt erinevaid tooteid, toetate kooli aula klaveri ESTONIA renoveerimist. Ostes laadalt õnneloosi, siis toetate mängu- ja liikumisvahetundide ägedamaks muutmist.

Rõõmsat jõuluootust!

6.12.2019


INGLISE KEELE OLÜMPIAAD

Decartes` koolis toimus ülelinnaline inglise keele olümpiaad. 9. klasside õpilased esinesid väga edaukalt. Kristin Tõnisson jäi jagama 5.-8.kohta, kaotades esikohale vaid 4 punkti. Jessica Uibo jagas 9.-13.kohta, kaotades esikohale vaid 5 punkti.

5.12.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

Juubeliraamatut saab osta kooli kantseleist! Piiratud tiraažiga raamat koosneb 400 leheküljest, sisaldab 97 vilistlase lugu, 10 erinevat ajalooperioodi ja palju muud huvitavat. Kooli kantseleis saab maksta sularahas. Ülekandega maksmiseks vajaliku info leiad siit! Ülekandega maksmisel saab raamatu kätte maksekorralduse alusel.

03.12.2019


HEATEGEVUSLIK JÕULULAAT

HEATEGEVUSLIK JÕULULAAT toimub sel pühapäeval, 8.detsembril kell 11.00 – 14.00 Riia 25 aulas. Müügikoha saab välja lunastada 2-eurose loosipaki eest. Loosipakk läheb heategevuslikku õnneloosi: IGA LOOS VÕIDAB ja raha kogume liikumisvahetundide ja mänguvahetundide vahendite jaoks. Loosipakk (2-eurone loosipakk – üksikisik, klassilaud – ühispakk) tooge reedel ajavahemikul kell 8.00 – 16.00 huvijuhi kätte või pühapäeva hommikul kell 10.00 – 11.00 Riia 25 valvelauda.
REGISTREERI: https://forms.gle/RQKQzgJAtJ4mhR1bA

02.12.2019


KOOSOLEK 4. kl VANEMATELE

Koosolek 4. klasside (4.b, 4.c, 4.d, 4.e) vanematele toimub teisipäeval, 10. detsembril kell 18.00 Riia 25 aulas (II korrus).

Päevakord: Reaalklassi moodustamine alates 5. klassist.

Olete oodatud!

MRK juhtkond

02.12.2019


XVII KOOLINOORTE MÄLUMÄNGU MEISTRIVÕISTLUSED

Meie kooli 9. klasside õpilased osalesid edukalt XVII koolinoorte mälumängu meistrivõistlustel.

9.a meeskond koosseisus Martin Vendt, Laure Kiivit, Kristin Tõnisson ja Minna Gielen said Tartu rahu erivoorus Tartumaal II koha.

9.b/c/d segameeskond koosseisuga Kärt Verkmann, Jessica Uibo, Ott Allik ja Karl Lumiste pääses aga suurde mälumängu finaali, mis toimub märtsis Viimsis ja kuhu üle Eesti pääses 33 meeskonda (neist 7 Tartumaalt).

Palju õnne!

2.12.2019


TEHNOLOOGIAÕPETUSE KONKURSS

29. novembril toimus Tartu linna tehnoloogiaõpetuse konkurss 9. klassidele. Konkursi korraldas Tartu Tamme kool. Võistlustöö teemaks oli „Söögiriistad“.

Konkursil saavutas II koha Martin Vendt (9.a), kelle juhendajaks oli Aivar Sarapuu.

Palju õnne!

02.12.2019


SAKSA KEELE VIKTORIIN

Ülelinnalisel 8.-9. klasside saksa keele maiskonnaloolisel viktoriinil osales meie koolist kaks võistkonda. 9. klasside võistkond, kuhu kuulusid Miree Madleen Püttsepp, Laure Kiivit ja Hendrik Jaks saavutas 4. koha. 8. klasside võistkond, kuhu kuulusid Arabella Antons, Kreeta Roose ja Liisa Viktooria Puurand, pakkus üheksandikele tugevat konkurentsi saavutades tubli 5. koha.

