Sündmused

Kuupäev kell
   

 

MÄRTS

15.03.2019 12.00 9. klassidele ÜHISKATSED Tartu linnas
19.03.2019 terve päev 9. klasside intervjuu simulatsioon
20.03.2019 terev päev 9. klasside intervjuu simulatsioon
20.03.2019 10.00 Liikumispeo I vaatuse peaproov koolis Vanemuise 48 võimlas
20.03.2019 8.00-8.45 KiVa tund 1. ja 4. kl
21.03.2019 11.00 Liikumispeo II vaatuse peaproov koolis Vanemuise 48 võimlas
21.03.2019 8.00-9.40 Matemaatika võistlusmäng Känguru
22.03.2019 10.00 Kodunduse olümpiaadi piirkondlik voor Tamme Kool
22.03.2019 10.00 Käsitöö olümpiaadi piirkondlik voor Raatuse Kool
25.03.2019 Liikumispidu Vanemuise suur maja
27.03.2019 4.tund 7. klasside IK olümpiaadi koolivoor
28.03.2019 10.00-13.15 Mudilaskooride  üldlaulupeo eelproov ja ettelaulmine 3a, 4a tüdr MRK Riia 25 aula
14.00-17.15 Mudilaskooride  üldlaulupeo eelproov ja ettelaulmine “Siisike” MRK Riia 25 aula
29.03.2019 Tartu linna ja maakonna õigekirjaolümpiaad 4.-9. kl
29.03.2019 12.30-15.00 Tartu linna ja maakonna õigekirjaolümpiaad 6.-9. kl Vanemuise 48 (3. ja 4.korrus)

 

APRILL

1.04.-5.04.2019 vahetundidel Naeru- ja naljanädal Riia 25, Van 48
2.04.2019 terve päev 9. klasside intervjuu simulatsioon
3.04.2019 terve päev 9. klasside intervjuu simulatsioon
3.04.2019 12.00-14.00 Tartu linna 3. kl õpioskuste olümpiaad Descartes’i kool
5.04.2019 11.00-12.30 Tartu laulupeo mudilaskooride proov Tamme Kool
8.04.2019 10.00-14.10 Lastekooride üldlaulupeo II eelproov ja ettelaulmine Veeriku Kool
8.04 – 12.04.2019 Lahtiste uste nädal
9.04.2019 Lahtiste uste päev Riia 25
10.04.2019 Lahtiste uste päev Vanemuine 48
10.04.2019 Tartu linna 4. kl õpioskuste olümpiaad Forseliuse kool
16.04.2019 1.tund 3.-4. klasside koolisisese IK võistluse ‘Spelling Bee’ lõppvoor
16.04.2018 13.00 Kooli kõnevõistlus 7.-9.kl õpilastele Van 48 väike saal
16.04.2019 8.55-9.40 Matemaatika kordav töö reaalklassi soovijatele- 4. kl Van 48
17.04.2019 8.00-8.45 KiVa tund 1. ja 4. kl
18.04.2019 12.05-12.50 Rahvusülikooli loeng 9.kl õpilastele Van 48 väike saal
19.04 -28.04.2019 Vaheaeg
22.04.2019 14.00-18.00 2018/2019. õa muusikaklassi vestlused Van 48
23.04.2019 10.00-14.00 2018/2019. õa muusikaklassi vestlused Van 48

 

MAI

6.05.2019 Loovtööde kaitsmine
8.05.2019 Eesti keele tasemetöö 3. kl Riia 25
8.05.2019 Muusikapidu
7.05.2019 10.00-13.00  Koolipäev teatris (8.c klass ja 8.d tüdrukud) Vanemuise Suures Majas
10.05.2019 3.-4. klasside ülelinnaline IK võistlus ‘Spelling Bee’ Veeriku Kool
15.05.2019 KUMU külastus valik 5.-9. klassi õpilastest (45 õpilast kokku)
15.05.2019 Matemaatika tasemetöö 3. kl Riia 25
15.05.2019 8.00-8.45 KiVa tund 1. ja 4. kl
24.05.2019 Direktori vastuvõtt Riia 25
28.05.2019 Titeaktus
28.05.2019 8.a vaba päev muusikaarvestuse ettevalmistamiseks
29.05.2019 9.00 8.a muusikaarvestus
29.-30.05.2019 Esmaabikoolitus 9.klassidele Väike saal

JUUNI
3.06.2019 Põhikooli eksam (eesti keele)
3.06.2019 Esmaabi koolitus 7.B, 7.D Väike saal
4.06.2019 Esmaabi koolitus 7.A, 7.C, 7.E Väike saal
7.06.2019 14.00 ÕN nr 2
10.06.2019 Põhikooli matemaatika eksam
11.06.2019 III trimestri ja õppeaasta lõpp
9.00 Aktus 1.-2. klassile
10.30 Aktus 3.-4. klassile
12.00 Aktus 5.-8.klassile
12.06.2019 Algab vaheaeg
13.06 – 14.06.2019 Põhikooli valikeksam
13.06.2019 18.00 Uute 1. kl laste ja vanemate tutvumisüritus Riia 25
20.06.2019 12.00 ÕN nr 3
21.06.2019 17.00 Põhikooli lõpuaktus Vanemuise kontserdimaja