Sündmused

AEG kell märkusi
JAANUAR
15.01.2019 1. ja 2. tund 7. klassi NUPUTA võistkondlik võistlus koolis kab 25
15.01.2019 18.00 9. klasside lastele ja vanematele infotund gümnaasiumis edasi õppimise kohta. Esinevad Tartu gümnaasiumide esindajad. Van. 48 väike saal
16.12.2019 8.00-8.45 4.kl õpetajatele õppetund matemaatikast Van 48, kab 24
16.01.2019 10.30-13.45 Lastekoori üldlaulupeo I eelvoor ja ettelaulmine Raatuse Kool
21.01.2019 5-9 kl. tüdrukute klassidevaheline liikumiskavade konkurss Vanemuise 48 võimlas
21.-25.jaan 5.klasside IK võistkondlik viktoriin linnas T.E.R.A
23.01.2019 15.00-19.00 Poistekooride  üldlaulupeo I eelproov ja ettelaulmine Tamme Kool
23.01.2019 8.00-8.45 KiVa tund 1. ja 4. kl
25.01.2019 11.00-14.00 Kooli matemaatika olümpiaad 5. ja 6. klass kab. 25
25.01.2019 I poolaasta lõpp
28.01.2019 II poolaasta algus
30.01.2019 5.tund 8. klasside koolisisene IK olümpiaad
31.01.2019 NUPUTA võistluse võistkondlik linnavoor 5. – 7. klass Tamme Kool
VEEBRUAR
5.02.2019 9A Tallinnas Riigikogus
06.02.2019 Piirkondlik matemaatika olümpiaad 7.-9. klass
07.02.2019 9C ja 9D Tallinnas Riigikogus
07.02.2019 11.00 Ülelinnaline “Paroodiakonkurss” 3.-4. kl Riia 25, aula
08.02.2019 9B ja 9K Tallinnas Riigikogus
12.02.2019 8.00 Kooli õigekirjaolümpiaad (4.-9.kl)
14.02.2019 vahetundidel Sõbrapäeva tähistamine
15.02.2019 8. klasside ülelinnaline IK olümpiaad Raatuse Kool
18.02.2019 Liikumispeo ülevaatus Vanemuise 48 võimlas
20.02.2019 8.00-8.45 KiVa tund 1. ja 4. kl
21.02.2019 4.tund 6. klasside IK maiskonnalooline viktoriin (Śotimaa)
22.02.2019 Eesti Vabariigi aastapäeva aktused Riia 25
11.00 1.-3. klassid
12.00 4.-6. klassid
13.00 7.-9. klassid
22.02.2019 II trimestri lõpp
23.02.2019 Algab vaheaeg
MÄRTS
3.03.2019 Lõpeb vaheaeg
8.03.2019 6. klasside IK Śotimaa viktoriini linnavoor Hansa Kool
9.03.2019 4.-6. klassi matemaatika olümpiaadi linnavoor Raatuse Kool
11.03.2019 100 sõna etteütlus
12.-13.03.2019 Scrabble`i turniir
13.03.2019 11.00-15.00 Poistekooride  üldlaulupeo II eelproov ja ettelaulmine Descartes`i Kool
15.03.2019 Kohtumine kirjanikuga
15.03.2019 “Sõnasõda”
6.03.2019 8.a ja 9.a Tallinnas
14.03.2019 9. klassidel õppetööd ei toimu
15.03.2019 9. klassidele ÜHISKATSED Tartu linnas
20.03.2019 Liikumispeo I vaatuse peaproov koolis Vanemuise 48 võimlas
20.03.2019 8.00-8.45 KiVa tund 1. ja 4. kl
21.03.2019 Liikumispeo II vaatuse peaproov koolis Vanemuise 48 võimlas
21.03.2019 Matemaatika võistlusmäng Känguru
25.03.2019 Liikumispidu Vanemuise suur maja
27.03.2019 4.tund 7. klasside IK olümpiaadi koolivoor
28.03.2019 10.00-13.15 Mudilaskooride  üldlaulupeo I eelproov ja ettelaulmine MRK Riia 25
29.03.2019 Tartu linna ja maakonna õigekirjaolümpiaad 4.-9. kl Mart Reiniku kool
APRILL
1.04.-5.04.2019 vahetundidel Naeru- ja naljanädal Riia 25, Van 48
3.04.2019 12.00-14.00 Tartu linna 3. kl õpioskuste olümpiaad Descartes’i kool
5.04.2019 11.00-12.30 Tartu laulupeo mudilaskooride proov Tamme Kool
8.04.2019 10.00-14.10 Lastekooride üldlaulupeo II eelproov ja ettelaulmine Veeriku Kool
8.04 – 12.04.2019 Lahtiste uste nädal
9.04.2019 Lahtiste uste päev Vanemuine 48
10.04.2019 Lahtiste uste päev Riia 25
10.04.2019 Tartu linna 4. kl õpioskuste olümpiaad Forseliuse kool
16.04.2019 1.tund 3.-4. klasside koolisisese IK võistluse ‘Spelling Bee’ lõppvoor
16.04.2018 13.00 Kooli kõnevõistlus 7.-9.kl õpilastele Van 48 väike saal
16. või 17.04.2019 Matemaatika kordav töö reaalklassi soovijatele- 4. kl Van 48
17.04.2019 8.00-8.45 KiVa tund 1. ja 4. kl
19.04 -28.04.2019 Vaheaeg
22.04.2019 14.00-18.00 2018/2019. õa muusikaklassi vestlused Van 48
23.04.2019 10.00-14.00 2018/2019. õa muusikaklassi vestlused Van 48
MAI
6.05.2019 Loovtööde kaitsmine
8.05.2019 Eesti keele tasemetöö 3. kl Riia 25
9.05.2019 Muusikapidu
7.05.2019 10.00-13.00 Koolipäev teatris Vanemuise Suures Majas
10.05.2019 3.-4. klasside ülelinnaline IK võistlus ‘Spelling Bee’ Veeriku Kool
15.05.2019 Matemaatika tasemetöö 3. kl Riia 25
15.05.2019 8.00-8.45 KiVa tund 1. ja 4. kl
24.05.2019 Direktori vastuvõtt Riia 25
28.05.2019 Titeaktus
29.-30.05.2019 Esmaabikoolitus 9.klassidele Väike saal
JUUNI
3.06.2019 Põhikooli eksam (eesti keele)
3.06.2019 Esmaabi koolitus 7.B, 7.D Väike saal
4.06.2019 Esmaabi koolitus 7.A, 7.C, 7.E Väike saal
7.06.2019 14.00 ÕN nr 2
10.06.2019 Põhikooli matemaatika eksam
11.06.2019 III trimestri ja õppeaasta lõpp
9.00 Aktus 1.-2.klass
10.30 Aktus 3.-4.klass
12.00 Aktus 5.-8.klass
12.06.2019 Algab vaheaeg
13.06 – 14.06.2019 Põhikooli valikeksam
13.06.2019 18.00 Uute 1. kl laste ja vanemate tutvumisüritus Riia 25
20.06.2019 12.00 ÕN nr 3
21.06.2019 17.00 Põhikooli lõpuaktus Vanemuise kontserdimaja