29.11.2019


AKTUSE PILDID

Vilistlasaktuse (23.11) pilte saab vaadata ja tellida siit:
http://www.pildikompanii.ee/et/tellimine/s2/TMRK-20220
Ligipääsukood: TMRK-20220

Õpilasaktuse (22.11) pilte saab vaadata ja tellida siit:
http://www.pildikompanii.ee/et/tellimine/s2/TMRK-20118
Ligipääsukood: TMRK-20118

27.11.2019


VILISTLASÕHTU PILDID

Kõik, kes ei saanud 23.11 toimunud vilistlasõhtul tehniliste probleemide tõttu pilte kätte, palun täitke ära vorm järgneval aadressil: http://bit.ly/ReinikuPildid

26.11.2019


 

3X3 KORVPALLIVÕISTLUSED

Jüris toimunud Koolispordiliidu 3×3 korvpallivõistlustel
saavutas meie kooli esindus koosseisus Oliver Piir, Andri Kutsar, Andre Paidre ja
Aleksander Tassa 18 võistkonna konkurentsis I koha. Kokku oli
selleks vaja võita kuus mängu, finaalivastased olid seekord Kundast.

Palju õnne võitjatele!

27.11.2019


HEATEGEVUSLIK JÕULULAAT

25.11.2019


ORIENTEERUMISMÄNGU TULEMUSED

21. ajalooringi orienteerumine on läbi ja uued omanikud selgunud:
PUISE õpilaste karika võitsid Kreeta Roose, Arabella ja Taaniel Antons!
KLAASISE õpetajate-vilistlaste karika võitsid Silja Russak, Sirle Morozova ja Gea Kiudorf!

Lõpliku järjestuse ja punktitabeli leiad siit!

Palju õnne võitjatele!

26.11.2019


TEADUSTEATRITE FESTIVAL

14.-15. novembril osalesid meie kooli õpilased VI Eesti koolide teadusteatrite festivalil Rakvere Reaalgümnaasiumis. Õpilasi tunnustati tänukirjaga parima näitlejameisterliku õpilasfüüsika eest.
Oma näitlemisoskust ja füüsikateadmisi demonstreerisid Liisa Viktooria Puurand, Arabella Antons, Kertu Virumäe, Jaagup Vana ja Andre Paidre.

Aitäh õpetaja Kaire Soer, kes õpilasi kohapeal toetas.

18.11.2019


VILISTLASÕHTU JUBA SEL LAUPÄEVAL!!!

Juba sellel laupäeval (23.11) ootab kool kõiki oma vilistlasi vilistlasõhtule, mis toimub Vanemuise 48 õppehoones. Esitlusele tuleb ka juubeliraamat!

Lisainfot vilistlasõhtu kohta leiad kooli Facebooki lehelt või siit!

Kohtume vilistlasõhtul!

18.11.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

Juubeliraamatut saab osta kooli kantseleist hinnaga 23€. Tasumine sularahas kohapeal (alates 25. novembrist) või ülekandega. Tellitud raamatud saab kätte alates 25.novembrist kooli kantseleist.

Ülekandega maksmisel:
Summa: 23.-
Saaja: Tartu Linnavalitsus
a/a nr: EE621010102000178008
Viitenumber: 16409219000004
Selgitus: JUUBELIRAAMAT
NB! Vajalikud on nii selgitus kui ka viitenumber!

21.11.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

22.11.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

21.11.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

21.11.2019


VALGUS REINIKUS

Juba järgmisel nädalal (20.novembril) toimub Reiniku õuealal kooli 130. juubelinädala ürituste raames Valguspidu.

14.11.2019


ORIENTEERUMISMÄNG

19.11.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

18.11.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

18.11.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

18.11.2019


KOOLITEATRITE FESTIVAL

Meie kooli näitetrupp Kärjelind osales 8.-9. novembril Viimsis üleriigilisel kooliteatrite festivalil Väike Lava. Johanna Liiva (5.b) ja Maria Nemsitsveridze (5.a) said parima duo auhinna kiusupahade tuulte osatäitmise eest lavastuses „Kiusupahad tuuled tembutavad”. Kogu trupp sai grupi eripreemia ühtse mängu eest.

Aitäh tublidele osalejatele ja juhendajatele, õpetajad Terje Käärik ja Ave Rüüson!

18.11.2019


KOIDULAULIKU ETLUSKONKURSS

Tartu linna ja maakonna etluskonkursil „Koidulauliku valgel“ lugesid õpilased Laulupeomuuseumis Lydia Koidula ja Karl Martin Sinijärve luuletusi ja proosakatkendeid.

1.koha sai Laure Kiivit (9.a), kes sõidab Tartut esindama vabariiklikule konkursile. Väga tubli esineja oli Mehis Mikelsaar (6.a).

Palju õnne!

Suur tänu, õpetajad Tiiu Heinsalu ja Silja Russak

15.11.2019


ÕPILANE – NOOR UURIJA

Eile osalesid meie kooli 9. klassi õpilased Puškini koolis võistlusel “Õpilane- noor uurija”.
Võistkonnad moodustati loosi teel erinevate kooli õpilastest.
Meie õpilastest saavutas Martin Vendt oma võistkonnaga I koha ja Kristiine Kaldmaa II koha.
Tublid olid ka Heleriin Peterson, Mihkel Kruusmann, Markus Tamm.

Palju õnne!

15.11.2019


MRK HEA TEGU

Alanud on seitsmes MRK heategu.

HEA TEGU kestab 11.november kuni 18.november.

Jätkame oma kooli ilusat traditsiooni. Sellel aastal teeme heateo oma koolile. Kooli ümmargust sünnipäeva arvestades teeme heateo kooli sünnipäevaks, mitte jõuluks. Taastame 1950-tel valmistatud Estonia klaveri kooli aulas. Oma panust saavad näha ja kuulda kõik õpilased ja nende vanemad, kes ühel või teisel põhjusel aulasse lähevad.

Täpsemat infot klaveri kohta leiad siit!

Vaata kindlasti ka HEA TEGU tutvustavat videot!

11.11.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

15.11.2019


MINIVÕRKPALL

Minivõrkpalli Eesti Meistrivõistluste Lõuna piirkonna 1.etapil saavutasid 1.koha meie kooli õpilased koosseisus: Maria Saar, Liisa Kivioja, Grete Liine Klauks (6.b),
Kertu Kiisholts (6.c), Elo-Mai Vilt (6.d), Isaura Merilo (5.d).

Palju õnne!

14.11.2019


MRK JUUBELIRAAMT

14.11.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

13.11.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

12.11.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

11.11.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

07.11.2019


PROJEKT „LOEME, MÕTLEME JA LOOME“

MRK 4.d ja 4.a Tartu linna esikolmikus

Enne sügisest koolivaheaega toimus Tartu linnas koolidevaheline 4. klasside võistlus “Loeme, mõtleme ja loome”, mis hõlmas otsingumängu ja orienteerumist Tartu Supilinnas ning Tähtveres. Teises osas oli vaja olla loov ning nuputada tuntud lastelauludele omaloomingulisi värsiridasid. Meie koolist osales kaks viieliikmelist võistkonda.
Suur rõõm on teatada, et 4.d klassi õpilased Oskar Klaassen, Remo Liidemaa, Kädi Kuusik, Andra Niidumaa ja Mirjam Kokk saavutasid I koha.
4.a klassi õpilased Hugo Jakobson, Kaur Metsma, Joonas Pau, Helin Rääk ja Kirke Miina Tegova tõid meie koolile III koha.

Palju õnne kõigile! Suur aitäh, õpetaja Meili ja Merike!

 

8.11.2019


ILUSA KÄEKIRJA KONKURSS

7. novembril toimunud ülelinnalisel Ilusa käekirja konkursil Tartu Kesklinna Koolis pälvis Gregor Tuur (3.c) parima käekirja tiitli. Tubli oli ka Emma Kõvamaa (3.b).

Palju õnne!

8.11.2019


VÕIT KORVPALLIVÕISTLUSTELT

Abja- Paluojas toimunud Eesti Koolispordi Liidu korvpalli
põhikoolide meistriliiga finaalvõistlustel saavutas meie kooli võistkond
1. koha! Kaheksa meeskonna turniiri võitmiseks pidid poisid alistama
järjepanu viis vastast. Finaalmäng oli eriti pingeline- võit Rakvere
Reaalgümnaasiumi üle oli vaid ühepunktiline.

Meie kooli võistkonnas mängisid Aleksander Tassa, Espen Mägi, Andre
Paidre, Siim Loot, Andri Kutsar, Kendal Tanin ja Talis Torn.

Palju õnne!

06.11.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

05.11.2019


ORIENTEERUMISMÄNG

Alanud on järjekordne MRK orienteerumismäng. Küsimused leiad siit

04.11.2019


JUUBELIRAAMAT

31.10.2019


eTwinningu PROJEKT

Mart Reiniku koolile on antud Euroopa kvaliteedimärk silmapaistva töö eest eTwinning-projektiga “All About Animals”. Õpetaja Meili Läänemets ja tema eelmise õppeaasta 4.d klassi õpilaste töö tulemusena valminud projekt said tunnustatud kõige kõrgemal Euroopa tasemel. Projekt pannakse välja spetsiaalsele leheküljele Euroopa portaalis aadressil www.etwinning.net.

Suur tänu, õpetaja Meili Läänemets!

Palju õnne ja jõudu edaspidiseks!

4.11.2019


LUGEMISPESADE KOKKUTULEK

Lugemispesade XV kokkutulekul 17.10. osalesid meie kooli õpilased Daniel Veldemann, Delia Veldemann, Elle Parveots 2.d ja Taniel Antons 2.c. Õpilased olid tublid, teadsid kõigile küsimustele õigeid vastuseid. Üritus oli juubelihõnguline, meeleolukas.

Aitäh osalejatele!

1.11.2019


ETLUSKONKURSS

Täna toimus meie koolis etluskonkurss “Koidulauliku valgel”.

Parimad lugejad olid nooremate seas Mehis Mikelsaar 6.a – 1.koht, Stefan Robin Lepp 5.c – 2. koht. Ära märgiti ka tublid lugejad Herko Sunts 5.b, Martin Lillevere 6.b, Oskar Läänelaid 6.a, Lauri Laugmaa 5.c, Laurete Langi 5.c, Emma Saviauk 5.e.
Vanemas vanuseastmes sai 1. koha Laure Kiivit 9.a, tublid olid Arabella Antons 8.b, Klaara Erepuu 8.e, Keiti Olgo 8.e. Ära märgiti ka tublid lugejad Jette Pruulmann 9.a, Marleen Karelson 7.c, Kristin Tõnisson 9.a, Karl Reimand 9.a.
Tartu linna etluskonkursile lähevad Mehis Mikelsaar ja Laure Kiivit.

29.10.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

29.10.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

OTT TÄNAK on maailmameister ja vilistlane PEEP AKKEL võtab selle kõik nii tabavalt kokku!
Palju õnne!

28.10.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

Laine Randjärv juhatab 23.novembril kell 16.00 algaval vilistlasaktusel meie kooli koore. Tulge kuulama!

24.10.2019


MRK JUUBEL

Täna on 23.oktoober ja ainult ühe kuu pärast on 23.november ehk meie kooli juubel! Palju erinevaid tegevusi: 16.11 vilistlasturniir; 20.11 kell 18.00 valguspidu, pingi avamine; 22.11 õpilastele aktused; 23.11 kell 16.00 vilistlastele aktus, kell 19.00 juubeliraamatu esitlus, vilistlasõhtu.

23.10.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

 

22.10.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

17.10.2019


ÕPILASESINDUSE VÄLJASÕIT

Peale koolivaheaega, 28.oktoobril toimub õpilasesinduse väljasõidu koosolek Lend Teatris. Sõidame rongiga Elvasse. Rong väljub 10.11. Õpilased on 1. ja 2. tunni koolis. Koolist lahkume 9.50 ja tagasi kooli juures 15.30.

Registreeri koosolekule siin: https://forms.gle/zJfgkGGMifoNoCGz6

16.10.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

Meie kooli juubeliraamatut “Aia tänavast Mississippini. Mart Reiniku kooli 130 aastat” saab ka ette tellida. Täpsem info kooli kodulehel ehk
https://www.reiniku.edu.ee/index.php/kooli-lugu/mrk-130/

15.10.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

10.10.2019


LUULEVÕISTLUS

Tartu laste- ja noortekirjanduse festivali luulevõistlusel osalesid ka meie kooli õpilased. Nooremas vanuseastmes said eripreemia Eva Piirsoo ja Carolin Raukas (6.c). Keskmises vanuseastmes sai eripreemia Loviisa Lätt (9.a).

Palju õnne!

10.10.2019


ETTELUGEMISE VÕISTLUS

9. oktoobril toimunud Tartu III lastekirjanduse festivali ettelugemise võistlusel “Heal meelel ja ilusal keelel” saavutas 4.a klassi õpilane JOONAS PAU I koha.
Joonas esindab linna parimaid lugejaid vabariiklikul finaalvõistlusel Tallinnas Eesti Lastekirjanduse Keskuses.

Palju õnne, Joonas! Aitäh, õpetaja Merike Kärner!

10.10.2019


KONKURSS

Tartu Linnaraamatukogu vahendatud rahvusvahelisel ex-libriste konkursil EX LIBRIS HLOHOVEC, mis toimus sel aastal 17.korda pälvis tähelepanu Anette Ama töö (9.a). Anette Ama oli palutud ka konkursi pidulikule lõpetamisele Slovakkiasse, Hlohovecisesse.

Selle aasta näituse teema oli “Tagasi muinasjutu juurde”.

Palju õnne, Anette! Ja palju õnne, juhendaja Helle Saue!

 

09.10.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

08.10.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

OTT TÄNAK ja MARTIN JÄRVEOJA võitsid Walesi ralli! Palju õnne!
Ka meie mees on Tänaku selja taga – saage tuttavaks, Viljo Vider!

07.10.2019


TULEMUSI KOOLIDEVAHELISELT JALGPALLIVÕISTLUSELT

Tartu koolidevahelisel jalgpalli meistrivõistlustel saavutas meie kooli 6.-9. klasside võistkonda Tamme kooli järel II koha (sama tulemus nagu eelmisel aastal), kui finaalis kaotati napilt penaltitega. Võistkonda kuulusid: Kristjan Baumann, Andre Paidre, Andre Songisepp, Lauri Haidak, Romet Liidemaa, Kristjan Mäestu, Rudolf Kõivupuu, Henri Hurt, Artur Ruul, Hugo Salmar ja Marti Tamm.

04.10.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

ILUSAT JA ERILIST ÕPETAJATE PÄEVA!!!!!!

04.10.2019


ÕPETAJATE PÄEV

Sel reedel, 4.oktoobril tähistame koolis õpetajate päeva.
Õpetajate päeva hommikul kell 8.30 – 9.15 toimub 9.klassidele pidulik aktus, kus nad saavad kätte lõpusõrmused ja rinnasildid õpetaja nimega, keda asendavad sel päeval. Kell 9.15 annab koolidirektor Vanemuise 48 väikeses saalis võimu üle õpilastele.

Kõik tunnid on 30 minutilised. 1.-2. tunni annavad õpetajad ja 3.-5. tunni annavad 9.klasside õpilased ja Jaan Poska Gümnaasiumi õpilased.

Tundide ajad:
1) 8.00 – 8.30
2) 8.45 – 9.15
3) 9.35 – 10.05
4) 10.25 – 10.55
5) 11.15 – 11.45

01.10.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

Täpselt 54 päeva pärast näeb ilmavalgust Mart Reiniku Kooli juubeliraamat “AIA TÄNAVAST MISSISSIPPINI. MART REINIKU KOOLI 130 AASTAT”.

01.10.2019


PILDISTAMINE

Koolimajas toimub klassipiltide ja sõbrapiltide pildistamine järgmiselt:

30.09. ja 01.10. – Riia 25 aulas

02,10. – 03.10. – vanemuise 48 väikeses saalis

30.09.2019


TEATEJOOKS

Koolidevahelisel teatevõistlusel saavutati 3.koht 4x400m ringteatejooksus koosseisus: Lisette Holst 8. a klassist, Hanna Haljasorg, Marion Köhler, Laura- Liisa Valdmaa 9.b klassist.

Palju palju õnne!

27.09.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

26.09.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

24.09.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

19.09.2019


ÕPILASESINDUS

Õpilasesindus võtab vastu uusi liikmeid 2019/2020 õpeaasta toredaks ja tegusaks muutmiseks. Sooviavalduse saad täita siin: https://forms.gle/S2xGv66WgmUdpaNt8

Esimene koosolek on täna, 18.09.2019 kell 15.00 kabinetis 32.

18.09.2019


MRK JUUBELIRAAMAT

Hea vilistlane, endised ja praegused õpetajad, õpilased ja lapsevanemad!
Tartu Mart Reiniku kool saab novembris 130 aastat vanaks.
Tähistamaks seda unikaalset verstaposti meie kooli värvikas ajaloos, anname välja suuremahulise teose “Aia tänavast Mississippini. Mart Reiniku kooli 130 aastat”, mille pidulik esitlus toimub vilistlasõhtul, 23. novembril 2019 kell 19.00.
400-leheküljelist pildilist ülevaadet meie kooli ajaloost ilmestavad ligi saja vilistlase inspireerivad lood oma kooli- ja eluteest.
Ette tellides on juubeliraamatu hind 20, vilistlasõhtul 23 eurot. Täpsem info kooli kodulehel.
Juubeliraamatut ette tellides toetate ühtlasi selle väljaandmist!

#martreinikukool #mrk130 #mrkjuubeliraamat

17.09.2019


KESTLIK TARTU

8.klasside õpilased osalevad kolme kooli – Tartu Mart Reiniku Kool, Tartu Forseliuse Kool, Miina Härma Gümnaasium – ühisprojektis Kestlik Tartu. Projekti käigus uurivad kolme kooli noored ÜRO kestliku arengu eesmärke Tartu näitel ja pakuvad lahendusi, kuidas iga noor saaks nende eesmärkide saavutamisele aktiivselt kaasa aidata.

Projekti avaüritus toimub 17.09.2019 Tartu Mart Reiniku Kooli aulas, Riia 25 kell 13.00 kõigi kolme kooli 8.klasside õpilastele ja õpetajatele.

16.09.2019


LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK

23.09.2019 on 1.-4.klasside lastevanemate üldkoosolek kell 18.00 Riia 25 aulas.

24.09.2019 on 5.-9.klasside lastevanemate üldkoosolek kell 18.00 Riia 25 aulas.

Peale üldkoosolekut toimuvad klassikoosolekud. Täpsem info klassijuhatajalt.

09.09.2019


KOOLIAASTA AVAAKTUSED

Kooliaasta avaaktus 2.-9. klassi jaoks toimub 02.09 algusega kell 11.00 kooli staadionil. Kõik klassid kogunevad enne aktust oma klassijuhataja kabinetti, sealt minnakse koos aktusele. Aktusele järgneb klassijuhatajatund. 1. klassi aktus toimub kell 13.00 Riia 25 aulas.

Uute 5. klasside kogunemiskohad ja klassijuhataja tunni asukohad on järgmised:

5A klass (klassijuhataja Silja Russak) kabinet 61

5B klass (klassijuhataja Kadri Kriipsalu) kabinet 72

5C klass (klassijuhataja Ave Rüüson) kabinet 23

5D klass (klassijuhataja Rauno Savolainen) kabinet 32

5E klass (klassijuhataja Triinu Saaren) kabinet 31

26.08.2019